Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ue.no Spilleregler i arbeidslivet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ue.no Spilleregler i arbeidslivet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE."— Utskrift av presentasjonen:

1 ue.no Spilleregler i arbeidslivet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

2 ue.no Introduksjon Presentasjon – Ditt navn og arbeidssted (sett inn) – Daglig leder i ungdomsbedriftene presenterer seg og sin bedrift kort Dagens temaer: – Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar – Bedriftsdemokrati – Personalpolitikk – Håndtering av konflikter Hvilke forventninger har dere til kurset? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

3 ue.no UB-løypa Materiell er tilgjengelig i UB-løypa Spilleregler i arbeidslivet Elevhefte Maler – Arbeidskontrakt – Møteinnkalling – Møtereferat – Konfliktløsning – Oppsigelse Fire filmer – laget av, med og for elever FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

4 ue.no Lover og regler i arbeidslivet I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren, andre av myndighetene. Alle arbeidstakere kan selv være med på å bestemme hvordan de vil ha det på jobben. Hvorfor er spilleregler i arbeidslivet viktig? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

5 ue.no Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsforhold og et forsvarlig arbeidsmiljø. Involvering og medvirkning er viktig. FILMFILM Hva er en arbeidstaker og hva er en arbeidsgiver? Hvem er arbeidsgiver i ungdomsbedriften? Hvem er arbeidstakere i ungdomsbedriften? Hvordan jobber ungdomsbedriften med saker som har betydning for arbeidsmiljøet? Får arbeidsgiver og alle ansatte mulighet til å delta i prosessen? (medvirkning) Hva kan dere gjøre av tiltak for å ha et godt arbeidsmiljø i deres ungdomsbedrift? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

6 ue.no Bedriftsdemokrati Bedriftsdemokrati bygger på mange av de samme prinsippene som gjelder for et demokrati. Demokrati er en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på beslutninger som skal fattes. FILMFILM Hva er bedriftsdemokrati? Det er mange ulike roller i en bedrift: eierne, generalforsamlingen, styret, daglig leder og ansatte. Hvem er eierne i ungdomsbedriften? Hvem sitter i styret i ungdomsbedriften? Hvem er styreleder i ungdomsbedriften? Hvem er daglig leder i ungdomsbedriften? Hvem er de ansatte i ungdomsbedriften? Hvordan er rolle- og ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder i ungdomsbedriften? (hvem gjør hva) Tenk på en konkret sak som har vært oppe til diskusjon i ett av styremøtene i ungdomsbedriften. – Klarte styret å fatte en beslutning? Hva ble beslutningen? – Ble beslutningen tatt på grunnlag av et flertall, eller var det stemmelikhet slik at styreleders stemme avgjorde, eller var styreleder nødt til å finne et kompromissforslag? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

7 ue.no Personalpolitikk En bedrift har en arbeidsgiver/daglig leder og arbeidstakere/ansatte. Daglig leder ansettes av styret. Arbeidstakere blir ansatt av daglig leder/ledelsen i bedriften. Alle har krav på arbeidskontrakt. FILMFILM Hvem var ansvarlig for å ansette daglig leder i ungdomsbedriften? Hvordan fordelte dere de ulike stillingene i ungdomsbedriften? Har alle ansatte og daglig leder arbeidskontrakt? Hvorfor bør man ha en arbeidskontrakt? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

8 ue.no Håndtering av konflikter Konflikter kan oppstå i ethvert arbeidsforhold. Dersom en konflikt oppstår, bør partene møtes til diskusjon. Det er også mulig å hente inn hjelp utenfra. FILMFILM Har dere diskutert hvordan dere vil håndtere en konflikt dersom en konflikt skulle oppstå i ungdomsbedriften? Hvilke rutiner har eller ønsker dere å ha ved eventuelle konflikter? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

9 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE


Laste ned ppt "Ue.no Spilleregler i arbeidslivet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google