Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet - ulike roller og oppgaver "Sammen om en bedre kommune" - opplæring Omstillingsenheten, Fagforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet - ulike roller og oppgaver "Sammen om en bedre kommune" - opplæring Omstillingsenheten, Fagforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fagforbundet.no Fagforbundet - ulike roller og oppgaver "Sammen om en bedre kommune" - opplæring Omstillingsenheten, Fagforbundet

2 Hvorfor gjør vi dette?  Er det egentlig Fagforbundets oppgave å drive med samfunnsutvikling og kvalitet i tjenestetilbudet?  Hvorfor skal vi i så fall bruke mye ressurser på denne virksomheten?

3 FAGFORBUNDETS VERDIGRUNNLAG  "Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet. Fagforbundet er en offensiv arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å videreutvikle og trygge velferdsstaten......"

4 Fagbevegelsens rolle i dag  Forsvare universelle velferdsordninger  Sosial dumping  Stanse privatisering  Stanse "Modernisering" av arbeidsmiljøloven  Likestilling/ likelønn Påstand: Uten en sterk fagbevegelse vil velferdsstaten svekkes

5 Ulike roller  Ivareta medlemmenes interesser er grunnlaget for forbundets samlede aktivitet - medlemspleie er jobb nr 1  Samfunnsaktør - påvirke samfunnsutviklingen Våre medlemmer er tjent med et solidarisk og likestilt samfunn  Utvikle lokaldemokratiet - kvalitet i tjenestetilbudet Vi er også innbyggere i en kommune

6 Hvordan blir framtidas arbeidsliv?  Et arbeidsliv preget av utrygghet, midlertidige stillinger, mer deltid, oppsigelser ; eller Hele, trygge stillinger, samarbeidsrelasjoner, bli sett, hørt og verdsatt Et humant eller anstendig arbeidsliv er svaret på hvorfor forbundet satser sterkt på trepartssamarbeidet

7 Fagforbundets spesielle oppgave  Forsvare offentlig drift og helhetstenkning  Hva blir framtidas kommune? Hvem forsvarer kommunen?  Vi velger våre arbeidsgivere - vi er 320000 medlemmer/velgere

8 Kvalitetsutvikling  Gode offentlige tjenester er sterk medisin mot privatiserings - syken. Hvorfor endre det som fungerer godt?  Fornøyde innbyggere er våre allierte.

9 TREPARTSSAMARBEID Nøkkelord LIKEVERDIGHET POLITIKERE TILLITSVALGTEADMINISTRASJON INNBYGGERE BRUKERE

10 Utvikling vs beslutning  Partssamarbeidet er arbeidsmetoden for god utvikling og et godt omdømme for kommunen  Beslutningslinja i kommunen endres IKKE av partssamarbeidet, men det gir kommunens ledelse et bedre beslutningsgrunnlag  Etter at vedtak er fattet blir det lettere for virksomhetene å gjennomføre nye tiltak

11 Hovedavtalen  Intensjonene i hovedavtalen  § 3 - 1 c: Ved endringer og omstillinger skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent.

12 "Bedrifter fikser ikke endring" ( Mandagmorgen 15.11.10 )  Rådgivningsselskapet Burston - Marsteller:  Kun 3 av 100 norske bedrifter mener deres endringsprosesser har vært vellykket  Ledelsen makter ikke å engasjere ansatte i prosessen - selv om de gjerne vil  Konsulentstyrte prosesser og ovenfra og ned - kommunikasjon en årsak til fiaskoen  Wenche Halsen, avd.leder i B - M. : " Ledelsen mener de involverer de ansatte hvis de har et allmøte i kantina, og legger ut hva som skal skje på den interne weben. Da har liksom ledelsen kommunisert. Men det de ansatte ofte sitter igjen med, er power - point - folier som ser ut som koblingsskjema for sterkstrøm".

13 Kampen for samarbeidet  Kvalitetskommuneprogrammet - en suksess som har utfordret gamle maktstrukturer  Sterke krefter ønsker ikke fagbevegelsen som likeverdig part  Bare FRP mot videreføring av KKP  Endre inngrodde kulturer tar tid

14 "Dilemma i tidsklemma"  "Utviklingsarbeid må aldri gå på bekostning av ivaretakelsen av medlemmenes interesser"


Laste ned ppt "Fagforbundet - ulike roller og oppgaver "Sammen om en bedre kommune" - opplæring Omstillingsenheten, Fagforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google