Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere undertittelstil i malen Læring og lek Praksisgruppe 69 Kjetil, Aleksander, Hilde og Torunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere undertittelstil i malen Læring og lek Praksisgruppe 69 Kjetil, Aleksander, Hilde og Torunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Læring og lek Praksisgruppe 69 Kjetil, Aleksander, Hilde og Torunn

2 Problemstilling Hvordan samarbeider barn med hverandre i praktiske matematikk-oppgaver?

3 Barneskole, 5.trinn 17 elever Fire poster Observerte Hvordan samarbeider de?

4 Hva er lek? Vår oppfatning av lek og ”faglig” lek ◦ Lek: frivillig og morsom aktivitet der man oppnår mestringsfølelse ◦ Faglig: løser opp rammer rundt, og gjør aktiviteten mer lystbetont og kreativ. Vygotskys oppfatning: Gleden er kanskje det viktigste kjennetegnet på lek. Barnet skaper en imaginær situasjon. Leken er regulert, og er ikke en tilfeldig aktivitet. Lærers synspunkt ◦ Lek: ”Lek er når en eller flere barn, eller voksne, eller barn og vokne gjør noe artig sammen, som utvikler fantasi/kreativitet og ofte samarbeidsevne. Ofte er det enkle eller mer kompliserte regler for leken. Reglene kan bli til der i øyeblikket eller de kan være laget for den spesielle leken. De kan også ha lange tradisjoner og være avhengig av kultur, land og landsdel. Mange leker er også spontane. De er ofte hentet fra ting man har opplevd, sett hva voksne gjør (rollelek) eller på TV slik som Barnas Grand Prix, skal vi danse osv. Det fører til mye LEK.” ◦ Faglig: ”Vi kan leke sammen i kroken. Faglige og sosiale leker hvor vi samarbeider om oppgaver eller leker oss med ord, bokstaver (hangman), matematikkgåter/gangespill osv. Faglige oppgaver: Mange matematikk/norsk/temaspill. Spill: Kort, brettspill, sjakk- vi har et bra utvalg i skapet. Drama: Dramalek og en lekende metode som vi bruker 3-4 ganger i året som heter STORYLINE.” Wikipedia: ”Lek er aktivitet tilsynelatende uten et umiddelbart formål utover leken i seg selv. Vanligvis menes barnelek, men begrepet har også en videre betydning. Leker kan utføres alene eller sammen med andre og spiller en viktig rolle i læring og utvikling.”

5 Barnas syn på lek og faglig lek Hva er lek? ◦ ”Vennskap, leke sammen, være snile mot verandre, gi forslag til verandre, ver positiv, ha det gøy sammen, kose oss sammen, hjelpsom, snakke sammen.” ◦ ”Å ha det arti med hverandre er å leke. Man er ofte i aktivitet når man leker. Man leker ofte med vennene sine. Det er mange leker i sura, kanonball, boksengår og mange andre leker. Man finner på mange leker selv også. Vi kan få nye venner når vi leker.” Hva er faglig lek? ◦ ”Leke i landskapet E ganske hyggelig men man kan ikke kauke eller hyle det må vere rolig.” ◦ ”Matematikk kan være lek. Sangleker er også lek. Det gjør vi noen ganger i klasserommet. Noen gang er når vi kommer inn og lærerne ikke har kommet leker vi kongen befaler. Når vi er ferdi eller før gymen, og i garderoben holder vi på med hviskeleken.”

6 Post 1 Brett ett papirfly på gruppa Kast papirflyet en gang hver Sett et merke der flyet lander for hvert kast Ta utgangspunkt i det lengste kastet. Mål lengden av dette kastet Lengden skal oppgis i meter, cm og millimeter.

7 Post 2 Bruk dere selv og lag figurer med fire sider. Dere må alltid være i berøring med hverandre. Den ene figuren skal gi størst mulig omkrets, mens den andre figuren skal gi størst mulig areal. Oppgi svaret for areal i kvadratmeter (m2) og omkretsen i meter (m). HINT: Hvor lang er du? Kan du bruke høyden din i oppgaven?

8 Post 3 Gruppen skal til sammen plukke ut 24 ark. 1/3 av arkene skal være grønne. 1/6 av arkene skal være blå. 2/4 av arkene skal være rød.

9 Post 4 ”Tipp bøtta” Tipp hvor mye vann det er i bøtta. Gruppa skal komme fram til ett svar! Dere skal oppgi svaret i liter (l), desiliter (dl) og kilo (kg). HINT: Ser dere noen sammenheng mellom loddet og litermålet med vann? Bonusoppgave: Hva er tyngst av 1 kg bly og 1 kg bomull?

10 Gruppen i samarbeid Stor variasjon på elevene faglig Vanskelig å ha konsentrasjon over lengre tid Tok ulike roller Flink på forskjellige områder Forskjellige måter å tenke på Den sterkest eleven står for det faglige ansvaret

11 I gruppen/gruppene Dette fungerte: ◦ Tok ulike roller  Tok ansvar der de var flinkest, og utfylte dermed alle arbeidsområdene på de forskjellige postene. ◦ Respekt for hverandre  Hørte på hverandre  Alle fikk bidra på sin måte med det de selv føler de behersker

12 Dette fungerte ikke: ◦ Noen falt ut, vanskelig å holde konsetrasjon på oppgaven ◦ Slet med å se logikken i matematiske sammenhenger  Vanskeligheter med å overføre teoretisk kunnskap i praktisk situasjoner (eks.ft/m/cm) ◦ Enkeltelever falt ut pga mangel på faglig kompetanse ◦ Forståelsen av innholdet i oppgavene ◦ Leser ikke hele oppgaven før de starter

13 Enkelteleven Fokusert Reflektert Faglig sterk elev ◦ Teoretisk sterk, men har problemer med å sette det ut i praktiske sammenhenger. Perfeksjonist ◦ Kan bli vanskelig i situasjoner der nøyaktighet ikke er så viktig. Gir uttrykk for sin mening, uten å overkjøre de andre. Meldte seg ut i en periode.

14 Dialog av post 2 Elev 1: Du er 6,5! Elev 2: 6,5 hva? Elev 3: 6,5 m!? Elev 2: Nei Elev 3: 6,5 cm da? Elev 2: NEI! ”Æ e itj ei lita mus heller da!! Æ FÅ SJE!!” ”Da e d 1,60m!”

15 Konklusjon Stor variasjon ◦ Rollefordeling De som er faglig sterk har lettere for å delta De som ikke er like faglig sterk som andre på gruppa kan fort falle ut, blir ikke inkludert i samarbeidet i like stor grad Får ideer av hverandre ”Dominoeffekt” både neg. og pos. Oppgavene ble vanskelig for mange, mister interessen Ikke vant til å samarbeide med matematikkoppgaver Hvordan samarbeider barn med hverandre i praktiske matematikk- oppgaver?

16 Spørsmål?

17 Kilder Imsen, Gunn: Elevens verden (2005, 4.utgave) www.wikipedia.org Spørreundersøkelse


Laste ned ppt "Klikk for å redigere undertittelstil i malen Læring og lek Praksisgruppe 69 Kjetil, Aleksander, Hilde og Torunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google