Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler og problemstillinger i opplæringa fra Ole Vig vgs. Generelt om opplæring av minoritetsspråklige. Erfaringer fra ulike organiseringsformer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler og problemstillinger i opplæringa fra Ole Vig vgs. Generelt om opplæring av minoritetsspråklige. Erfaringer fra ulike organiseringsformer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler og problemstillinger i opplæringa fra Ole Vig vgs. Generelt om opplæring av minoritetsspråklige. Erfaringer fra ulike organiseringsformer og tanker framover

2 Skoleåret 2015-2016 Ingen «tradisjonell» innføringsklasse Elever går i ordinære klasser, men med annen norskundervisning og diverse tiltak spesielt rettet mot behovet til forskjellige klasser. Begrepsopplæring Støtte i engelsk, matematikk, samfunnsfag Støtte i verksted, assistent Hovedvekt på utd.programmene: TIP, SS, HO og RM Ca. 45 vedtak om språkopplæring Søker om Vg1 over to år for elever som har behov for lavere tempo og mer trening av språk. Leksehjelp for minoritetsspråklige hver tirsdag. Morsmål som fremmedspråk på studieforberedende. Opplæring av elever fra språklige minoriteter er noe som i år foregår på alle utdanningsprogram og klasser, ikke bare i innføringsklasse.

3 Kartlegging og norskopplæring Invitasjon til testing av min.spr.-søkere til ungdomsskolene i januar. Usk. får resultatet som benyttes i søknaden til vgs. Invitasjon i retest i mai/juni. Resultatet benyttes til planlegging av opplæringa for elevene. Tilbud om innføringsår på bakgrunn av retest. B1+

4 Fagteam for minoritetsspråkliges opplæring Et av skolens fagteam Er på møteplanen Møte ca. 4 ganger per termin Alle som har elever med minoritetsspråklig bakgrunn inviteres (kontaktlærere, norsklærere, faglærere) + ledelsen, samt representanter fra EM. Innhold: Deling av erfaringer Norskopplæring Bidrag fra kommune/barnevern m.fl. Situasjonen i Stjørdal. Tips om verktøy, litteratur og kurs M.m.

5 Innføringsklasse Skoleåret 2014/2015 Norsk, PFO, Engelsk, Matematikk, Samfunnsfag, Naturfag, Kroppsøving Av de 14 som fikk tilbud startet til slutt 10 elever H14, 8 forskjellige morsmål 3 elever gikk over i ordinære Vg1-klasser ganske tidlig, en av dem returnerte. 3 elever gjorde omvalg skoleåret 15-16 Hva var bra Godt samhold i gruppa Fint samarbeid med Helse og oppvekstfag Elever hadde god nytte av et roligere tempo med fokus på språkutvikling Hva var utfordrende Store forskjeller når det gjaldt språknivå For teoretisk opplæring Lite kunnskap om videregående opplæring, noe vanskelig med kontinuitet gjennom to år Elever skal «ut i innføringsklasse»

6 Karriereveiledning Kunnskap om norsk arbeidsliv og yrker  Mangfoldet Mange forbinder utdanning med yrker som: lege, ingeniør, lærer o.l. Ord og uttrykk: Jobpics

7

8 Koordinatorrollen På en stor skole i en stor kommune vil andelen minoritetspråklige gradvis bli større og større i årene framover. Fokuspunkter fra skoleåret 2016/2017: En samlet oversikt over alle minoritetsspråklige elever ved skolen for å sikre at alle får de samme rettighetene. Tett samarbeid mellom kontaktlærer, faglærere og elevtjenesten når undervisning skal tilrettelegges for minoritetsspråklige elever Opplæringa planlegges av et ressursteam bestående av fagspesialister, elevtjeneste og ledelse. Være oppdatert på gjeldende lov og forskrift rundt minoritetsspråklige elever Være oppdatert på læreverk og digitale verktøy for minoritetsspråklige elever Følge opp kartlegging av norsk-nivå (både på innsøkende og eksisterende elever). Jf. forskrift. Planlegge og igangsette en eventuelt innføringsklasse/innføringsopplæring Arrangere leksehjelp, fadderordning (og andre aktiviteter) for minoritetsspråklige elever Fagteam for «Opplæringa av elever fra språklige minoriteter». Samarbeid med grunnskolen, voksenopplæringssenteret, barneverntjenesten for enslige mindreårige og Stjørdal kommune.

9 Utfordringer Norsknivå ved oppstart i videregående skole Hva er fullført grunnskole? Hva gjør vi når elever starter som starter hos oss ikke kan gjøre seg forstått i det hele tatt på norsk? Realitetsorientering av elever Når elever ikke vil være i dialog med tanke på at de trenger lengre opplæringstid Oppdage lærevansker når eleven er svak i norsk Hvordan lære norsk når du heller aldri har lært ditt eget morsmål systematisk?


Laste ned ppt "Eksempler og problemstillinger i opplæringa fra Ole Vig vgs. Generelt om opplæring av minoritetsspråklige. Erfaringer fra ulike organiseringsformer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google