Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk for de interesserte.... Rapporterte målkrav for Skatt øst 2 2011201220132014 Antall årsverk som arbeider med Skattehjelpen (1 årsverk = 210.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk for de interesserte.... Rapporterte målkrav for Skatt øst 2 2011201220132014 Antall årsverk som arbeider med Skattehjelpen (1 årsverk = 210."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk for de interesserte...

2 Rapporterte målkrav for Skatt øst 2 2011201220132014 Antall årsverk som arbeider med Skattehjelpen (1 årsverk = 210 dagsverk) 8,76,96,06,2 Antall nye innmeldte saker 496586557499 Antall saker behandlet /ferdigstilt 515585596505 Antall saker der kravet er ettergitt/delvis ettergitt (ligning/MVA) – kilde: SOFIE 693645 Antall saker der fastsatt ligning/MVA er endret 249222215 Antall saker der tilleggsskatt er fjernet -183188134 Ettergitt beløp 2 004 7033 961 4503 785 41713 845 886 Endring i grunnlaget for fastsatt ligning 168 365 916146 141 250147 271 919104 431 983 Endring i fastsatt MVA 606 4782 708 9545 422 2854 271 468 Antall møter med institusjoner ol 16151324

3 Sakstilfanget Nye saker til Skattehjelpen 2011-2014 3 På grunn av feil i loggen for 2012, har vi ingen tall for nye saker for den enkelte kommune dette året. Ved årets begynnelse var de totale restansene på 136 saker. Ved årets slutt var det 126 uavsluttede saker som er blitt overført til 2015.

4 Antall saker – de 10 største kommunene 4

5 Fordeling av nye saker i 2014 – inntektsgrunnlag (499 saker) 5

6 Hvem melder sakene inn? 6

7 Løsning av sakene 7 Total portefølje Avsluttede saker Løst ved veiledning Oversendt andre regioner Endret skatt/mva - Ettergitt Avvist/henlagt Sum 2011652515--626551,5 %25048,5 % Sum 20127285829115,6 %91,5 %22037,8 %26245,0 % Sum 201371659510517,6 %30,5 %22838,3 %25943,5 % Sum 201463250712324,3 %51 %19338,0 %18636,7 % Oslo2231855329 %21 %5127 %7943 %

8 Løsning av sakene 8

9 Bransjevis fordeling av sakene og utfallet av saksbehandlingen 9 De 12 største gruppene i 2014 utgjør 3/4 av de registrerte sakene

10 De som ikke får skattehjelp 10 Avslags-/henleggelsesgrunn201220132014 Oslo Skattyter har ikke fulgt opp 90 7061 25 Ikke fått kontakt med skattyter3717 6 Mangler dokumentasjon17119 5 Oversendt linjen 35 2513 6 Ikke i målgruppen (klarer å ivareta sine interesser) 2218 8 Henvist til å søke lemping/gjeldsordning - -15 4 Bokettersyn/etterkontroll 3144 32 12 Økonomisk kriminalitet/skatteunndragelse3 1 Saken er eldre enn 10 år261117 9 Andre årsaker633914 3 Sum avslag og henleggelser262259199 80 [1] [1] Avslags/henleggelsegrunner omfatter også 13 saker i 2014 som ble registrert "løst" ved veiledning. [2] [2] Kategorien ble ikke ført i 2012 og 2013

11 Eldste krav, jf 10-årsregelen 11

12 Hjelper det med skattehjelp? Etterlevelseseffekten av skattehjelp 895 skattytere har fått skattehjelp i løpet av 2011- 2013 – 539 omfattes av leveringsfritak 357 hadde leveringsplikt i 2014 (for ligningsåret 2013) 247 av disse leverte innen fristen - 69%! – 110 hadde ikke levert da fristen løp ut 35 leverte før vi rakk å purre 15 leverte etter purring, halvparten av disse på papir 12

13 De som vil, men ikke får det til... Skattehjelpen bistår med: Veiledning Retting av feil skjønnsfastsettelse Hjelp til å søke ettergivelse og gjeldsordning Etterlevelseseffekten av skattehjelp – bortsett fra å få riktig skatt, hjelper det? 895 skattytere har fått skattehjelp i løpet av 2011-2013 Det beste tiltaket for denne gruppen er om de slipper å levere selvangivelse og oppgaver 539 omfattes nå av leveringsfritak i 2014 (lønns- og trygdemottakere) – 60% 357 hadde leveringsplikt i 2014 (dvs at de var registrert som næringsdrivende i ligningsåret 2013) 247 av disse leverte innen fristen - 69%! 110 hadde ikke levert da fristen løp ut 35 leverte før vi rakk å purre 15 leverte etter purring, halvparten av disse på papir 865 skattytere er blitt til bare 60 som måtte skjønnslignes i 2014... 13 For å behandle alle likt, må man noen ganger behandle dem forskjellig

14 14


Laste ned ppt "Statistikk for de interesserte.... Rapporterte målkrav for Skatt øst 2 2011201220132014 Antall årsverk som arbeider med Skattehjelpen (1 årsverk = 210."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google