Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye medier: Mellom marked og politikk Brukerkonferanse 25. oktober 2006 Program 13.00-13.05 Åpning ved Kristin Braa, leder av programstyret 13.05-13.30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye medier: Mellom marked og politikk Brukerkonferanse 25. oktober 2006 Program 13.00-13.05 Åpning ved Kristin Braa, leder av programstyret 13.05-13.30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye medier: Mellom marked og politikk Brukerkonferanse 25. oktober 2006 Program 13.00-13.05 Åpning ved Kristin Braa, leder av programstyret 13.05-13.30 Den mobile hverdag. Kommunikasjon og mobilitet i barnefamiliers hverdagsliv ved Randi Hjorthol 13.30-13.55 Thank you for the music? Fem alternative scenarier for fremtiden til digital musikkdistribusjon ved Hendrik Storstein Spilker 13.55-14.10 Pause 14.10 -14.35 Samarbeid, fellesskap og disiplin i produksjon av programvareallmenninger ved Lars Risan 14.35-15.00 Digitale medier og redaksjonell endring ved Rune Ottosen 15.00 – 16.00 Diskusjon med kommentarer fra Are Nundal, leder for nrk.no og Thomas Gramstad, leder Elektronisk Forpost Norge 16.00-18.00 Tapas Hovedmålet for forskningsprogrammet ”Kommunikasjon, IKT og medier” (KIM) er å videreutvikle kunnskaps-grunnlaget innenfor samfunnsvitenskapelig og humanistisk IKT- og medieforskning. Midtveis i forskningsprogrammet inviterer nå KIM til bruker- konferanse onsdag 25. oktober i Thon Hotell Vika Atrium.Kommunikasjon, IKT og medier Påmelding til Tove K. Hansen. Send e-post til tove.k.hansen@nifustep.no eller ring 22 59 51 14.tove.k.hansen@nifustep.no Deltakelsen er gratis og de første 100 påmeldte kan regne med deltakerplass. Andre spørsmål kan rettes til konferanseansvarlig Per Hetland per.hetland@nifustep.no eller ring 22 59 51 17.per.hetland@nifustep.no

2 Om innlederne Randi Johanne Hjorthol er dr philos og forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt. Hennes faglige hovedområde er knyttet til befolkningens reisevaner og samspill mellom IKT og transport. I foredraget tar hun for seg mobilitet og kommunikasjon i barnefamilier, som er basert på et samarbeidsprosjekt med TelenorFoU, finansiert av Forskningsrådet. Analysene fra dette prosjektet tyder på at hyppig bruk av mobiltelefonen i organisering av aktivitetene har sammenheng med kort planleggingshorisont og høy bilbruk. Mobiltelefonen er både konfliktløser og konfliktskaper i dagliglivet mellom foreldre og barn, og også mellom foreldre som ikke lenger bor sammen, men som skal samarbeide om barna. Foreldre bruker mobiltelefonen til å holde kontakt og føre kontroll med barna. Hendrik Storstein Spilker er forsker ved Senter for teknologi og samfunn/ Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU). Han disputerte våren 2005 med avhandlingen Den store oppdragelsen: Utviklingen av kommersielle internettjenester i Norge 1997 – 2003, og arbeider nå med prosjektet Pandoras iPod: Musikk og moral i informasjonssamfunnet. I foredraget diskuterer han fremtidige scenarier for reguleringen av digital musikkdistribusjon, med utgangspunkt i undersøkelser av ungdoms bruk av musikk og digital distribusjonsteknologi samt analyser av de digitale inntektsstrømmene og forholdet mellom innholds- og teknologileverandører. Foredragsholderen argumenterer for at situasjonen krever at man vurderer et bredere arsenal av reguleringsstrategier enn de som vanligvis har vært framme i debatten. Kanskje er det beste å gjøre minst mulig? Eller kanskje musikk bør håndteres som et offentlig gode? Kanskje man bør utvikle alternative kompensasjonssystemer, eksempelvis basert på avgiftsbelegging av IKT-utstyr og datalinjer? Lars Risan er antropolog og har en doktorgrad i sosiale studier av vitenskap og teknologi fra Universitetet i Oslo. For tiden har han en postdoktor-stilling ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO. I denne stillingen utfører han en studie av det norske skolelinux-miljøet. Her tar han opp en viktig dobbelthet ved Internettets distribusjon av “immaterialle verdier” (digitalisert kunnskap og underholdning): På den ene siden muliggjør dette nettet en helt ny type “lock in” av kunder til noen få produsenter. Det er denne lock in-effekten som fører til at Bill Gates er verdens rikeste mann og Apple har blitt større enn Walt Disney. På den andre siden muliggjør nettet en helt ny måte å dele immaterielle verdier på. Fildeling og fri programvare er eksempler på dette. Vi spør altså hvordan man bygger nye kunnskapsallmenninger hvor eiendomsretten til immaterielle verdier er satt på spill på helt nye måter. Rune Ottosen er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Han leder forskningsprogrammet ”Digitale medier og redaksjonell endring” og vil snakke om hvordan multimedieutvikingen påvirker de redaksjonelle prosesser og rutinene i redaksjonene. Han vil også ta opp hvordan nettavisene endrer brukermønstrene til leserne og hvordan samspillet mellom publikum og redaksjonene endres gjennom avisenes nettutgaver. I tillegg vil han også diskutere etiske utfordringer i forholdet mellom redaksjonene, annonsører og publikum ved innføring av digital redaksjonell teknologi.


Laste ned ppt "Nye medier: Mellom marked og politikk Brukerkonferanse 25. oktober 2006 Program 13.00-13.05 Åpning ved Kristin Braa, leder av programstyret 13.05-13.30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google