Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øksnes kommune Telefon Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma: _______________________ påtar seg på betingelser Som beskrevet i vedlagte oversikt bes det om pris for ferdig asfalterte veger i Antatt startdato: Juni Det tas forbehold til følgende punkt__________________________________________ Spesielle vilkår:_________________________________________________________ _________________________________________________________

2 Øksnes kommune Telefon PktGate/vegDekke- type Bredde LengdeAreal Forbruk Kostnader i kroner mmm2m2 Kg/m2tonnPr. mpr. tonn altSum 1. Strengelvåg, kommunal veg AGB 11 5, ElvegataAGB 115, Uteområde, Myre skole AGB Trangsprellen Barnehage, Sommarøy AGB Kråkeveien, MyreAGB Heimsommarøyveien v/ Løftingen AGB Liming for asfaltering Kartneskaia AGB Sum side 2 Side 2

3 Øksnes kommune Asfaltering Telefon PktGate/vegDekke- type Bredde LengdeAreal Forbruk Kostnader i kroner mmm2m2 Kgtonn Pr.m 2 pr. tonn altSum Overføring fra side 2 8Asfaltering ved vegkryssinger, 18 stk AGB Kantlegging med sand800 10Mulig asfaltering plasser/veger - Kirka AGB Sum, asfaltering, etc

4 Øksnes kommune Telefon Kontrakt nr:____________________ Side 4 Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Blandeverk ved ………………………………………… Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Grus som tilbys ………………………………………………… Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Stein som tilbys ………………………………………………… Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Bitumen som tilbys……………………………………………... Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Amin, type og mengde………………………………………….. Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr ………………………Event. Anm. ……………………………………………………. Masse ab verk ……………………….. pr tonn kr …………………………………………………………………………………………... ________________________________________________________________________________________________________________ EVENTUELT PRISTILLEGG Håndlegging kr/tonn:………………Klebing kr/m2:………………..Saging kr/lm:………………………………….. Skåkant ensidig kr/lm:……………..Butteskjøt kr/m2:……………..Lyst tilslag i dekket: kr/tonn:…………………. Lys avstrøing kr/tonn:……………..Ekstra rigg kr/rigg:………………… Det erklæres herved at priser og vilkår ikke er fastsatt eller regulert ved avtale, stilltiende forståelse eller annen ordning med andre næringsdrivende utover hva nedenfor er anført. ( Kfr. Forskrifter for bortsettelse av leveranser og arbeider for Statens regning §17, okt h) Anbyder må levere skatteattest,frimaattest og dokumentasjon på oppfylling av lovens krav til HMS ( HMS- erklæring ). ……………….: ____ / _____ 2016………………..: _____ / _____ 2016 __________________________________________________________ EntreprenørByggherre


Laste ned ppt "Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Kontakt nr. Anbudsformular Side 1 Bituminøse vegdekker for Øksnes kommune Undertegnede firma:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google