Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 19. mars 2014 Pressemelding. 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 En søknad om Olympiske- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 19. mars 2014 Pressemelding. 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 En søknad om Olympiske- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 19. mars 2014 Pressemelding

2 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 En søknad om Olympiske- og Paralympiske leker (OL/PL) til Norge i 2022 har vært et viktig fokusområde for Idrettsstyret i hele 2013. Oppdraget ble gitt av det ekstraordinære tinget i 2012, og siden fulgt opp på Ledermøtet i 2013. I 2013 har det sentrale vært å levere en god søknad om statsgaranti, nå ut med informasjon til Oslo befolkning før folkeavstemmingen i september, og tilslutt bidra med informasjon til de som kvalitetssikret søknaden for til Kulturdepartementet. Idrettsstyret opplever at oppdraget er fulgt opp aktivt. Resultatet har både vært en positiv folkeavstemming og en positiv rapport fra kvalitetsikrerne, som konkluderte med at søknaden fremstår som grundig og realistisk. Informasjon og pressemelding 19. mars 2016

3 3© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 Det er allment kjent at det koster å søke om et OL og Paralympics. Det har helle ikke vært noen overraskelse for norsk idrett. I 2013 har budsjettet for søknadsprosessen, valgarbeidet og det internasjonale informasjonsarbeidet vært på til sammen 12,5 millioner. Av dette har folkeavstemningen kostet til sammen 6,8 mill., juridisk bistand kostet 0,7 mill., innleid kompetanse i forbindelse med søknadsprosessen kostet netto 2,3 mill., belastede kostnader for egne ansatte vært 1,4 mill., møte- og reisekostnader m.m. vært 0,8 mill., avgifter til IOC vært 0,5 mill. (refundert i 2014). Kostnader til søknadsprosessen

4 4© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 Det er gitt informasjon om utfordringene og forventede kostnader på ledermøtet i 2013, herunder muligheten for at man må trekke på NIFs egenkapital, men NIFs reviderte regnskap viser at belastningen på den frie egenkapitalen er begrenset til 4,9 mill., hvorav 0,5 mill. er refundert i 2014. NIFs samlede egenkapital er ved årsskiftet 50,6 mill. Belastning av egenkapitalen

5 5© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 Norges idrettsforbund har en sentral organisasjon som er slank og tydelig designet for å følge opp idrettsorganisasjonen og de faglige primæroppgavene og forvaltningen av idrettens ulike økonomiske fordelinger. Det ville ikke være ansvarlig å bygge opp, på permanent basis, nødvendig kapasitet til å løse akutte toppbelastninger og oppgaver som krever spesiell spisskompetanse. NIF kjøper derfor, på ordinær basis, ulike typer spisskompetanse gjennom året fra mer enn 240 ulike oppdragstakere (leverandører). Kjøp av eksterne tjenester

6 6© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité I 2013 kjøpte NIF tjenester for 9,4 mill. innenfor IT-området til ledelse og drift. Olympiatoppen kjøpte tjenester for 8,2 mill. fra over 90 ulike oppdragstakere av faglig og annen karakter. Innenfor OL/PL 2022-arbeidet ble det til sammen kjøpt i tjenester for 7,9 mill. fra en rekke leverandører. Andre avdelinger i NIF kjøpte ulike tjenester av juridisk, faglig og annen art for 4,1 mill. Det ekstern toppidrettsutvalget betalte til sammen 1,8 mill. for bistand til prosessgjennomføringen og rapportutarbeidelsen. Sektorenes konsulentbruk NIF 19. mars 2014

7 7© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Avdeling for idrettsutvikling betalte til sammen 1,7 mill. til foredragsholdere og faglig bistand. NIFs internasjonale bistandssamarbeid kostet 0,9 mill. fra egne midler. Faglig støtte til NIFs lovutvalg, domsutvalg og appellutvalg kostet 0,6 mill. Til slutt kjøpte NIF faglig bistand for 0,4 mill. i forbindelse med forberedelsene til Ungdoms-OL 2016. NIF har i 2013 betalt eksterne oppdragstakere 34,9 mill., som utgjør ca. 4 % av NIFs totale kostnader. Sektorenes konsulentbruk (forts.) NIF 19. mars 2014

8 8© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 NIFs årsregnskap er revidert uten merknader. Det er gjennomgått av kontrollkomiteen, og er i dag presentert for særforbundenes presidenter og idrettskretsenes ledere. Idrettsstyret opplever at man har bred støtte i medlems- organisasjonene, at man lojalt følger opp idrettstingets vedtak, og at ressursene prioriteres strengt for nå målene i Idrettspolitisk dokumentet fra 2011 og det ekstraordinære idrettstingets vedtak i 2012. Kontroll og forankring


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 19. mars 2014 Pressemelding. 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF 19. mars 2014 En søknad om Olympiske- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google