Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no Telefon 76 18 50 00 Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma: _______________________ påtar seg på betingelser Som beskrevet i vedlagte oversikt bes det om pris for ferdig asfalterte veger i 2016. Antatt startdato: Juni 2016. Det tas forbehold til følgende punkt__________________________________________ Spesielle vilkår:_________________________________________________________ _________________________________________________________

2 Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no Telefon 76 18 50 00 PktGate/vegDekke- type Bredde LengdeAreal Forbruk Kostnader i kroner mmm2m2 Kg/m2tonnPr. mpr. tonn altSum 1. Strengelvåg, kommunal veg AGB 11 5,0400 2 000100 200 2ElvegataAGB 115,03101550120186 3 Uteområde, Myre skole AGB 11 1000120 4Trangsprellen Barnehage, Sommarøy AGB 11401004 5Kråkeveien, MyreAGB 11150100 15 5 Heimsommarøyveien v/ Løftingen AGB 11120100 12 6 Liming for asfaltering 2000 7 Kartneskaia AGB 11 165120 20 Sum side 2 Side 2

3 Øksnes kommune Asfaltering 2016 www.oksnes.kommune.no Telefon 76 18 50 00 PktGate/vegDekke- type Bredde LengdeAreal Forbruk Kostnader i kroner mmm2m2 Kgtonn Pr.m 2 pr. tonn altSum Overføring fra side 2 8Asfaltering ved vegkryssinger, 18 stk AGB 1180010080 9 Kantlegging med sand800 10Mulig asfaltering plasser/veger - Kirka AGB 111000120 Sum, asfaltering, etc

4 Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no Telefon 76 18 50 00 Kontrakt nr:____________________ Side 4 Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Blandeverk ved ………………………………………… Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Grus som tilbys ………………………………………………… Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Stein som tilbys ………………………………………………… Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Bitumen som tilbys……………………………………………... Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Amin, type og mengde………………………………………….. Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Event. Anm. ……………………………………………………. Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr …………………………………………………………………………………………... ________________________________________________________________________________________________________________ EVENTUELT PRISTILLEGG Håndlegging kr/tonn:………………Klebing kr/m2:………………..Saging kr/lm:………………………………….. Skåkant ensidig kr/lm:……………..Butteskjøt kr/m2:……………..Lyst tilslag i dekket: kr/tonn:…………………. Lys avstrøing kr/tonn:……………..Ekstra rigg kr/rigg:………………… Det erklæres herved at priser og vilkår ikke er fastsatt eller regulert ved avtale, stilltiende forståelse eller annen ordning med andre næringsdrivende utover hva nedenfor er anført. ( Kfr. Forskrifter for bortsettelse av leveranser og arbeider for Statens regning §17, okt h) Anbyder må levere skatteattest,frimaattest og dokumentasjon på oppfylling av lovens krav til HMS ( HMS- erklæring ). ……………….: ____ / _____ 2016………………..: _____ / _____ 2016 __________________________________________________________ EntreprenørByggherre


Laste ned ppt "Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google