Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ytringsfrihet for offentlig ansatte og offentlige organer Advokat (H), Dr. juris Kyrre Eggen Oslo, 14. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ytringsfrihet for offentlig ansatte og offentlige organer Advokat (H), Dr. juris Kyrre Eggen Oslo, 14. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ytringsfrihet for offentlig ansatte og offentlige organer Advokat (H), Dr. juris Kyrre Eggen Oslo, 14. oktober 2015

2 2 Ytringsfriheten gjelder for alle, med de grenser for ytringsfrihet som kan forsvares i et demokratisk samfunn – Men de generelle grensene for ytringsfriheten er ikke tema i dag Offentlig ansattes ytringsfrihet: – Emnet er relasjonen mellom offentlige ansatte og det offentlige som arbeidsgiver. – Spørsmålet er i hvilken utstrekning offentlige ansatte må tåle spesielle innskrenkninger i ytringsfriheten. – Sett fra det offentliges side er spørsmålet i hvilken utstrekning det er akseptabelt å reagere med arbeidsrettslige sanksjoner begrunnet i ansattes ytringer Offentlige organers ytringsfrihet: – Emnet er om det gjelder spesielle skranker for offentlige organers ytringsfrihet To ganske forskjellige emner Emnet

3 3 Kompetansegrunnlag kreves for å innskrenke ansattes ytringer – Arbeidsavtalen – Styringsretten – Lojalitetsplikten – Generell tilbørlighetsstandard? Ytringsfriheten som skranke for arbeidsgiver – Grl § 100 – EMK art 10 – Varslingsregler Offentlig ansattes ytringsfrihet Rettslige utgangspunkter:

4 4 Ytringer i arbeidsgivers navn/eget navn Forhåndssensur/etterfølgende ansvar Interne uttalelser/uttalelser til omverdenen "Private" ytringer/sosiale medier Offentlig ansattes ytringsfrihet Noen sondringer:

5 5 Lojalitet overfor virksomheten, ikke overordnede Arbeidsgivers legitime interesser Risiko for skade Kritikk i seg selv er ikke illojalt Meningsytringer Skadelige faktapåstander Ytringenes form Identifikasjonsfaren Fremgangsmåten ved offentliggjøring av ytringer Stillingens karakter Formålet med kritikken Offentlig ansattes ytringsfrihet Lojalitetsplikten:

6 6 Politisk virksomhet – politiske ytringer Legitime interessekonflikter mellom ansatte og arbeidsgiver Informasjon som fremgår av offentlig tilgjengelige dokumenter Varsling: Aml § 2-4 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold Krav om forsvarlig varsling Krav om forsvarlig varsling gjelder ikke varsling i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling eller til tilsynsmyndigheter Arbeidsgiver har bevisbyrden Vern mot gjengjeldelse Aml § 2-5 Offentlig ansattes ytringsfrihet Ytringsfriheten :

7 7 Svært vid ytringsfrihet for offentlige organer Også om det skulle være interessemotsetninger mellom offentlige organer Offentlige organers ytringsfrihet Ytringer i samfunnsdebatten

8 8 Varsel om vedtak, som blir gjort offentlig tilgjengelig. Tilsynsrapporter som blir gjort offentlig tilgjengelig. Kan være straffesanksjonerte bestemmelser Ofte stort skadepotensial ift aktører som er gjenstand for tilsyn og ofte manglende kontradiksjon Sakene har ofte betydelig allmenn interesse. Tilsynsorganer kan ha en egeninteresse av mediedekning. Men er saksbehandling i det offentlige rom på tidlige stadier av en sak hensiktsmessig? – Forsvarlig saksbehandling, kontradiksjon, utredningsplikt, unngå forhåndsdom, unngå å inhabilisere seg selv Illustrasjon: Kristiansand tingrett: Arbeidstilsynet v. Spetalen Offentlige organers ytringsfrihet Ytringer fra tilsynsorgan fremsatt under saksbehandling


Laste ned ppt "Ytringsfrihet for offentlig ansatte og offentlige organer Advokat (H), Dr. juris Kyrre Eggen Oslo, 14. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google