Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sanering VA Mailund-Glendeveien-Furustien Spydeberg kommune Informasjonsmøte 17.02.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sanering VA Mailund-Glendeveien-Furustien Spydeberg kommune Informasjonsmøte 17.02.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sanering VA Mailund-Glendeveien-Furustien Spydeberg kommune Informasjonsmøte 17.02.2016

2 Hvorfor sanering ? Driftsproblemer. Usikker leveringssikkerhet. Forurensing til bekker og vassdrag. For store mengder overvann føres til renseanlegget.

3 Vann- og avløpsnettet 75 km vannledninger 34 km spillvannsledninger 42 km overvannsledninger 0,7 km felles avløpsledninger 9 pumpestasjoner for spillvann

4 Varighet og omfang. Oppstart 29.03.2016 Overlevering av VA-anlegg og vei 3.10.2016 Ferdigstille 2.lag asfalt og grøntareal 1.6.2017 Fremdriftsplan, skiltplaner etc. legges på kommunens hjemmeside. Gangveier må benyttes som omkjøringsveier i anleggsperioden.

5 Hva må huseier gjøre? Kommunen vil utføre kontroll av stikkledningene Huseier får pålegg om utbedring dersom. Eiendommen har septiktank. Eiendommens rørledning er av betong. Eiendommen ikke har separert spillvann og overvann.

6 Ved pålegg ! Tiltaket er søknadspliktig. En søknad pr. tilkoblingspunkt på hovedledning. Hvem kan søke? Rørlegger/entreprenør med lokal eller sentral godkjenning. Hva koster søknaden? Kr2040,-


Laste ned ppt "Sanering VA Mailund-Glendeveien-Furustien Spydeberg kommune Informasjonsmøte 17.02.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google