Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra ”helvete” til himmelen - eksempel på oppstart og prosess Arbeidsgiverstrategi Grue kommune v/ Anne Berit Gullikstad Kommunalsjef oppvekst (tidligere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra ”helvete” til himmelen - eksempel på oppstart og prosess Arbeidsgiverstrategi Grue kommune v/ Anne Berit Gullikstad Kommunalsjef oppvekst (tidligere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra ”helvete” til himmelen - eksempel på oppstart og prosess Arbeidsgiverstrategi Grue kommune v/ Anne Berit Gullikstad Kommunalsjef oppvekst (tidligere leder av utviklingsenheten)

2 Fakta om Grue Ca 4900 innbyggere (synkende fra over 5000 i 2011) Grue kommune grenser til Sverige i øst, Åsnes i nord og Kongsvinger i Sør. Hører til Glåmdalsregionen Hovednæring: Jord – og skogbruk Grue kommune har ca 460 ansatte fordelt på 360 årsverk

3 2009: Oppstart av prosess Oppstart i rådmannens ledergruppe: (”Stolt og unik” er inspirasjon) –Arbeidsgiverpolitikk Eller –Arbeidsgiverstrategi Enighet om prosess som involverer : –Ansatte –Politikere –Tillitsvalgte –Administrasjon (rådmannens ledergruppe og enhetslederne)

4 Hvorfor utarbeide arbeidsgiverstrategi? Utgjør et felles fundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte Fremmer utvikling og måloppnåelse, arbeidsmiljø og trivsel Kan brukes i kommunikasjon overfor omgivelsene for å øke kommunens attraktivitet

5 Arbeidsgiverstrategi Synliggjøre felles mål, verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver Tydeliggjøre forventninger Lederverktøy Synliggjøre hva som er ”unikt” med Grue kommune som arbeidsgiver Rekruttering

6 Todelt prosess: Verdier: -alle parter inviteres til deltakelse -KS vedtar verdigrunnlaget Arbeidsgiverstrategi (tekst ut over verdier): –Utformes av ledere –Drøftes med tillitsvalgte –Behandles i administrasjonsutvalget HELE DOKUMENTET VEDTAS I KS

7 Prosess Verdiverksted Arbeid med tekstutforming Dialogmøte Utkast Høring Behandling og beslutning mars juni sept oktnov Alle Politikere Tillitsvalgte ledere Rådmann Alle Adm. utvalget Kommunestyret

8

9

10

11 Opplegg på Verdiverksted Info om målet med Arbeidsgiverstrategi og verdier –prosess/ framdrift Alle deltakere inndelt i grupper på tvers ”Helvetskommunen” – lanseres –Hvilke verdier ble berørt hos deg i helveteskommunen? Hva skal vi satse på som felles verdier? Alle grupper blir enige om 3 verdier til ”verdibanken”

12 Samling for ansatte i Grue kommune 16.mars 2010 En øvelse: Velkommen til helveteskommunen! Som komitè for vedlikehold og utvikling har vi ansvar for å planlegge et mer vellykket helvete. Vær snill å hjelp oss med å komme med dine beste forslag til for å skape et mest mulig effektivt helvete. Hvordan opptrer de ansatte i helveteskommunen? Hvilke krav har vi til brukerne av helveteskommunen? Hva vil de ansatte i helveteskommunen aldri gjøre? Hva er det verste du kan tenke deg å oppleve i et samfunn?

13 Samling for ansatte i Grue kommune 16.mars 2010 Øvelsen fortsetter…. Hva opplevde du som viktig i dette øyeblikket? Hvilke verdier ble berørt hos deg i denne opplevelsen? Hva gjorde denne opplevelsen med deg som yrkesutøver?

14 Samling for ansatte i Grue kommune 16.mars 2010 Gå sammen i grupper Presenter verdiene du mener er viktige på din arbeidsplass og hvorfor de er viktige? Gruppa velger 3 verdier som kan være aktuelle som felles verdier for Grue kommune

15 Arbeid med ”verdibanken” Gruppering /sammenstilling av verdiordene Utvalg i rådmannens ledergruppe Arbeid med utforming av ”kortord” og handlinger på bakgrunn av verdiene

16

17

18 Felles verdier i Grue kommune. (KS 22.11.2010) Felles verdierKjennetegn for våre handlinger R Raushet Våre handlinger og holdninger som tjenesteytere og kollegaer bygger på samarbeid, toleranse og aksept. Vi har tillit til enkeltmennesket, fremmer kreativitet og møter nye forslag, løsninger og innspill med et åpent sinn, er imøtekommende og tar innbyggerne på alvor. Raushet handler om å dele kunnskap og erfaringer, og gi støtte til både den som lykkes og den som feiler. E Engasjement Vi utfører vårt arbeid med glede og begeistring for det vi som individ og gruppe kan forme av positiv utvikling for kommunens innbyggere og det kollegiale fellesskap. Humor og glede er kjennetegn i vår organisasjon. Vi er stolte av en livskraftig og levende kommune og er ambassadører for dette i våre handlinger og ord! A Anerkjen- nelse Vi erkjenner det fundamentale behovet for å bli akseptert og respektert som menneske. Dette betyr at alle blir sett, hørt og får bekreftelser og tilbakemeldinger. L Likeverd Alle, uansett bakgrunn, skal ha de samme muligheter og rettigheter og skal møtes med respekt. Vi stimulerer forskjellighet som ressurs. Likeverd betyr rett (og plikt) til å medvirke og bidra fra sitt ståsted.

19 Videre arbeid med dokumentet i ledergruppa Enhetsledergruppa: KS – konsulent: Bistand til tema –Ledelse av myndiggjorte medarbeidere –Hva er de viktigste fokusområdene i arbeidsgiverstrategien Utarbeidet innholdspunkter (6 tema) Etablere et rammeverk for hvordan fokusområdene skulle beskrives: –mål – suksessfaktorer og tiltak –Bygge på helhetlig mål – indikatorer for kommunen

20

21 Takk for meg!


Laste ned ppt "Fra ”helvete” til himmelen - eksempel på oppstart og prosess Arbeidsgiverstrategi Grue kommune v/ Anne Berit Gullikstad Kommunalsjef oppvekst (tidligere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google