Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm FRA LEGALISME TIL MER AKSJON Erfaringer fra havnearbeidernes arbeidskamp. Hva begrenser fagbevegelsen fra å bruke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm FRA LEGALISME TIL MER AKSJON Erfaringer fra havnearbeidernes arbeidskamp. Hva begrenser fagbevegelsen fra å bruke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm FRA LEGALISME TIL MER AKSJON Erfaringer fra havnearbeidernes arbeidskamp. Hva begrenser fagbevegelsen fra å bruke faglige kampmidler, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene? Vegard Holm

2 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm KLASSESOLIDARITET! Alle her i salen inviteres til Tromsø for å støtte bryggearbeiderne hver dag i perioden 22. februar – 4. mars 2016 Aksjoner – blokader – demonstrasjoner – kameratslig samvær

3 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm «Vi har jo samme mål, nemlig et bærekraftig norsk arbeidsliv.»

4 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm «Dere står nå midt i en av de viktigste kampene i forbundets historie. Kampen handler om retten til arbeid for havnearbeidere og respekt for inngåtte tariffavtaler. Jeg er stolt av dere, for dette er en kamp vi ikke bare skal vinne. Vi MÅ vinne den, og et samlet LO står sammen med dere.» Gerd Kristiansen, landsmøte i NTF januar 2013

5 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm «Enten må arbeiderklassen fremdeles finde sig i at bli diktert sine vilkaar av de andre klasser i samfundet, arbeidskjøperne og kapitalistene, eller ogsaa må arbeiderklassen se til at indrette sig således at den selv kan komme til den magt som den bør og skal ha i samfundet. Men skal det ske saa maa kampformerne ændres og nye tas i bruk.» Martin Tranmæl våren 2016 etter at LO la ned proteststreikene mot regjeringas voldgiftsvedtak. (Sitert etter boka «Martin Tranmæl», av Aksel Zachariassen, side 135. Tiden 1979.)

6 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm "Hvis ikke norsk fagbevegelse samlet setter ned foten og bruker alle muligheter til å ta opp kampen, kan resultatet bli et svært alvorlig og vidtrekkende nederlag.« Paul Bjerke i Klassekampen 14.1.2016

7 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Hvorfor angriper NHO? Fortrinnsretten i ILO-konvensjon 137 Godt organisert – gir ikke profitt I veier for mer fleksibilitet - fagarbeidere – sikkerhet Solidaritet

8 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Metodene til NHO: Strateginotat Privatisering Rettsvesenet og politi Ulovlig lockout Streikebryteri

9 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Strateginotatet fra desember 2012: «3) Obstruksjonsveien - hvordan vi kan obstruere slik at bryggearbeiderne vil endre seg Oslo Havn ved Anne Sigrid Hamran iverksetter et prosjekt for å se hvor mye av arbeidet på terminalen som det er mulig å automatisere framover. Oslo Havn kan stoppe overtidsarbeidet for bryggearbeiderne for på den måten å presse fram en forhandlingsløsning. Det vil i praksis si en dagtidshavn og store økonomiske belastninger for mange av partene. Tiltaket vil vurderes iverksatt på et senere tidspunkt. Gjennom prising av ulike oppdrag kan Dampen sørge for at det blir mindre arbeid, da i første omgang terminalarbeid, for bryggearbeiderne. Arbeidsstokken er allerede redusert med tre mann, ytterligere fem vil trolig forsvinne framover.»

10 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Strateginotatet fra desember 2012: «4) Modernisering: Hvordan kan vi bruke driftsomleggingen i 2015 til å gjøre endringer? Kathrin Pedersen (HAV) vurderer om framtidige kontrakter med operatører på Sjursøya kan formuleres slik at fortrinnsretten til bryggearbeiderne ikke vil gjelde når vi skal over hit (jf avgjørelse i i tvistenemd om at det er bruksretten til kaiene, og ikke eiendomsretten, som er avgjørende for at kaia anses som offentlig) Thor Christian Hansteen (NHO) forbereder et notat med følgende tema: Hvis bryggearbeiderne ved hjelp av virksomhetsoverdragelse blir ansatt i et operatørselskap, hva skal til for at den nye virksomheten ikke vil "arve" tariffbestemmelsene om fortrinnsrett. Hvilke skritt må i så fall ha vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap.»

11 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Metodene til NHO: Strateginotat Privatisering Rettsvesenet og politi Ulovlig lockout Streikebryteri

12 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm «Det er komplisert og noe uklart. Vi oppfatter det som at rettstilstanden har endret seg og at havnearbeidere har en viss rett til å bruke lovlige kampmidler. Så lenge det ikke oppstår andre ordensmessige forstyrrelser, så ønsker vi ikke å gripe inn overfor de streikende havnearbeiderne». (Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt til avisa Nordlys 29. januar 2016.)

13 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Metodene til NHO: Strateginotat Privatisering Rettsvesenet og politi Ulovlig lockout Streikebryteri

14 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Tre gode eksempler på sympatistreiker: På begynnelsen av 1930-tallet streiket skogsarbeiderne i Randsfjordvassdraget i 3-4-år for å få tariffavtale. Løsninga kom da papirarbeiderne ved Drammen gikk ut i sympatistreik. I 1994 streiket avisbudene i Aftenposten, og løsninga kom da Transportarbeiderforbundet tok ut avispakkerne i bedriften i sympatistreik. Et veldig godt resultat kom på bordet natta før sympatistreiken skulle starte. I 2010 streika de fagorganiserte i Fellesforbundet og Handel og Kontor på Bekken og Strøm for å få tariffavtale. Avtalen kom på plass da Transportarbeiderforbundet varsla sympatistreik ved å verken å hente eller levere varer på bedriften. HVA HAR LO-SYSTEMET STILT OPP MED?

15 Vi trenger mer SOLIDARITET – klassesolidaritet. Terminalarbeiderne hos Tollpost-Globe i Bergen (tv) og i Trondheim gikk til sympatistreik i 1992 til støtte for kameratene sine i Oslo. De spurte ingen om lov. «En urett mot én er en urett mot alle» Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm

16 Tre saker som må endres: Styringsretten/resignasjonsplikten Respekt for blokader og arbeidsfolk i streik/kamp Jussen må tjene kampen – ikke styre den

17 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm Den som kjemper, risikerer å tape. Den som ikke kjemper, har allerede tapt. Carl Scharnberg vegardholm.wordpress.com

18 Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm KLASSESOLIDARITET! Alle her i salen inviteres til Tromsø for å støtte bryggearbeiderne hver dag i perioden 22. februar – 4. mars 2016 Aksjoner – blokader – demonstrasjoner – kameratslig samvær


Laste ned ppt "Trondheimskonferansen 2016 © Vegard Holm FRA LEGALISME TIL MER AKSJON Erfaringer fra havnearbeidernes arbeidskamp. Hva begrenser fagbevegelsen fra å bruke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google