Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke utfordringer finnes i forholdet mellom styret og administrasjonen? v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke utfordringer finnes i forholdet mellom styret og administrasjonen? v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke utfordringer finnes i forholdet mellom styret og administrasjonen? v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

2 Innledning Styret er politisk valgt – administrasjonen er ansatt/engasjert Administrasjonen effektuerer styrets vedtak og forestår (normalt) den daglige driften Grunnleggende forutsetninger: Personlig lojalitet og systemlojalitet

3 «Klassisk» organisering Årsmøte/ting Hovedstyre Gren- /gruppestyre Administrasjon

4 Utfordringer Utfordring nr 1: Hvem avgjør hva? Utfordring nr 2: Delegasjon av myndighet Utfordring nr 3: Hvem forplikter organisasjonsleddet utad? Utfordring nr 4: Ulike fullmaktsgrunnlag Utfordring nr 5: Praktisk håndtering Konsekvenser av myndighetsoverskridelser

5 Utfordring nr 1: Hvem avgjør hva? NIFs lov § 2-22 (årsmøte/ting vs. styre) NIFs lov: § 4-4 (IS) og § 4-5 (GS), IK § 5-11 (styret) og § 5-12 (org sjef), SF-norm § 20 og IL- norm § 18 Hovedstyre vs. gren-/gruppestyre vs. daglig leder vs. ansatt

6 Utfordring nr 2: Delegasjon Hva kan delegeres og hva kan ikke? Lovbestemmelser/tingvedtak vs. styrevedtak Særbestemmelser (NIFs delegasjonsreglement)

7 Utfordring nr 3: Hvem forplikter organisasjonsleddet utad? President vs. GS, kretsleder vs. org.sjef, styreleder vs. daglig leder Hovedstyre vs. gren-/gruppestyre vs. daglig leder vs. ansatt Paralleller til AS

8 Utfordring nr 4: Ulike fullmaktsgrunnlag Signaturrett Prokura Fullmakt Stillingsfullmakt

9 Utfordring nr 5: Praktisk håndtering Styreinstrukser Stillingsinstruks/GS-instruks Organisasjonsplan

10 Konsekvenser av myndighetsoverskridelser Omgjøring Hvem blir økonomisk ansvarlig? Avtalemessig bundet? Spørsmålet om god tro Personlig ansvar og styreansvar


Laste ned ppt "Hvilke utfordringer finnes i forholdet mellom styret og administrasjonen? v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google