Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Livsmestring – arbeid med psykisk helse i videregående skole Merethe Schjem 9.-10. desember 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Livsmestring – arbeid med psykisk helse i videregående skole Merethe Schjem 9.-10. desember 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Livsmestring – arbeid med psykisk helse i videregående skole Merethe Schjem 9.-10. desember 2015

2 Strategiplanen 2014 – 2018, Bedre Læring Overordnet mål : Innen 2018 skal 75 % av elever og lærlinger i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år. Fullført og bestått videregående opplæring er inngangsbilletten til høyere utdanning og arbeidslivet. Å fullføre videregående opplæring er derfor en kvalitet i seg selv, men det er også viktig at den enkelte oppnår så høy faglig og sosial kompetanse som mulig. Ung undersøkelsen

3 Dekker reisekostnader – forutsatt: Reiseregning må inn før 15.desember! Originale kvitteringer MÅ være med Bruk kostnadssted 20012301

4 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Skoleveien - workshop

5 Private eiendeler ligger langs veggen og vinduer

6 Mål med workshoppen Gi faglig påfyll Styrke samarbeid Starte arbeide med en tiltaksplan som det skal jobbes med på egen skole Gi verktøy for å kjøre prosess på egen skole

7 Tenk at dere har flere målgrupper for tiltak –Elever –Lærere –Ledere –andre Skriv på «gullapper» Finn kollegaer ved egen skole og dann gruppe.(PPT, OT, Helsesøster, rådgivere, ledere m.fl) Velg en tidtaker og en som er « relevanssjekker» Assosier fritt sammen med hverandre Hold tidsangivelsene «Skoleveien» - livsmestring Før start

8 «Skoleveien» - livsmestring STARTMÅL VG1 VG2VG3 Lære Påbygg Fagbrev Fullført og bestått VG3

9 Del 1: 20 min Diskuter hva hver av dere, skolen eller rådgivningstjenesten/elevtjenesten, har gjennomført hittil av tiltak som har betydning for elevenes livsmestring. Noter på gullapper gjennomførte aktiviteter og tiltak (+), Fest «gullappene» på gråpapiret

10 Del 2: 10 min Diskuter hva som oppleves som virkningsfullt og positiv så langt i dette arbeidet. Skriv ned de suksesser som fremkommer i gruppa og fest gullappene på gråpapiret

11 Del 3: 20 min Reflekter over hvilke utfordringer eller hindringer skolen (eller rådgivnnigstjenesten/elevtjenesten) har møtt på denne «SKOLEveien» Få også frem hva som kan være årsakene (indre og ytre) til disse hindringene, og hvordan det bør jobbes for å komme over hindringene Skriv hindringer, årsak og tiltak (for hver av de hindringene som er kommet frem) REFLEKSJON: hva er de viktigste hindringene – indre eller ytre?

12 Del 4: 20 min Ved enden av SKOLEveien står målene skrevet Diskuter status for skolen (eller rådgivnnigstjenesten/elevtjenesten) i forhold til målene som er satt Skift roller. Tenk deg inn i en av de andre deltakernes sted.(OT, Rådgiver, Leder, helsesøster, PPT) Hvilke tre tiltak vil du prioritere for å nå målene dersom du nå er ansatt i denne rollen en hel dag – med frie fullmakter) Skriv tiltakene på gullapp og fest på gråpapiret

13 Del 5: Presentasjon i plenum Hvordan er status for skolen så langt på SKOLEveien i forhold til det å nå målene? Hva skal fokuseres den siste etappen av veien for å nå målene?

14


Laste ned ppt "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Livsmestring – arbeid med psykisk helse i videregående skole Merethe Schjem 9.-10. desember 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google