Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSEADMINISTRASJONSSEKRETÆR HELSEKOORDINATOR NYE FAGSKOLETILBUD FRA eCADEMY.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSEADMINISTRASJONSSEKRETÆR HELSEKOORDINATOR NYE FAGSKOLETILBUD FRA eCADEMY."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.eCademy.no HELSEADMINISTRASJONSSEKRETÆR HELSEKOORDINATOR NYE FAGSKOLETILBUD FRA eCADEMY

2 www.eCademy.no OFFENTLIG GODKJENT NETTSKOLE MEDLEM I NORSK FORBUND FOR FJERNUNDERVISNING OG FLEKSIBEL LÆRING PRIVAT SKOLE – SONANS ER STØRSTE EIER MEDLEM I FORUM FOR FAGSKOLER HAR 15 NOKUT-GODKJENTE FAGSKOLETILBUD FAGOMRÅDER: MERKANTIL, IT, WEB, INFORMASJON – OG NÅ HELSE HVEM OG HVA ER eCADEMY

3 www.eCademy.no eCademy tok kontakt for å presentere ideen Positivt møte Etablering av prosjektgruppe – med deltakelse fra Fagforbundet Geir Lahnstein faglig prosjektleder Referansepersoner kontaktet underveis i prosjektet NOKUT-søknad sendt 15.2.12. SAMARBEID MED FAGFORBUNDET

4 www.eCademy.no OFFENTLIG ORGAN SOM GODKJENNER UTDANNING I NORGE STRENGE KRAV TIL SKOLENS KVALITETSSYSTEM – MÅ GODKJENNES STRENGE KRAV TIL UTDANNINGSPLAN OPPNEVNTE SAKKYNDIGE VURDERER SØKNADSFRIST 2 GANGER PR ÅR LANG SAKSBEHANDLINGSTID FAGSKOLER ER UNDERLAGT LOV OM FAGSKOLER OG FORSKRIFTER NOKUT

5 www.eCademy.no NETTSTUDIER INNEBÆRER: SELVSTUDIER OPPGAVELØSNING DELTAKELSE I NETTSAMLING I VIRTUELT KLASSEROM DELTAKELSE I FAGLIG FORUM INDIVIDUELL KONTAKT MED LÆRER FAST PROGRESJON – FAST STUDIESTART STUDIEGJENNOMFØRING HOS eCADEMY

6 www.eCademy.no Den kontorfaglig ansatte som «kommandosentral» Kvalitetsarbeid og HMS Virksomhetens elektroniske jobbhverdag Praktisk kontorarbeid Praktisk personalarbeid Praktisk pasient/brukerservice Saksbehandling, rutiner, systemforbedring Økonomiforståelse og økonomistyring Møtearbeid og sekretærfunksjoner HELSEADMINISTRASJONS- SEKRETÆR

7 www.eCademy.no personlig verktøykasse For primærhelsetjenesten: Moderne omsorgsteknologi Pleie- og omsorgsmeldinger For spesialisthelsetjenesten: Elektronisk pasientjournal DRG-kodesystem Faglig innhold fortsetter:

8 www.eCademy.no Etikk, menneskesyn og kultur Identitet Grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse Samarbeid i tverrfaglige team Prosjektarbeid Helsetjenestens oppbygging og egenart Grunnleggende om helseforvaltning Helsepolitiske strategier og reformarbeid Fokus på morgensdagens pasient/bruker HELSEKOORDINATOR

9 www.eCademy.no Fortrolighet med medisinske begreper Trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre Helsejuss, lover, forskrifter og avtaler Faginnhold fortsetter:

10 www.eCademy.no Pris pr studium: 34.900 samt registreringsavgift Introduksjonspris til de første som melder seg: Rabatt fra eCademy Tilskudd fra Fagforbundet Medlemmer i Fagforbundet kan søke stipend Praktisk informasjon


Laste ned ppt "HELSEADMINISTRASJONSSEKRETÆR HELSEKOORDINATOR NYE FAGSKOLETILBUD FRA eCADEMY."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google