Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekstern evaluering av KMDs støtte til valggjennomføringen 2015 Presentasjon Valgforum 8/6 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekstern evaluering av KMDs støtte til valggjennomføringen 2015 Presentasjon Valgforum 8/6 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekstern evaluering av KMDs støtte til valggjennomføringen 2015 Presentasjon Valgforum 8/6 2016

2 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 2 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

3 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 3 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

4 Oslo Economics er et rådgivermiljø med 35 samfunnsøkonomer Evaluering av valggjennomføring 2015 4

5 Konsulentene som har evaluert valggjennomføringen 2015 har bred evalueringskompetanse Evaluering av valggjennomføring 2015 5 Finn Gjerull RyghEirik Nøren Stenersen Kaja Lorentzen Marit Sveensgaard Erik Magnus Sæther Evaluering av valggjennomføringen 2013 Evaluering av Jærbanen Evaluering av returstøtteordninger Evaluering av program for leverandørutvikling Evaluering av Halden fengsel Evaluering av «sammen om en bedre kommune» Utvalgte evalueringer

6 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 6 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

7 Vi ble bedt om å evaluere KMDs arbeid med valggjennomføring ved 2015-valget Evaluering av valggjennomføring 2015 7 Evalueringsobjekter:

8 Vi innhentet informasjon fra KMD, kommuner og fylkeskommuner Evaluering av valggjennomføring 2015 8 Intervjuer KMD Hvordan har det vært jobbet? Hva har vært utfordrende? Hva kunne vært gjort annerledes? Spørre- undersøkelse kommuner Hvilke tjenester er brukt? Hvor nyttige er disse? Hva er endringen fra 2013? Intervjuer kommuner Hva kunne vært gjort annerledes? Hvordan? Analyse Sammenstille data Vise trender Foreslå endringer Dokument- studier Planer, rapporter, statistikk med mer

9 Vi benyttet en evalueringsmodell med kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder Evaluering av valggjennomføring 2015 9

10 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 10 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

11 Totalt sett er kommuner og fylkeskommuner svært godt fornøyd med støtten fra KMD Evaluering av valggjennomføring 2015 11 Kommuner og fylkeskommuner er gjennomgående meget godt fornøyd med KMDs støtte til valg­ gjennom­føringen. EVA-systemet oppleves i stor grad som trygt, funksjonelt og intuitivt. Opplæringen oppleves å være av god kvalitet og relevant for kommunenes opplæringsbehov, med en hensiktsmessig sammensetning av teori og praksis. Informasjonen har vært av et riktig omfang med en ønsket kvalitet til rett tid. Valgmedarbeiderportalen trekkes frem som svært nyttig. Brukerstøtten har stort sett gitt gode svar innen rimelig tid.

12 Kommunenes overordnede tilfredshet med KMDs støtte til valg- gjennomføringen (snitt av svar på ti sentrale spørsmål i undersøkelsen) Evaluering av valggjennomføring 2015 12

13 KMD får skryt i intervjuer med kommunene Evaluering av valggjennomføring 2015 13 «[Valgmedarbeiderportalen] gir en flott oversikt over alt en trenger å vite av kunngjøringer, tidsfrister, praktisk info og aktuelle opplæringsvideoer og alt vedr. valggjennomføringen!!!» «Vi var to nybegynnere som jobbet med valg, opplæringssamlingene ga oss trygghet og kunnskap til å kunne gjennomføre et vellykket valg.» «Til tross for mange års erfaring hadde jeg mange spørsmål underveis, og de ble uten unntak besvart på en utmerket måte, og på nesten overraskende kort tid.» «I vår interne evaluering er det blitt brukt ord som lettforståelig, supert, genialt og ekstremt brukervennlig»

14 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 14 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

15 Andel respondenter som har benyttet seg av ulike opplæringstiltak Evaluering av valggjennomføring 2015 15

16 Hva synes du om opplæringssamlingene i 2015 sammenlignet med 2013? Evaluering av valggjennomføring 2015 16

17 Påstand: Det var bra at opplærings­samlingene var i Oslo (Gjennomsnitt, skala 1-6, 1=helt uenig, 6=helt enig) Evaluering av valggjennomføring 2015 17

18 Opplæringen har vært god, men omfanget av samlinger kan reduseres ved en spissing mot uerfarne valgmedarbeidere Evaluering av valggjennomføring 2015 18 Kommunene er i stor grad fornøyde med opplæringen Det er imidlertid noen forbedringspunkter: – Det bør differensieres mellom erfarne og uerfarne valgmedarbeidere gjennom å komprimere opplæringen for de mer erfarne valgmedarbeidere og tilby egen tilleggsopplæring for uerfarne – Mindre justeringer på innholdet i opplæringssamlingene – Mindre justeringer på utforming av øvrige opplæringsverktøy

19 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 19 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

20 Hvor nyttig eller unyttig var følgende verktøy/tjenester i forbindelse med valget? (Gjennomsnitt, skala 1-6, 1=svært unyttig, 6=svært nyttig) Evaluering av valggjennomføring 2015 20

21 Hvordan vurderer du valgmed­arbeiderportalens oversiktlighet i år opp mot 2013? (Gjennomsnitt, skala 1-5, 1=Mye verre, 5=Mye bedre) Evaluering av valggjennomføring 2015 21

22 Informasjonsarbeidet har hovedsakelig fungert svært godt, men fortsatt kan det jobbes med formidlingsformen Evaluering av valggjennomføring 2015 22 Det kan være forvirrende at de samme tema omtales på ulike steder i valgmedarbeiderportalen. Det bør derfor vurderes å arbeide videre med strukturen i valgmedarbeiderportalen, for å gjøre det enda lettere å finne frem til relevant informasjon. Bruken av kunngjøringer til å spre informasjon har fungert godt, og kunne i noen tilfeller vært benyttet i enda større omfang. Dette gjelder særlig for å melde om kjente feil i EVA. Generelt bør både departementet og det nye valgdirektoratet jobbe kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på den informasjon som sendes ut. Selv om informasjonsarbeidet har fungert svært godt under valggjennomføringen i 2015 er det enkelte kommuner som påpeker at måten departementet har ordlagt seg på har ført til forvirring snarere enn oppklaring.

23 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 23 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

24 Kommunenes tilfredshet med bruker­støtte, etter valgansvarliges erfaring (Gjennomsnitt, skala 1-6, 1=svært unyttig, 6=svært nyttig) Evaluering av valggjennomføring 2015 24

25 Kommunenes tilfredshet med bruker­støttens responstid og svarkvalitet sammenlignet med 2013 Evaluering av valggjennomføring 2015 25

26 Brukerstøtten har gitt gode og raske svar i de aller fleste tilfellene Evaluering av valggjennomføring 2015 26 For brukerstøtten kan det fortsatt arbeides med å gi riktige og nyttige svar, og svartiden i tredjelinje kan reduseres.

27 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 27 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

28 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om EVA Admin? (Gjennomsnitt, skala 1-6, 1=helt uenig, 6=helt enig) Evaluering av valggjennomføring 2015 28

29 EVA Admins brukervennlighet, endring fra 2013 til 2015 Evaluering av valggjennomføring 2015 29

30 EVA er blitt et brukervennlig system som støtter de fleste oppgavene for kommunene Evaluering av valggjennomføring 2015 30 EVA har blitt mye bedre siden 2013, men det er fortsatt rom for ytterligere forbedringer: EVA Skanning kan gjøres mer brukervennlig og det bør arbeides for å redusere behovet for verifisering EVA Admin kan få bedre funksjonalitet for registrering av rettelser, samtidig som det gjøres mindre justeringer av roller og rapportfunksjonalitet Det bør vurderes om det er mulig å redusere antall klikk i enkelte moduler

31 Agenda Evaluering av valggjennomføring 2015 31 2 Hva har vi gjort i arbeidet med evalueringen? Hva er de viktigste funnene? Opplæring Informasjon Brukerstøtte EVA Kost/nytte Hvem er Oslo Economics? 3 1

32 Det benyttes betydelige ressurser i valgarbeidet Evaluering av valggjennomføring 2015 32 Kommunenes kostnad til opplæringssamlinger anslås til mer enn 25 millioner kroner

33 Det benyttes betydelige ressurser i valgarbeidet, og det bør vurderes om det er mulig å redusere omfanget noe Evaluering av valggjennomføring 2015 33 Omfattende kostnader knyttet til valggjennomføringen: o KMD har hatt kostnader på i størrelsesorden 60-70 millioner kroner knyttet til informasjon, opplæring, brukerstøtte og EVA i 2015 o I tillegg kommer kostnadene som påløper i kommunene Det er svært viktig at valg gjennomføres på en god måte, og slik sett kan det forsvares at det benyttes betydelige ressurser i arbeidet. Likevel kan det arbeides for å reduseres denne ressursbruken noe, særlig knyttet til lavere takt i videreutviklingen av EVA og redusert omfang av opplæringssamlinger.

34 www.osloeconomics.no


Laste ned ppt "Ekstern evaluering av KMDs støtte til valggjennomføringen 2015 Presentasjon Valgforum 8/6 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google