Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverkonferansen 12.11.15 Nytt fra senteret Hva skjer nasjonalt? «Veiledning i offentlig sektor, kull 5, 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverkonferansen 12.11.15 Nytt fra senteret Hva skjer nasjonalt? «Veiledning i offentlig sektor, kull 5, 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiverkonferansen 12.11.15 Nytt fra senteret Hva skjer nasjonalt? «Veiledning i offentlig sektor, kull 5, 2015

2 Karrieresenteret og kundene våre i 2015 Arbeidslivstilknytning 53 % i et arbeidsforhold, aktiv og sykmelde 25 % arbeidssøkere/ permit. 3 % AAP og uføre 10 % studenter 4 % elev «i ViT» 5 % hj.v. fødselsperm o.l. Utdanningsnivå, høyest fullførte 17 % u.skole 36 % vgs 3 % fagskole 8 % 1 til 2 år U/H 15 % bachelor 20 % 4 år eller mer U/HKjønn 62 % kvinner 38 % mennBransjetilhørighet 16 % Helse og sosial 19 % Industri og B/A 17 % Salg/service 14 % Ped. virksomhet 16 % Butikk og vareh. 6 % Kontor/ adm.Opprinnelse 81 % norsk bakgrunn 19 % innvandrerbakgrunnAlder 23 % 20-25 år 34 % 26-34 år 25 % 35-44 år 14 % 45-54 år 3 % 55-67 år Periode: 1.1.-1.11.15

3 Karrieresenteret og grunnopplæringen 2015 Fagdager for «OPI-kull» 1,2 og 3. Kartleggingsundersøkelse blant tidligere OPI deltakere Høyskolestudiet «Veiledning i offentlig sektor», kull 5 Partnerskapsavtalen LVU ViT, videreutvikling av samarbeidet –Karrierekurs for GENS elever –Workshop med VO lederne

4 Karrieresenteret og NAV i 2015 Høyskolestudiet «Veiledning i offentlig sektor»( 15 sp) Bidratt i implementeringen av kollegaveiledning Yrker og utdanningsinformasjon på nett Fagdager og foredrag

5 Karrieresenteret og andre 2015 -leveranser og samarbeid –Jobbsøkerkurs for HiT-studenter ifm karrieredagene –Mentor for elevbedrift Nasjonalt arbeid –Nasjonal arbeidsgruppe om etikk –Redaksjonsrådet for veilederforum –Nasjonal arbeidsgruppe i AVdir om karriereorientert veiledning i NAV –Utvalgsarbeid ifm. NOU om kvalitet og tilgang til karriereveiledning

6 Planer 2016 NAV  «Veiledning i offentlig sektor», kull 6 TFK  «Veiledning i offentlig sektor», 15 sp  Støtte opp om RIASEC og WIE i vgs.  Fortsatt fokus på videreutvikling av samarbeid m/ ViT 10 ÅRS JUBILEUM  markering…mer info. kommer…

7 Formålet med ekspertutvalget - OECD: Key Action 4: Build a comprehensive career guidance system Utrede hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes. Viktige elementer er å: legge til rette for at alle (uavhengig av alder og livssituasjon) kan ha tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester se på grenseflater for samhandling mellom offentlige aktører, for at det offentlige tilbudet skal framstå mer helhetlig Se på hvordan karriereveiledning på nett kan integreres i et helhetlig tilbud om livslang karriereveiledning

8 Mandatet Todelt oppgave Utarbeide et kunnskapsgrunnlag Vurdere og anbefale Med utgangspunkt i dagens arbeidsfordeling mellom utdannings- arbeids- og velferdsmyndigheter

9 Vurderinger og anbefalinger ift: –Formål: Å utrede hvordan den ”livslange karriereveiledningen” kan styrkes. –Et viktig element vil være å legge til rette for at alle (uavhengig av alder og livssituasjon) kan ha tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester. Fremme forslag til hvordan samarbeid og grenseflater bør avklares, utdypes og videreutvikles, slik at de ulike sektortilbudene supplerer hverandre på en god måte. Vurdere omfanget og prioriterte målgrupper ut fra en kost/nytte-betraktning.

10 Status pr i dag Delrapport levert 15. oktober Henter og sorterer innspill fra fagfeltet og interessenter –Nettsiden –Innspillskonferanse –Studietur til Nordland – partnerskap og karrieresentere i fokus –Besøk til utvalget av forskere og aktører fra praksisfeltet –Utredninger, eks. samfunnsøkonomiske analyser Diskutere prinsipper for hovedinnstillingen

11 Nettbasert veiledning Informasjon –All type info. Som kan være relevant fro personer som skal ta valg knyttet itl utdanning og arbeid Digitale selvhjelpsressurser –Ulike verktøy for bevisstgjøring og egenvurderinger uten hjelp fra veileder Online kommunikasjon –Digital veiledning i form av en til en kommunikasjon med en veileder (e-veiledning)

12 Hvorfor nettbasert karriereveiledning? Sikre et likeverdig tilbud Økt tilgang til karriereveiledning Mer effektiv ressursutnyttelse Tilgang til kvalitetssikret informasjon Mer reflekterte og kunnskapsbaserte utdannings- og karrierevalg Folk blir mer selvhjulpne Økt kvalitet i det øvrige karriereveiledningstilbudet Økt kvalitet og relevans i grunnopplæringen Utnytte mulighetene digital teknologi gir

13 Helheten er viktig Lifelong guidance is not one intervention, but many, and works most effectively when a range of interventions are combined. ELGPN (2014): The Evidence Base on Lifelong Guidance

14 Utvalgets forslag for et karriereveiledningstilbud på nett En e-veiledningstjeneste - for hele befolkningen –veiledning via chat, telefon og mail –bemannet med profesjonelle veiledere fra hele landet og alle sektorer –også åpen på kveldstid og i helger Et nettsted – for hele befolkningen –kvalitetssikret informasjon for de som skal ta valg knyttet til utdanning og arbeid –refleksjonsverktøy og andre selvhjelpsressurser –lenker til og samarbeid med andre relevante nettressurser (som nav.no og vilbli.no)

15 Modell for karriereveilednings- tilbud på nett Utvalgets anbefaling E-veiledningstjeneste - stor modell Omfattende nettsted med informasjon og selvhjelpsressurser  alt for alle

16 E-veiledningstjenesten Gi alle som har behov for det enkel tilgang til en profesjonell veileder med solid veiledningsfaglig og annen kompetanse. –Tilbud: Veiledning via chat, men også telefon og e-post –Tilgang: Åpen på dagtid, om kvelden og i helger –Organisering: En gruppe jobber heltid sammen (i Tromsø). Resten jobber deltid og rekrutteres fra alle fylker og alle sektorer (skolen, Nav, fylkesvise karrieresentre, karrieresentre ved universitet- og høgskoler, voksenopplæringen). Stipulert til 24 årsverk. –Kapasitet og kompetanse: ca. 100 000 veiledninger i året og nødvendig med solid opplæring og kontinuerlig kompetanseheving. –Kvalitet: Behov for kontinuerlig fagutvikling. Fokus på samarbeid og kompetansedeling med resten av karriereveiledningsfeltet.

17 Del av en helhet

18 Snakk med en ved din side Hvilke tanker gjør du deg om utvalgets forslag til karriereveiledning på nett? Hva ser du av muligheter og begrensninger Hvordan kan dette komme til å påvirke ditt arbeid som rådgiver?


Laste ned ppt "Rådgiverkonferansen 12.11.15 Nytt fra senteret Hva skjer nasjonalt? «Veiledning i offentlig sektor, kull 5, 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google