Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Runar J. Liodden – prest i Modum Kristine Aksøy – seksjonsleder Kirkerådet Svend Klemmetsby – prost i Nordre Sunnmøre prosti.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Runar J. Liodden – prest i Modum Kristine Aksøy – seksjonsleder Kirkerådet Svend Klemmetsby – prost i Nordre Sunnmøre prosti."— Utskrift av presentasjonen:

1 Runar J. Liodden – prest i Modum Kristine Aksøy – seksjonsleder Kirkerådet Svend Klemmetsby – prost i Nordre Sunnmøre prosti

2 Fødte og døpte i Norge 2004-2014 Andel døpte av fødte i 2004 - 2014: 77,2% – 59,3% Andel døpte av 1-åringer med tilhørighet i Den norske kirke: 75,5%

3 Kunnskap Ipsos MMI: Fokusgrupper KIFO: Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet Svend Klemmetsby: Hvorfor lot de være å døpe? Kirkens medlemsregister Kommunikasjon Kirken.no/daap Film Annonser - web og magasiner Google Kvalitet I alle ledd! Mobilisering for dåp i Den norske kirke

4

5

6 Generell tendens: Forrige generasjon: ”Han var ikke noen kristen, men å døpe dem det måtte man, for det var en tradisjon.” Denne generasjonen: ”Vi har.… truffet en felles beslutning på det uten påvirkning utenfra...” Egen autentisitet er viktigere enn å følge kirkens tradisjoner

7

8

9 Det større bildet Egen tro og tro på Kirken Tror ikke på Gud – eller tror ikke man kan vite noe om Gud Menneskers gudsbilder er menneskeskapte "det er jo et humanistisk livssyn da på en måte; å tro på mennesket på en måte og det livet som er her og nå." De har samtidig respekt for andre menneskers gudstro

10 Det større bildet Egen tro og tro på Kirken Utenkelig at dåpen skulle være nødvendig til frelse: ”..da tror jeg Gud ser alle som like gode menneska. Og da blir på en måte kirka litt på sida." Oppdragelse i humanistiske verdier Vil lære barna selvstendighet, åpenhet og skepsis: ”..at dem får lov til å være sæ og kjenn på at det finns mange svar, da."

11

12 Det større bildet Oppfatning av kirkens tro og etikk Oppfatter nestekjærligheten som viktigst for kirken: ”...dem vil jo selvfølgelig framheve nestekjærligheten som det dem står for.." Men kirken sliter med å etterleve den selv – er dobbeltmoralsk Kirken har en tendens til å stenge ute grupper av mennesker (Ingen nevnte troen på Jesus som viktig for kirken) Troen og dåpen også sentral for kirken "

13 Det nære bildet Når beslutningen skulle tas Grunnleggende fremmedfølelse overfor kirken spiller inn: ".. en føler ikke seg hjemme..” (Hilde) Egen autentisitet rundt dåpsvalget er viktig: ”..men det var ikke riktig for oss da" (Hilde) Infobrevet fra menigheten husker de knapt, men noen ble minnet om at de måtte ta et valg ang. dåp

14 Det nære bildet Når beslutningen skulle tas Valg om ikke å døpe oppleves som svært selvstendig: ”Vi har diskutert hva som for oss vil være riktig..” Barnas autonomi er viktig: ”..jeg ønsker at det er et valg hun skal ta, og jeg kommer til å støtte ho i det valget ho skal ta.” Vet samtidig at dette kan bli en utfordring for barna

15 Det nære bildet Syn på ritualer 3 familier: ”Velkommen til livet” - fest hjemme eller navnefest i HEF Det personlige og nære preget settes pris på: "..men på den andre plassen har vi liksom fått styrt løpet mye sjøl, da. I større grad, trur æ. Ja. Sånn at det har blitt veldig sterkt personlig for oss, da - og for dem rundt og."

16 Det nære bildet Trospåvirkning av barna Lar gjerne andre utøve tro sammen med barna: "..dem e i kirka sammen med barnehagen, og (i) kommer ikkje til å si at det skal dem ikkje, at dem skal ha noko alternativt opplegg." Men er prøvende angående sunnheten i det som skjer Snakker med barna om trosspørsmål Støtter gjerne barna i fremtiden dersom de velger å bli kristne

17 Det nære bildet Om gudstjenesten og kasualia Setter pris på det høytidelige Men samtidig gjerne mer nært: ”..ikkje så høytidelig som det kanskje...prate på en måte som alle skjønner." Opplever gudstjenestene forskjellige avhengig av presten Setter størst pris på bryllup og begravelser siden de er mer personlig tilrettelagt "I begravelser blir det ofte personlig..valgt salma, hva dem skal si dem som skal tale...sånn er det jo ikke det samme på dåp. Du tar en mye større del i en begravelse enn i dåp."

18 Det nære bildet Gudstjenesten og kasualia Forteller også om lite interessante gudstjenester og prekener: ”en gudstjeneste er ganske kjedelig... men ofte kan det være sånn høytsvevende og ikke så veldig - ja - ned på jorda da - i forhold til dagliglivet, da” Er samtidig åpne for livsnære og utfordrende prekener eller gudstjenester: ”Men av og til så synes jeg at de holder gode prekener og sånn, og på en måte at det treffer på en måte der du kanskje er i livet”

19

20

21

22 Rydd bort unødige hindringer! Rutiner Kommunikasjon Forventninger Økonomi Tilgjengelig

23 Fleksibel dåpspraksis Invitasjon – ved flere anledninger Praktisk tilrettelegging Ulike rammer for dåp

24

25 SAMMEN om dåpen Involvering Synliggjøre fadderne Modellere oppdraget

26 Hva sier vi? ”Dere er vitner om at Magnus er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: å vise omsorg for han, be for han, lære hanselv å be og hjelpe hantil å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så han kan leve og vokse i den kristne tro. SAMMEN om dåpen

27

28 Ressurser til videre samtale om dåpen

29

30 Svend Klemmetsby: "Grunner for å døpe/ ikke døpe"

31 Runar J. Liodden – prest i Modum Kristine Aksøy – seksjonsleder Kirkerådet Svend Klemmetsby – prost i Nordre Sunnmøre prosti


Laste ned ppt "Runar J. Liodden – prest i Modum Kristine Aksøy – seksjonsleder Kirkerådet Svend Klemmetsby – prost i Nordre Sunnmøre prosti."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google