Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En arbeidsmarkedspolitikk for fremtiden Simen Markussen Frischsenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En arbeidsmarkedspolitikk for fremtiden Simen Markussen Frischsenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 En arbeidsmarkedspolitikk for fremtiden Simen Markussen Frischsenteret

2 Et vanlig land i verden Fra midt på treet til verdenstoppen – og tilbake igjen? Gjort en god jobb for å forberede fallet Men det blir et fall

3 Kjøreplan 1) Skissere noen utviklingsstrekk – Teknologi, automatisering, konsekvenser, – Åpent arbeidsmarked, lønninger og skattekonkurranse – Offentlige finanser og «rammer» for politikk 2) Utfordringer til dere – Hva jeg tror vil skje – Om dere tror på det må dere selv finne løsningene

4 ROBOTENE KOMMER

5 Jobben - en truet art? Spådom: I løpet av 20 år er 1 av 3 jobber borte (Ekeland m.fl., 2015) – Erstattes av maskiner

6 Robotene kommer

7 Mange er bekymret "The number of jobs lost to more efficient machines is only part of the problem. What worries many job experts more is that automation may prevent the economy from creating enough new jobs.... Throughout industry, the trend has been to bigger production with a smaller work force.... Many of the losses in factory jobs have been countered by an increase in the service industries or in office jobs. But automation is beginning to move in and eliminate office jobs too.... In the past, new industries hired far more people than those they put out of business. But this is not true of many of today’s new industries.... Today’s new industries have comparatively few jobs for the unskilled or semiskilled, just the class of workers whose jobs are being eliminated by automation."

8 Mange er var bekymret "The number of jobs lost to more efficient machines is only part of the problem. What worries many job experts more is that automation may prevent the economy from creating enough new jobs.... Throughout industry, the trend has been to bigger production with a smaller work force.... Many of the losses in factory jobs have been countered by an increase in the service industries or in office jobs. But automation is beginning to move in and eliminate office jobs too.... In the past, new industries hired far more people than those they put out of business. But this is not true of many of today’s new industries.... Today’s new industries have comparatively few jobs for the unskilled or semiskilled, just the class of workers whose jobs are being eliminated by automation." Time Magazine, 1964

9 Omstilling har skjedd før

10 En vanlig feil.. Ser kun jobbene som blir borte Jobbene som er igjen blir mer produktive – og ofte ansettes det flere der

11 Hva avgjør? To spørsmål: 1) I hvor stor grad kan du erstattes av en maskin? 2) I hvilken grad vil folk kjøpe mer av det du lager når de blir rikere?

12 Så er det egentlig annerledes denne gangen? Kunstig intelligens; maskiner som kan lære og tilpasse seg Kombinasjonen av en masse ny teknologi blir en svært potent kombinasjon – Sensorer, stemmegjenkjenning, regnekraft Omfanget av omstilling kan være større enn noensinne – men vi vet ikke

13

14 Spådom 1: Økt omstilling Betydelig omstilling, også på områder der vi kanskje har litt mindre trening – Journalistikk, dokumentsøk, regnskap, transport, (pre)saksbehandling, handel

15 Spådom 2: Økt ulikhet Mer å tjene på utdanning – Jobber «med» maskiner, ikke «mot» «Hulemannen» taper terreng – Gutter sakker etter – nye kjønnsroller? Flere høyproduktive «superstjerner» – Økt kapasitet gjør det mulig for flere å få den beste Kapital tar større del av inntektene – Maskinene skal også lønnes..

16 Spådom 3: Flere selvstendige Sysselsettingsvekst i tjenesteproduksjon Ny teknologi gjør det lettere å jobbe fra mindre enheter => Flere selvstendige

17 ÅPENT EUROPA Del 2

18

19 Økt mobilitet i Europa er bra fordi... det virker stabiliserende – Arbeidskraft blir tilgjengelig der det er arbeid – Priser drives ned der de er for høye

20

21 Økt mobilitet i Europa er bra fordi... det virker stabiliserende – Arbeidskraft blir tilgjengelig der det er arbeid – Priser drives ned der de er for høye – Euroen fungerer bedre for konjunkturforholdene på tvers av land blir likere

22

23 Skattekonkurranse Produksjonsfaktorene er mobile og flytter dit vilkårene er best Godt dokumentert for kapital og bedriftsbeskatning

24

25 Enkel idé Produksjonsfaktorene er mobile og flytter dit vilkårene er best Godt dokumentert for kapital og bedriftsbeskatning Lite støtte for inntektsskatt og moms (Genschel og Schwarz 2011) – Men også lite forskning – etter hva jeg har kunne finne

26 Velferdskonkurranse i fremtiden? Legger fri mobilitet i Europa begrensninger for utformingen av velferdsstaten? To nylige eksempler: – Formuesskatt: Utflytting og konkurransehensyn mot utenlandske eiere – Tiggerforbud: Som en høy skatt på tigging Systemkonkurranse: Gjør deg attraktiv for dem du vil ha, og uspiselig for dem du vil holde ute

27 OFFENTLIG FATTIGDOM PRIVAT RIKDOM

28 Offentlig smalhans Trangere offentlige finanser – Demografisk endring – Tradisjonelt lavere produktivitetsutvikling i tjenester enn i vareproduksjon – kan endres – Lite rom for store skattereduksjoner, heller behov for skatteøkning, kutt i oppgaver, flere i arbeid – eller alt sammen

29 Rammer for politikk Skattekonkurranse: begrenser selskapsskatt, formuesskatt – men ikke eiendom Velferdskonkurranse: Begrenser velferdsordninger - relevant? Eldrebølgen: 1970, 2/10, 2060: 4/10 Økte offentlige kostnader, krever skatteøkning Jobber truet av automatisering Økende ulikhet

30 Utfordringer til dere 1) Vi må jobbe lenger – Karriereskifter i løpet av livet – System for lønnsnedgang på slutten av karrieren – Kan gradert nedtrapping gjøres lettere? 2) Gradvis skatteomlegging – Økte toppskatter – Kraftig beskatning av eiendom – Reduksjoner i selskapsskatt og skatt på arbeid – Redusere risiko for entrepenører

31 Utfordringer til dere 3) Endret inntektssikring – Økt omstilling, økt ulikhet, flere selvstendige – Behov for å ha flere i arbeid og kutte kostnader – Ofre sykelønnsordningen – Gi muligheter til – og kreve – arbeid og aktivitet innenfor ens arbeidsevne – Fjerne skillet mellom ledighet og sykdom – det kamuflerer mer enn det oppklarer

32 Utfordringer til dere 4) Utdanning – todelt strategi – Satsing på toppen: mer ressurser til bedre utdanning – Redusere frafall i vgs. Barnehage, AKS/SFO, individuell oppfølging, tilpassede løp i vgs.


Laste ned ppt "En arbeidsmarkedspolitikk for fremtiden Simen Markussen Frischsenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google