Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

2 Noen beslutninger Konsensusprinsippet ligger fast To organisasjonsledd, sentralt og regionalt Regional nivå inndelt som NHF-regionene Arbeidsgruppe skal komme med forslag til regionenes vedtekter i framtidig SAFO-region, og framdrift av organisering av SAFO-regionene. Tone Hammerlund, Snorre Ness, Arnstein Grendahl, Vigdis Endal

3 Gruppens innledende forslag Involverende framgangsmåte Godt resultat viktigere enn rask gjennomføring Bruke tid – dialog

4 Som en start – erfaringer og muligheter Arne Lein - Hvorfor SAFO? (eller det han vi si) Arve Harald Nordahl – Erfaringer og muligheter sett fra regionleder NHF Tove Britt Henriksen – Erfaringer og muligheter sett fra en fylkesleder i NFU Vigdis Endal– Litt info om gruppearbeidet, mest spørsmål

5 Arbeidsgruppen skal bl.a. svare på Like regioner? Egnet organisering? Hvordan og når bør ny regional organisering skje? Forholdet mellom sentralt og regionalt nivå ansvar, kontakt og oppgaver? Forslag til mal for regionenes vedtekter + endringer sentralt

6 Organisering  I dag: – SAFO sentralt, Hovedstyret øverste organ (Roller fyller styret) – Sekretariat utleid fra NFU – Fire regioner: Nord-Norge, Midt-Norge, Vest og Sør-øst, ulik organisering. – SAFO mindre regioner og fylkesvis. ulik organisering. Neste steg: – SAFO Sentralt – Sekretariat innleid fra NFU – Ni regioner likt organisert – Koordinatorer på NHFs regionkontor – Fylkesvis og på tvers av regionene – mulig å lage samarbeidsavtaler

7 Regionene mest mulig likt organisert Egne vedtekter (som nå), men like En «grunnpakke» som alle regioner utfører – deretter stor variasjon alt etter behov Årlige handlingsplaner enstemmig vedtatt i regionstyret – Innspill til politiske prosesser og planer – Representasjon i ulike utvalg – Samarbeid med andre

8 Organisering - styret Velges i et årsmøte (kunne vært roller) Minimum tre personer – om mulig en fra hver organisasjon. Årsmøtet avgjør utover dette hvor mange. Hvis ikke FNDB- kontaktperson. Bestå av ledere eller sentralt tillitsvalgte i organisasjonenens regionale ledd, Fylkesledere, regionledere, FNDB-utnevnt Hvert fylke i regionen representeres

9 Organisering - årsmøtet Etter at organisasjonene har hatt sine årsmøter Hver organisasjon bestemmer hvem som representerer for seg. Stemmerett Tale og forslagsrett

10 Organisering – Koordinering/administrasjon Hva er naturlige oppgaver for ansatte og hva som kunne gjøres av tillitsvalgte? Det bør ikke gis direkte føringer på hva som skal gjøres av tillitsvalgte og av ansatte. Felles ansvar å få tilstrekkelig finansiering

11 Ansvarsforhold regionalt - sentralt Hovedstyret godkjenner regionenes vedtekter Gjensidig informasjon mer enn styring. Gjerne stimulere til samarbeid interessepolitisk Ved uenighet Kurs og møter er ok, men obs frivillig/tillitsvalgte har jobber! Heller tilrettelegging - sørge for likemenn/mentorer som gjør at man kan få hjelp når man trenger det.

12 Annet samarbeid Fylkesvis og på tvers av regionene – mulig å lage samarbeidsavtaler


Laste ned ppt "Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google