Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for deg – når du trenger det

2 Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS En partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere Etablert 18. januar 1977 Består av 21 forskjellige forbund Med til sammen over 215.000 medlemmer innenfor alle sektorene i arbeidslivet.

3 Parat – en medlemsstyrt organisasjon Har ca. 30.000 medlemmer En moderne, robust og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon Organiserer medlemmer innenfor alle sektorer i arbeidslivet  Privat sektorca. 17.000 medlemmer  Statlig sektorca. 9.000 medlemmer  Kommunal sektorca. 2.300 medlemmer  Spekterca. 1.100 medlemmer Leder: Hans Erik Skjæggerud Nestleder: Vegard Einan Landsmøte, Hovedstyret, regionutvalg, regionmøte

4 Ditt støtteapparat Juridisk avdeling Behandling av individuelle rettstvister Prosedyre for domstolene Rådgivning i individuell arbeidsrett Forhandlingsavdeling Tariffpolitikk Tarifforhandlinger Kollektiv arbeidsrett Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Regionavdeling Strategisk planarbeid Medlemskontakt/-pleie Opplæring Rekruttering og vekst Samfunnspolitikk Bistand til tillitsvalgte og medlemmer Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Serviceavdeling Sekretærfunksjoner Støttefunksjoner Økonomi Medlemsregister Personaladm. støttefunksjoner Lønn og IT Post/arkiv Drift/Innkjøp Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Generalsekretærens stab Strategisk planarbeid Kompetanseutvikling/opplæring Kommunikasjon og informasjon Medlemsblad – Hjemmesiden Samfunnspolitikk Rådgivning og utredning til politisk- og adm.ledelse

5 5 Regioner REGION VEST Hordaland Sogn og Fjordane Rogaland REGION MIDT Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal REGION SØR Vest-Agder Aust Agder Telemark Vestfold Buskerud REGION NORD Finnmark Troms Nordland REGION ØST Oslo Østfold Hedmark Oppland Akershus - en arbeidstakerorganisasjon i YS

6 Parat ved…(navn på virksomhet)………….. Fyll inn informasjon om Parat på din arbeidsplass, f.eks: Kontaktinfo: navn på lokal tillitsvalgt, og evt hovedtillitsvalgt Kontaktperson/saksbehandler i Parat Antall medlemmer ved virksomheten Tariffavtale og lokal tilpasningsavtale ved virksomheten? Hvordan ivaretas medlemmenes rettigheter på arbeidsplassen Hvordan utøves medbestemmelsen Saker dere er opptatt av, Hvordan jobber dere Lokale medlemsaktiviteter

7 Parats medlemsfordeler Parats medlemsfordeler:  Bistand i arbeidsforholdet  Privatrettslig rådgivning  Utdanningsstipend  Rabatt ved Folkeuniversitetet  Compendia personal  Compendia stat  Kurs/opplæring til tillitsvalgte  Lokale medlemsaktiviteter  Medlemsbladet Parat  Paratbutikken inkl. vervepremier  Følg oss på FB og Twitter YS medlemsfordeler  Gjensidige Forsikring  Gjensidige Bank  Gudbrandsdal Energi  Choice Hotels  Esso  Telenor  Avis  Rabattavtale med DFDS-Seaways  YS medlemskort med DNB Mastercard For detaljert informasjon om alle våre medlemsfordeler, gå til www.parat.com/om medlemskapetwww.parat.com/om

8 Bistand i arbeidsforholdet Parat bistår deg gjennom hele ditt yrkesaktive liv Du kan være medlem selv om du bytter jobb eller det skjer endringer på arbeidsgiversiden Du vil først og fremst møte Parat på arbeidsplassen din, der dine interesser ivaretas av våre dyktige og kompetente tillitsvalgte Du vil ha tilgang til rådgivning og bistand i arbeidsrettslige saker Parat forhandler avtaler og er med i beslutningsprosesser på alle nivåer Du vil få tilgang til bistand for å ivareta og forbedre dine lønns- og arbeidsvilkår.

9 Privatrettslig rådgivning Parat tilbyr privatrettslig rådgivning til sine medlemmer Dette innebærer en time gratis rådgivning pr år med advokat, i saker som ikke berører arbeidsforholdet F.eks. ved boligkjøp, opprettelse av samboeravtale og testamen Ta kontakt med Parat for å benytte denne tjenesten

10 Utdanningsstipend Har du vært medlem i Parat i minst et år kan du søke om utdanningsstipend Stipend kan tildeles for:  Videreutdanning/kompetanseutvikling innen eget fag- eller yrke  Videregående organisasjonsfaglig opplæring  Omskolering/kvalifisering til annet fag eller yrke  Kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering Stipend kan gis for inntil 75 % av dokumenterte kostnader til læremateriell, kurs- eller studieavgifter og eksamensavgifter Det gis ikke stipend til dekning av tapt arbeidsinntekt

11 Compendia stat og personal En arbeidsrettslig kunnskapsdatabase En raskt og enkel vei til de riktige svarene og til en hver tid oppdatert informasjon Rundt 70 lover med forskrifter Artikkelsamling om arbeidsrettslige temaer Logg inn på Parats hjemmeside og velg "Compendia" nede på venstre side

12 Kurs, opplæring og medlemsaktiviteter For tillitsvalgte  Et eget opplæringsprogram for nye tillitsvalgte  Fordypningskurs  Års-studium fordelt over 5 deltidsstudier  Temadager og konferanser For medlemmer  Temadager  Lokale medlemsaktiviteter

13 Medlemsbladet Parat 5 utgivelser i året Holder deg oppdatert på temaer om arbeidslivet generelt Informerer om hva som skjer i Parat Informerer om hvilke politiske saker som opptar ledelsen i Parat Holder deg oppdatert på hva som skjer i Parat rundt om i landet

14 Gjensidige forsikring Gunstige priser og gode rabatter  20 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer  16 % rabatt ved 1-2 forsikringer  Inntil 32 % på husforsikring  Innbo, 2 mill, fra kr 996,- til maks kr 1.416,-. Frivillig tilbud Kontakt nærmeste Gjensidige kontor eller ring 03100 I sikkerhetsbutikken kan du få hjelp til å redusere skader og få en tryggere tilværelse.  10 % rabatt på alle varer i Sikkerhetsbutikken

15 Gjensidige Bank Fordelaktige vilkår for deg som er medlem Samme gunstige vilkår tilbys ektefelle, samboer og registrert partner, forutsatt at medlemmet er kunde i Gjensidige Bank. Avtalen omfatter banktjenester, boliglån, billån, spare- og kredittkontoer, mm.

16 Folkeuniversitetet 10 % rabatt på kursavgiften, begrenset oppad til kr 1.500,-. Oppgi medlemsnummer til arrangørenheten ved påmelding Fastprisavtale for kurs og konferanser Rabatt på privatreiser DFDS Seaways

17 Gudbrandsdal energi «Grønn strøm» gjennom spotavtale Innkjøpspris + mva Årlig fastbeløp på kr 199,- 50 øre rabatt pr liter drivstoff Fratrukket på pumpepris Esso Mastercard Ingen årsavgift Ingen gebyrer Esso drivstoffavtale

18 Choice hotell avtale Avtalen gjelder alle ukedager og hele året  20 % rabatt på Nordic Choice Hotels i Norge  10 % rabatt i Sverige, Danmark og de Baltiske stater Prisene gjelder rom + frokost Rabattene gjelder alle romkategorier basert på tilgjengelighet Dynamisk struktur: Tidlig bestilling eller bruk av hotell i perioder med lavt belegg gir de laveste prisene Oppgi kundeID 65 233 og avtalenr. 60 27 65 60 ved bestilling

19 Telenor Rabatt på: Fasttelefoni Mobiltelefoni Bredbånd Bredbåndstelefoni Gunstige priser på leiebil Omfatter hele Avis bilflåte:  Personbil  Vare/last  Minibusser Gjelder i Norge Avis

20 YS medlemskort med MasterCard Medlemskort og betalingskort i ett! Du kan oppgradere ditt medlemskort med MasterCard uten ekstra kostnader Medlemsfordeler med MasterCard:  Høy sparerente fra første krone  Gunstig kredittreserve  Kan brukes i hele verden  Gebyrfrie varekjøp  Gebyrfri nettbank  Ingen årsavgift

21 American Express for YS medlemmer Kortet gir rabatter over hele verden på alt fra shopping til leiebil. Betaler du med American Express for YS får du også en god reiseforsikring, samt 45 dagers betalingsutsettelse. Ved kjøp med kortet American Express Classic opparbeider du også Eurobonuspoeng.

22 Parats hjemmeside – www.parat.com For innmelding og fullstendig oversikt over bla.  Medlemsfordeler  Vårt kurs og opplæringstilbud  Vår aktivitetsplan  Lover, regler og retningslinjer  Aktuelle tema  Nyheter Følg oss også på Facebook og Twitter

23 Driftstilskudd Tildeles etter søknad til grupper som har minimum 5 medlemmer Skal brukes på lokale medlemsaktivitet for å skape samhold og hygge i gruppen Beregnes ut fra medlemstallet pr.01.01. Kr 248,- pr. medlem pr. år - gruppen administrerer midlene selv Kr 213,- pr. medlem pr.år – Parat administrerer midlene Søknadsfrist 1. mars, med utbetaling i april Mulighet for å søke om ekstra midler til spesielle formål

24 Medlemskontingent 1,2 % av all lønn utenom overtid. Maks kr 386,- pr. mnd 1,4 % for medlemmer av yrkes- og bransjeorganisasjoner. Maks kr 451,- pr. mnd. Minimumskontingent er kr 50,- pr. mnd Pensjonister og yrkespassive medlemmer kr 250,- pr år Lærlinger, elever og studenter betaler ingen kontingent

25 Et lite regnestykke Maks kontingent 2012386,-/mnd Skattefordel 4632/år. 28% av dette utgjør 1.296/år Det vil si at dersom et medlem betaler maks kontingentsats i Parat blir regnestykket slik: kr 386,00 kontingent/mnd kr 108,- skattefradrag/mnd kr 278,- reell kontingent/mnd

26 Enda et regnestykke Besparelser ved å ha min. 3 forsikringer gjennom Gjensidige avtalen  Bilforsikring kr 5000,-,(20 %)kr 1000,- i rabatt  Husforsikring kr 5000,- (32 %)kr 1600,- i rabatt  Total rabattkr 2.600 pr år Eks: Kontingent 2012 kr 386,00 Fradrag skatt kr 108,00 Besparelse forsikring kr 216,00 Nettokostnad kr 62,00 pr. mnd

27 Parat tilbyr deg Hjelp når du trenger det Egen kontaktperson Vi er til for alle Gode medlemsfordeler Konkurransedyktig kontingent Vi er partipolitisk uavhengige Velkommen til en trygg arbeidsdag. Velkommen til Parat! - en arbeidstakerorganisasjon i YS

28 Vi er Parat for deg – kontakt oss! Parats sekretariat Tlf. sentralbord: 21 01 36 00 Telefax: 21 01 38 00 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Pb. 9029 Grønland, 0133 Oslo e-post: post@parat.compost@parat.com Eller ta direkte kontakt med nærmeste regionskontor - en arbeidstakerorganisasjon i YS


Laste ned ppt "Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google