Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rolf Olaf Larsen Hydro Industrial & Business Parks 2006-09-04 Forretningsutvikling Industri og Næringsparker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rolf Olaf Larsen Hydro Industrial & Business Parks 2006-09-04 Forretningsutvikling Industri og Næringsparker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rolf Olaf Larsen Hydro Industrial & Business Parks 2006-09-04 Forretningsutvikling Industri og Næringsparker

2 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 2 Herøya Industripark

3 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 3 Herøya Industripark (HIP) Forretningsmodell fra 2003 HIP er driftsorganisasjon og eier av land, fellesbygg og vital infrastruktur De ulike operatørene i Industriparken fokuserer på sine kjerneaktiviteter Infrastruktur og tjenestetilbud INFRASTRUKTUR - Elkraft m/høy forsyningssikkerhet - Prosessvann/kjølevann - Høytrykksluft og –damp - Diverse gasser, (eks. N 2, H 2 ) - Dypvannskaier - Olje/gass tankanlegg - ++ TJENESTER - FoU fra Forskningsparken - Vedlikeholdstjenester - Generelle verkstedstjenester - Innleie av personell - IT-tjenester - Vakt og beredskap - Parkering, resepsjon, kantine - HMS - ++

4 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 4 Herøya Industripark (HIP) Øvrige ressurser - Kompetanse - FoU - Prosessindustriell ledelse og drift - Tradisjon for helkontinuerlig skift - Utdanning - Høyskole med prosesstekniske fag ( Universitet i 2012?) - Internasjonal skole - Godt utbygget lærlingeordninger - Industriell kapital - Miljø/energi kapital, Grenland Industriutvikling m. fl. - Samspill med lokale og regionale myndigheter - Avklarte kommunedelsplaner - Tempo i behandling gjennom etablerte samarbeidsrelasjoner - Generell ”industrivennlig” holdning

5 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 5 Utvikling Herøya Industripark 1. Fase: Nedlegging Mg Personalvirkemidler - Pensjonsavgang - AFP - 58+ - Sluttpakker - Rekruttering til andre deler av Hydro (offshore etc) - Omstillingspool Forretningsutvikling - Ny strategi Åpen Industripark Finansiering - Fra Hydro - Personalpolitiske tiltak - Grenland Industriutvikling oppkapitalisert 2. Fase: Omstilling Personal - Oppbemanning Scanwafer - Rekruttering/Opplæring - Produktifisering i PT - Omstillingspool - Fleksibel produktbemanning - Vedlikeholdsbemanning i ICG overtatt/koordinert av HPP Forretningsutvikling - Nettverk mot offentlige og private - SMA Magnesium etableres - Klargjøre arealer og infrastruktur/utilities - Scanwafer etablering - Vedlikeholdskonseptet HPP - PT tjenester Finansiering - Scanwafer, bidrag fra - Hydro - Porsgrunn Kommune - Arbeidsmarkeds-etat 3. Videre utvikling Personal - Kompetanse resirkuleres til nye virksomheter - ICG-bemanning til PT-pool - Mer normal konkurranse i arbeidskraftsmarkedet Forretningsutvikling - Nyetableringer ekspanderer i volum og langs verdikjede - Mange nye prospekter - Arealer, infrastruktur, utilities og bygg utvikles - Kommunedelsplan for langsiktig utvikling Finansiering - Normale mekanismer - Miljø/kapitalfond etablert - Porsgrunn Kommune, SIVA og HIP etablerer Herøya Næringspark AS

6 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 6 Strategiske føringer Forretningsutvikling Industriparken Nye virksomheter skal primært: - Ha en fremtidsrettet, bærekraftig profil hvor miljøaspektene tillegges stor vekt - Utnytte komparative fortrinn ved HIP – fysisk infrastruktur og kompetanse - Utnytte fortrinn i regionen – beliggenhet, logistikk og infrastruktur - Være «tyngre» industriell aktivitet, eller produksjon og tjenester som er relatert til denne produksjonen - Bidra til å skape og/eller forsterke skalaeffekter for eksisterende aktivitet - Bygge opp under råstoff- og energiforsyning til regionen, gassforsyning, distribusjon, videreforedling - Styrke og utnytte FoU-miljøet ved HIP og i regionen Prosess Energi Miljø Logistikk

7 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 7 Stor utviklingsaktivitet En rekke prospekter er under bearbeiding - Investert ca 2 MRD de siste tre årene - Det forventes det samme nivået i de neste årene Herøya Industripark oppfattes som meget konkurransedyktig Flere av leietakerne ønsker å utvide - Scanwafer - Kebony Bedrifter i de etablerte virksomheters verdikjede ønsker å etablere seg - SIC processing Ikke-industrietableringer bearbeides - Vitensenteret - Miljøbyen Grenland

8 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 8

9 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 9

10 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 10 Hynor – Hydrogen fyllestasjon på Herøya Samferdselsdepartementet har bevilget 50 MNOK til alternativt drivstoff-aktiviteter Ca. 20 MNOK til Hynor Grenland - Fyllestasjon for kjøretøy - Forsyning av andre fyllestasjoner - Basert på industrielt hydrogen (Rafnes)

11 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 11 Gasskraftverk med CO 2 rensing

12 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 12 Prospekt for mulig ny kunde

13 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 13

14 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 14 Industri- og Næringsparker – Forretningsutvikling Forutsetninger for suksess Nyetablering i stabil drift Forretningsutvikling Finansiering - næringsbygg - aksjekapital - lån - tilskudd Under- leverandører - kompetanse - kapasitet Fysiske ressurser - arealer - infrastruktur - utilities - installasjoner - bygg - el.kraft Arbeidskraft - kompetanse - kapasitet - fleksibilitet - opplæring Relasjoner - kommune - region - virkemiddel-apparat - lokalt næringsliv Prospekter - gründere - utv. bedrifter - etabl. bedrifter

15 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 15 Nettverk for industriell innovasjon Herøya Industri-, Forsknings-, Pilotpark Forretningsutvikling – Tjenester – Kompetanse Installasjoner – Infrastruktur - Arealer Finansiering Forretningsutvikling ForskningIndustriutvikling NTNU UiStavanger Sintef HiT Forskningsparkene i Norge GassTEK.... Innovasjon Norge SIVA BTV-invest ViG GI Connect Såkornfond Energi/miljø Kongsberg Innovasjon Gassnova....... Yara Borealis Hydro Polymers Aker Kvaerner Elkem Skagerak Hydro Gassnova Telemark Gassforum Lyse Energi Statoil Gassenergiparken........ Fra behov til forretnings- idé Utvikling av prosess Test i pilot Etablering av produksjon Forretningsutvikling - Kommersialisering

16 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 16 Forretningsutviklingsprosessen Fase 1 Markeds- føring/salg 2 Mottak av henvend- elser 3 Initiell evaluering 4 Pre- kvalifisering 5 Intensjons- avtale 6 Avtale om etablering - hovedavtale 7 Oppfølging av avtaler Akti- viteter Utvikle nettverk Utvikle virkemidler og verktøy Lage markeds- planer Agere i markedet Registrere hen- vendelse Utpeke saks- behandler Fremskaffe fakta Vurdere forretnings- potensiale Vurdere egnethet i HIP Verifikasjon av prospekt (teknisk, kommersielt) Avklare arealer, leveranser Identifisere nødvendige avklaringer Legge plan for videre arbeid signere definere gjennom- føringsplan Tilrette- legging og kvalitets- sikring av etableringen Videre oppfølging av kunde Resultat Kontakter Prospekt til vurdering EXIT eller case for prekvalifi- sering EXIT eller case for intensjons- avtale Intensjons- avtale EXIT eller handlings- plan for etablering ”Ny virksomhet i stabil drift” Doku- ment- asjon Presentasjons -materiale Markeds- planer Oppdatert markeds- oversikt Dokument- asjon av prospekt Underlag for intensjons- avtale Intensjons- avtale Hovedavtal e m/ etablerings- plan Oppsum- mering/- læring Potensielle etablerings- prosjekter Ny virksomhet i stabil drift InputLeveranse Forretningsutvikling

17 ROL Dato: 2006-09-04 Side: 17 Industriutvikling forutsetter en helhet Primær- virksomhet Industriell infrastruktur Arbeidskraft Arealer Sekundær Ressurser Tertiær Lokalsamfunn Kraft Gass Jernbane Veier Skips- ruter Vann Tjeneste-leverandører mekanisk, el etc Havne- tilbud FoU- tjenester Kultur- tilbud Det gode bosted Skole tilbud Frilufts- tilbud Sykehus Forenings- liv Kollektiv- tilbud Boliger Jobber Finans Flyplass


Laste ned ppt "Rolf Olaf Larsen Hydro Industrial & Business Parks 2006-09-04 Forretningsutvikling Industri og Næringsparker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google