Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte!. De ansatte: Kløverhumlene: Anine (pedagogisk leder) Margarita (assistent) Solveig (Barne og ungdomsarbeider) Lynghumlene:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte!. De ansatte: Kløverhumlene: Anine (pedagogisk leder) Margarita (assistent) Solveig (Barne og ungdomsarbeider) Lynghumlene:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte!

2 De ansatte: Kløverhumlene: Anine (pedagogisk leder) Margarita (assistent) Solveig (Barne og ungdomsarbeider) Lynghumlene: Rebecca (pedagogisk leder) Siri (assistent) Marit Elise (Barne og ungdomsarbeider) Gunlaug (Assistent)

3 Ukesrytme hos Lynghumlene MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG Gruppe 1 jobber med tema. Gruppe 2/3 er ute eller på tur Gruppe 2 jobber med tema Gruppe 1/3 er ute eller på tur Gruppe 3 jobber med tema Gruppe 1/2 er ute eller på tur Turdag i nærmiljøet MiljøFredag Vi holder barnehagen ren og pen varmmat

4 Ukesrytme hos Kløverhumler MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG Turdag i nærmiljøet Motoriske utfordringer/ aktivitet i nærmiljøet Solveig er inne med sin gruppe (tema) Resten er på tur/ute Anine er inne med sin gruppe (tema) Resten er på tur/ute Margarita er inne med sin gruppe (tema) Resten er på tur/ute Miljøfredag! Baking, resirkulering, rydding, sortering

5 Dagsrytmen vår: 07.30: Barnehagen åpner 08.00: Frokost 09.30: Kjernetid (grupper, samling, aktiviteter, turer starter) 10.45: Samling/sangstund 11.00: Lunsj (smøremåltid fra barnehagen) 12.00-14.00: Sovetid 14.00: Fruktmåltid (smøremåltid og frukt fra barnehagen) Etter fruktmåltid: Ute/ innelek 16.30: Barnhagen stenger

6 INFORMASJON Informasjonstavle i gangen og på døra Nettsider (www.minbarnehage.no/emmaus) Husk at dere kan abonnere på våre nettsider! Månedsbrev, månedsplan og ukesnytt legges ut på nettsiden. Info i bringe og hentesituasjoner. Spør i vei! Åpen dialog mellom barnehage og hjem Foreldresamtaler i løpet av året, og ved behov.

7 Barnehagen som språklig arena Språk, læring og sosiale relasjoner Språklæring i alle rutiner i hverdagen Språkarbeid – å se hvert enkeltbarn i smågrupper, og samlingsstunder. TRAS/ Alle med: Systematisk kartlegging/ verktøy Voksne som språklige rollemodeller. Bevisst om å bruke rett benevning.

8 Temaplan for måltid

9 Temaplan for turer

10 Temaplan garderobe

11 Barnehagen som sosial arena Sosial kompetanse og vennskap De voksnes rolle Empati og omsorg Trivsel glede og fellesskap Forsterke positiv atferd, gi alternativ til negativ atferd Unngå negativ fokusering på enkeltbarn/ styrke barnas selvfølelse og deres rolle i gruppa

12 Grønn hverdag Grønt flagg (gjenbruk, sortering, planting) Fokus på sunn livsstil og sunn mat Lage varmmat fra bunnen av Frukt og grønnsaker til hvert måltid

13 Nærmiljøet «Det man er glad i tar man vare på» Nærmiljø, natur og bevegelse Tur, glede og motorisk mestring i ulendt terreng Føle vær, vind og årstider på kroppen Samhold og fellesskap i gruppa

14 Barns medvirkning i barnehagen Barnas interesse og intensjoner De minste barnas medvirkning gjennom kroppspråk, peking og lyder Voksenrollen i arbeidet med dette Medvirkning i hverdagen (lek, måltid, turkort, bursdag og aktiviteter) Å ta barnas perspektiv

15 Dokumentasjon Hva innebærer dokumentasjon? Hvordan og hvorfor? Kvalitetssikring og bevisstgjøring Dokumentasjonsmapper (minnepinne) Barna får også med seg hjem ulike bilder/tegninger og andre formingsmaterialer underveis.

16 Klær Merk alle klær, tutter og sko! I hyllene er det viktig at dere hele tiden har minst et helt klesbytte fra innerst til ytterst. Tar dere med våte klær hjem, ta med nytt skift dagen etter Husk at klærne i barnehagen ofte blir skitne, la klær dere er redde for bli hjemme. På vestlandet trenger vi ofte klær til flere årstider samtidig… Gå gjennom hyllene hver fredag og sjekk hva som trengs. La barna kle seg selv, det er god trening

17 Barn og sykdom Vi tar ikke feberen i barnehagen, men går etter barnas allmenntilstand. Skal barnet være i barnehagen må det dermed være friskt nok til å følge dagsrytmen, er barnet for sykt til å være ute må barnet være hjemme:) Nå har det seg også slik at de færreste i barnehagen er utdannet helsepersonell. Om barnet trenger medisinering ser vi på dette som så viktig, at vi vil være sikre på at dette blir utført riktig. Derfor vil vi at foreldrene gjør dette hjemme (med unntak om foreksempel astma). Vi gir heller ikke smertestillende /febernedsettende i barnehagen (paracet, ibux o.l.) Ved omgangssyke skal barn og voksne være symptomsfrie i 48 timer før de kan komme i barnehagen. Ved vannkopper kan de komme i barnehagen etter feberen er borte og utslettet er tørket inn

18 Valg av FAU- representanter Èn hovedrepresentant og èn vara fra hver avdeling Viktig oppgave å fremme fellesinteressene til foreldregruppa Tar saker videre fra foreldre til FAU møtene som vil være ca.4 ganger i året Arrangementer som julefest og sommerfest/ t i barnehagen

19 FAU- foreldrenes arbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. FAU består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet er foreldrenes talerør, her er alle foreldrene representert.

20 SU-samarbeidsutvalget Dette består av foreldre (utvalgt fra FAU) og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Dette er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

21 FAU og SU På foreldremøte velger foreldrene representanter til å sitte i FAU. For å sikre kontinuitet i FAU-arbeidet er det ønskelig at representantene sitter i minst 2 år. Det skal velges en representant og en vara fra Kløverhumler og Lynghumler. Atle innkaller til det første FAU møtet. FAU velger selv hvem som skal være i SU sammen med de ansatte.

22 Tillitsvalgte Kløverhumlene Hovedrepresentant: Cecilia Seime (mamma til Phillip) cecilia.seime@gmail.com)cecilia.seime@gmail.com Vara: Irene H. Engeseth (mamma til Birk) irene@hjornevik.netirene@hjornevik.net Lynghumlene Hovedrepresentant: Freydis Lovra (mamma til Saga) freydis.lovra@gmail.comfreydis.lovra@gmail.com Vara: Kristin Mota (mamma til Lilly Rose) kristinfagereng@gmail.comkristinfagereng@gmail.com

23 Tusen takk for flott oppmøte!


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte!. De ansatte: Kløverhumlene: Anine (pedagogisk leder) Margarita (assistent) Solveig (Barne og ungdomsarbeider) Lynghumlene:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google