Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjonsarbeid - rolle og ansvar Tromsø 31. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjonsarbeid - rolle og ansvar Tromsø 31. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjonsarbeid - rolle og ansvar Tromsø 31. mars 2009

2 2

3 3 Krav til en effektiv og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon  En sterk organisasjon som kan stå samlet i kampen for arbeidsplasser og rettigheter, og sørge for at alle yrkesgrupper får en rettferdig del av velstandsutviklingen  En organisasjon som representerer et godt yrkesorganisatorisk tilbud til alle.

4 4 Stadig økende utdanningsnivå

5 5 Organisasjonsprosent etter utdanning

6 6 Bakgrunn for seksjonstenkingen  Yrkestilhørighet og yrkesfellesskap er viktig for folk  Mennesker under utdanning leter etter sine "yrkessøsken" i arbeidslivet og organisasjonslivet  Et forbund som vil være stort i framtida må være tilpasset tenkemåten til potensielle medlemmer og kunne vinne konkurransen med profesjonsforbund  Dagens medlemmer knyttes sterkt til sitt forbund gjennom yrkesfaglige fellesskap

7 7 Sektor Seksjoner består av medlemmer med beslekta yrker, seksjonene skal synliggjøre de enkelte yrker Sektorene består av yrkesutøvere fra alle fire seksjoner. Bringe yrkesidentitet, og faglig tenking inn i arbeidet i de forskjellige sektorene. Sektorarbeidet må gjøres på tvers av seksjoner!

8 8 Fra Rammemodellen: "organisatorisk prosess for å nå frem til de beste yrkesorganisatoriske løsninger i alle seksjonene" · · "Inntil seksjonene og de ulike yrkesgruppene er enige om en ny organisering vil det eksisterende organisatoriske tilbudet opprettholdes. Det er viktig at den framtidige organiseringen bygger videre på det medlemmene oppfatter som vellykket i de to forbund".

9 9 · "Det legges også opp til en organisasjonsform der alle saksområdene må ses i sammenheng. Ved den foreslåtte modellen vil de yrkesfaglige spørsmålene stå svært sentralt i forbundets totale virksomhet" · "Målet er både å oppnå et godt yrkesfaglig fellesskap blant medlemmene innad i forbundet, og å påvirke de politiske myndighetene slik at yrkesfunksjonen til de ulike yrkesgruppene og medlemmene sikres og videreutvikles."

10 10 ·" Seksjonene har en stor grad av selvstendighet innenfor vedtatte arbeidsområder. Dette innebærer at både myndighet og ansvar må legges til disse." · " Det er derfor av grunnleggende betydning at forbundet organiseres slik at saker av yrkesfaglig karakter kan ivaretas gjennom en sterk forhandlingsposisjon."

11 11 Plogspissyrker - fokus på yrkesfaglig arbeid · Yrkesarbeidet skal være gjennomgående i hele organisasjonen · Det er valgt to yrker for hver seksjon: -ett yrke med høyskoleutdanning -ett yrke med utdanning på videregående skoles nivå · Arbeidet skal fungere som en "plogspiss" - og brøyte veien for arbeidet med øvrige yrker

12 12 Plogspissyrkene: SKKO: Barne-og ungdomsarbeider, Bibliotekar SKA: Sekretær, Personalmedarbeider SHS: Helsefagarbeider (Hjelpepleier, omsorgsarbeider), Sykepleier SST: Renholdsoperatør/renholder, Brannsjef

13 13 I Fagforbundets strategiplan for 2009 er ett av hovedmåla: Forbundet skal ivareta felles fag- og samfunnsinteresser både nasjonalt og internasjonalt, og framstå med en sterk yrkesfaglig, likestillingsmessig og yrkesorganisatorisk profil.

14 14 § Under "Hovedprioriteringer for 2009" står det: § Medlemsoppfølging og verving Yrkesfaglig arbeid og utvikling

15 15 Punkter fra Strategier og prioriteringer: - Fortsatt befeste forbundet som en vervende organisasjon i alle ledd, og aktivt følge opp eksisterende medlemsmasse gjennom arbeidsplassbesøk mv. - Iverksette målrettede verveframstøt mot klart definerte tariffområder/yrkesgrupper herunder ungdom, langtidsutdannede og oppsøkende virksomhet i utdanningsinstitusjoner eksempelvis videregående skoler, høgskoler mv. - Videreføre utviklingsarbeidet som er igangsatt gjennom organisasjons- og evalueringsprosjektet - Holde fokus på arbeidet med "plogspissyrker".

16 16 Yrkesorganisering:  Det er behov for å øke synliggjøringa av enkeltyrker, og å opprette yrkesfaglige undergrupper som styrker yrkesidentiteten og yrkesfellesskapet. Plogspissyrkene: Det handler om å trene på yrkesfaglig arbeid både i forbundet sentralt, fylkeskretsen og fagforeningen.

17 17 Smånytt... - Barne- og ungdomsarbeider - verveframstøt Særlig PBL - verve øvrige grupper også - Bibliotekarene satser på nettverksbygging Jobber veldig solidarisk med øvrige bibliotekansatte - Sekretær - særlig satsing Møre og Romsdal - Brannsjefer samles på landsplan - Renholdere har hatt turné i nord - Helsefagarbeidere (HP, Oms) har faglig arbeidsgruppe og arbeider med nettverksbygging

18 18 Plogspissarbeid sykepleier - særlig satsing - Plogspissarbeidet i Fagforbundet var et underprosjekt av forbundets Organisasjons- og evalueringsprosjekt. - Organisasjons- og evalueringsprosjekt er avsluttet. Plogspissarbeidet videreført. - Etter ønske om å spisse dette arbeidet ytterligere har Forbundsstyrets Arbeidsutvalgt vedtatt at det settes i gang et prosjekt kalt ”Fra yrke og yrkesidentitet til arbeidsplass, sektor og samhandling”.

19 19 EVALUERINGA GJENNOM SPØRREUNDERSØKELSEN 394 fagforeninger har svart på undersøkelsen Det varierer fra fylkeskrets til fylkeskrets hvor stor andel av fagforeningene som har svart Best svarandel: Oppland med 100% av fagforeningene Troms med 96,6% av fagforeningene Nord-Trøndelag med 96% av fagforeningene Fylkeskretsen med lavest svarandel har 43,4% Ytterligere 1 fylkeskrets har svarandel på under 50%

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 TV Kirkelig felles- råd Kom- mune Reno- vasjon Syke - hus Privat barne- hage Revi- sjons- distrikt Ivaretakelse av fellesinteresser, organisasjonsskolering, ungdomsarbeid, pensjonistarbeid, politisk påvirkningsarbeid, verving, sørge for at tillitsvalgtordningen fungerer, ulike driftsoppgaver. Forskjellige lokale arbeidsgivere. Fagforeningen kan med fordel omfatte flere kommunale arbeidsgivere og flere kirkelige fellesråd. Forskjellige oppgaver som ivaretas i fagforeningen Yrkesfaglig tilbud til medlemmene, yrkesretta opplæring, yrkespolitikk, yrkesfaglig bistand til tillitsvalgte etc. gjennom de fire seksjonene. Arbeid i forhold til arbeidsgivere gjennom hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte


Laste ned ppt "Seksjonsarbeid - rolle og ansvar Tromsø 31. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google