Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LC Sotra desember 2012 Innlegg til debatt: Hvordan nå Lions mål, gjennom våre handlinger bygget på Lions etiske norm? Målsetningen med å legge opp til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LC Sotra desember 2012 Innlegg til debatt: Hvordan nå Lions mål, gjennom våre handlinger bygget på Lions etiske norm? Målsetningen med å legge opp til."— Utskrift av presentasjonen:

1 LC Sotra desember 2012 Innlegg til debatt: Hvordan nå Lions mål, gjennom våre handlinger bygget på Lions etiske norm? Målsetningen med å legge opp til denne debatten, er å klargjøre Klubbens synspunkter på typer hjelpetiltak som primært skal støttes fra LC Sotra.

2 Lions Mål -Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer -Å fremme en god borgerånd -Å gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød -Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse -Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål -Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker De Ytre målene De indre målene

3 -Å-Å vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. -Å-Å søke å gjøre mitt arbeide fremgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg – men ikke ta imot urettmessig fordeler eller goder som ville bety tap av selvrespekt -Å-Å unngå å skaffe meg fremgang på andres bekostning -Å-Å være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv -Å-Å la tvilen komme den annen part til gode hvis det skulle oppstå usikkerhet om holdbarheten av min standpunkter eller mine handlinger -Å-Å betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av gjensidige tjenester og krever intet, men forutsetter at man tar imot tjenestene i den ånd de er gitt Person Forholdet til sin neste Vår Etiske Norm

4 -Å huske mine samfunnsplikter og bestrebe meg på å vise absolutt lojalitet i ord og gjerning mot mitt land og folk. -Å gi hva jeg kan av min tid min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste -Å vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og hjelpe dem som trenger det. -Å være varsom med min kritikk og gavmild med min ros. Å forsøke å bygge opp, ikke å rive ned Fellesskapet

5 - Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer- -Å fremme en god borgerånd - Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød - Å forende medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse -Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politisk og religiøse spørsmål. - Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

6 Lions Etiske Norm -å vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og hjelpe dem som trenger det - Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød Lions MÅL

7 Hvem er det som lider ? Hvem er de svake ? Å hjelpe dem som trenger det! Ensomhet, Sorg, Barn, Eldre,

8 PÅSTAND Med begrensede midler når vi langt flere MED innsats innenfor området FOREBYGGE fremfor ETTERBEHANDLING

9 Julelunch for eldre Julemiddag med mer for funk.h Blåturer Ungdomsutveksling Lions Plakatkonkurranse Dette er mitt valg Infomøter Ungdomskolene Ungdomsleirer Holdningsskapende Julepakker Katastrofeberedskap Brønnboring ”LAN” Bygging av klinikker Utdanning Helsepersonell Info - formidling Hjelpe dem som er i nød Eksempler på støttebrettige aktiviteter

10

11

12

13

14

15

16

17 Eksempler på Retningslinjer for støtteberettige aktiviteter. 1.Støttebrettige aktiviteter/prosjekter fra LC Sotra skal være av forebyggende/ holdningsskapende art. 2.Støtten skal primært skje direkte fra LC Sotra til det aktuelle tiltaket, og kun unntaksvis gjennom andre organisasjoner. 3.En skal tilstrebe at støtten over en tidsperiode på 3-5år fordeles med; 40% lokalt, 35% nasjonalt og 25% internasjonalt.

18 - Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer -Å fremme en god borgerånd - Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød - Å forende medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse -Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politisk og religiøse spørsmål. - Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

19 Lions Mål og Lions Etiske Norm har lagt fast siden 1917. Sammen skal vi møte dagens, og morgendagens utfordringer med nye ideer og løsninger, men med samme Lions Etikk og Mål. Vårt Mål og vår Etiske norm har skapt en verdensomspennende organisasjon. Det sies at menneskene kan inndeles i 3 grupper: - De som får saker og ting til å skje, - De som iakttaker hva som skjer, - og De som undrer seg over hva som skjer. Som Lions er du gruppe 1. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "LC Sotra desember 2012 Innlegg til debatt: Hvordan nå Lions mål, gjennom våre handlinger bygget på Lions etiske norm? Målsetningen med å legge opp til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google