Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FrPs klima- og energipolitikk Ketil Solvik-Olsen Energi- og klimapolitisk talsmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FrPs klima- og energipolitikk Ketil Solvik-Olsen Energi- og klimapolitisk talsmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 FrPs klima- og energipolitikk Ketil Solvik-Olsen Energi- og klimapolitisk talsmann

2 Vitenskapen debatterer FNs klimapanel: økt CO2-nivå gir betydelig oppvarming utover naturlige svingninger ”Uavhengige”: sol, skyer, naturlige variasjoner forklarer klimaendringer. CO2 har en marginal rolle. FrP ikke programfestet hvem som ha rett Politikere bør stimulere til debatt, ikke kvele den Politikere bør ikke bidra til hysteri Opportunisme å skylde alle klimatiske avvik på CO2 FrP vil ha bredt, norsk klimaråd Innledning

3 Stortingsflertallet konkluderer Menneskeskapt CO-utslipp er klodens største utfordring – ”handler om vår eksistens…” Den vitenskaplige debatten er over Alle som er uenig eller stiller spørsmål er ”kjøpt og betalt av oljeindustrien” Bredt klimaforlik –”Historisk satsing” –”Vi setter kloden på ny kurs” –FrP ikke invitert til forhandlinger Innledning

4 Kyotoavtalen Rammeverket for å redusere klimagassutslipp Klimaforliket forsterket Norges forpliktelser FrP stemte mot avtalen –En dårlig avtale bedre enn ingen avtale? Ankepunkt: –Bare 36 av 172+ land har utslippsforpliktelser –Vesten kan innfri forpliktelsene ved å flytte produksjon til land uten forpliktelser? –Miljøeffekt av Kyoto avtalen = 0,14 C Likevel, FrP er for mange av Kyoto-mekanismene Kyoto

5 Dimensjoner som glemmes Globale CO2utslipp: ca 49.000 millioner tonn Norge: ca 55 millioner tonn –Norske husholdninger: ca 6 mill tonn –Norske kommuner: ca 3 mill tonn Ett kullkraftverk i Kina: –3 mill tonn CO2 (400 MW = Kårstø gasskraftverk størrelse) –Husk: 1 hver 2,15 dag frem til 2030 Kina/India vekst i CO2utslipp: 60-80% siden 1990 Norsk petroleumsnæring og alu-industri: –3 ganger mindre utslipp enn global standard Norsk skogsnæring: netto CO2binding på 20 mill tonn!

6 Energi perspektivet Må huske dagens og fremtidens energibehov Energiforbruk er vesentlig for velstand Globalt energiforbruk vil øke –1,6 mrd uten elektrisitet i verden –Befolkningsvekst –Økt kamp om rent vann og tilgang til mat –Dagens fattige streber etter vestens levestandard Forventet energiforbruk i Kina/India neste 25 år –Ny kraftproduksjon tilsvarende 1 Kårstø gasskraftverk HVER 2,15 dag!

7 Hold hodet kaldt Kritisk og konstruktiv –Sorter ut de dårlige argumentene Alle tiltak er ikke nødvendigvis gode Vær realistisk vedr dimensjonene Global tilnærming Ikke tallfest nasjonale mål uten å angi tiltakene FrP tiltak

8 Norges Kyotoforpliktelser Norge ratifiserte i 2002 Gjelder for 2008-2012 Norges forpliktelser: øke utslipp med max 1 % i forhold til 1990 nivå CO2 mål: 50,3 mill tonn i snitt 2008-2012, –Prognose: 55-60 mill tonn (avhengig av gasskraft) –Overoppfylle med 10% (mål: max ca 45 mill tonn årlig) Kan innfri Kyoto gjennom –Nasjonale tiltak –Handel med klimakvoter –Tiltak i land utenfor klimakvoteregimet Kyoto

9 Fornuftige tiltak med CO2-kutt TID – PRIS – VOLUM Tre parallelle løp for å innfri forpliktelser 1) Nasjonale tiltak, gir små resultat på kort sikt 2) Internasjonale tiltak, vil innfri norske forpliktelser 3) Forskning, forskning, forskning Jobbe for en mer reell global avtale

10 CO2-fri kraftproduksjon Innføre grønne sertifikater for fornybar energi Bygge ut lønnsom vannkraft Småkraften er vår venn Nøysom satsing på vindkraft Utnytt potensialet i bioenergi Stimulere til ytterligere teknologiutvikling FrP tiltak

11 Miljøvennlig gassbruk Gi gasskraftverk rammebetingelser som i EU Statlig ansvar for utvikling av CO2-verdikjede –Fjerne økonomisk og teknologisk risiko fra private aktører Gasskraftutbygger forholder seg til CO2-reglene i klimakvotesystemet Oljeselskapene forholder seg til staten for kjøp av CO2 til oljeutvinning

12 En helhetlig CO2-tilnærming Se CO2-prosjektene i en helhet Gjennomføre fornuftige FoU på CO2-verdikjede –FrP støtter prosjektet på Mongstad –Legger opp til teknologiutviklingsløp før fullskala –Norske aktører må med Full skala CO2-anlegg bygges når pilotanlegg viser at kostnadene er under kontroll FrP er mot regjeringens CO2-prosjekt på Kårstø Støtte nyskapende CO2-prosjekt, eks. –IFEs Olivin og Ileminitt prosjekt –Shells murstein

13 Kjernekraft - Thorium 20% av verdens kraftproduksjon er kjernekraft Kraftforbruket vil øke med 50% innen 2030 250 nye kjernekraftanlegg planlagt Nok billig uran for 50-100 års forbruk Verdens 3. største Thoriumforekomst i Norge God kompetanse innenfor materialteknologi ”Risikoen” er forskningsmidler på 20-30 mrd NOK ”Oppsiden” kan være flere av dagens oljefond (flere tusen mrd).

14 Energibruk… Halv moms på varmekilder til husholdninger Bedre avskrivningssatser i nybygg Stimulere til lavenergihus Fjernvarme? Enovas rolle

15 Forskning Forskning Forskning Løsninger som både kutter utslipp og bedrer energibalansen og infrastrukturen Målsetning – pris som markedet vil betale Støtte utvikling av thoriumkraftverk, samt teknologi for utvinning av thorium CO2-verdikjede 2. generasjon biodrivstoff Støtte testprosjekt med bruk av biomembran Forbedre eksisterende teknologier –industrien! FrP tiltak

16 Klimakvoteloven og industrien Hva er en kvote? Kvoteloven: –Industri etablert etter 2002 får ingen gratiskvoter –Får en ekstrakostnad på ca 500 millioner kr årlig –Regjeringen selger i stedet kvotene og putter penga i statskassa FrP: –Nasjonale og internasjonale kvalitetssikrede tiltak ansees som likeverdige –Norske kvotepliktige bedrifter skal ha gratiskvoter på nivå med deres utenlandske konkurrenter –Integrere det norske kvotesystemet med EUs kvotesystem

17 Fornuftige samferdselstiltak Økt infrastrukturbygging for å fjerne flaskehalser og få mer flyt i trafikken/logistikken Lavere bilavgifter og bedre vrakpantordning som stimulerer til raskere utskifting av bilparken Skatte-/avgiftslettelser som stimulerer til bruk av alternativt drivstoff/energiløsning –Redusere avgift på hybridbiler og lignende –Lavere avgift på E85, men krav om sertifisering Stimulere til et mer effektivt kollektivtilbud, og til å få mer gods til sjø og jernbane FrP tiltak

18 Det er mulig Stimulere til vitenskaplig debatt OG være føre var Innfri forpliktelser og ivareta næringslivet Bedre energitilgangen, med færre miljøinngrep Norges rolle er forskning og teknologiutvikling


Laste ned ppt "FrPs klima- og energipolitikk Ketil Solvik-Olsen Energi- og klimapolitisk talsmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google