Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10. Februar 2016 GENERALFORSAMLING. Saksliste 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3.Velge dirigent,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10. Februar 2016 GENERALFORSAMLING. Saksliste 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3.Velge dirigent,"— Utskrift av presentasjonen:

1 10. Februar 2016 GENERALFORSAMLING

2 Saksliste 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3.Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen. 4.Behandle gruppas årsberetning. 5.Behandle rapporter fra internrevisjonene og gruppas regnskap i revidert stand 6.Behandle innkomne forslag og saker. 7.Fastsette medlemskontingent. 8.Vedta gruppas budsjett. 9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10.Foreta følgende valg: a.Basketstyret: Leder, nestleder, kasserer, fire styremedlemmer b.Arrangementskomité med fire medlemmer c.Lagkontakter d.Trenerkontakt e.Dommerkontakt 11.Eventuelt 12.Avslutning på Lyche

3 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede De møtende medlemmer på generalforsamlingen viser sitt oppmøte ved å fremvise sitt medlemskort med gyldige NTNUI-oblat. Dette telles av styret som nedskriver antallet møtende medlemmer i protokollen. Forslagstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede som har møtt.

4 Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen godkjenner utsendt innkalling og saksliste. Forretningsorden tar utgangspunkt i vanlig folkeskikk.

5 Sak 3: Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak: Dirigent:Ingvild Kvarstein Referent:Kristine Bertheussen Til å signere protokollen:Presenteres på generalforsamlingen

6 Sak 4: Behandle gruppas årsberetning Årsberetning fra gruppen presenteres av basketstyret. [Årsberetning er presentert i vedlegg 1] Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen godkjenner den fremlagte årsberetningen med eventuelle merknader.

7 Sak 5: Behandle rapporter fra internrevisjonene og gruppas regnskap i revidert stand Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte rapporter og generalregnskapet. Rapport fra internrevisjonen For regnskapsåret 2015 har det blitt gjennomført tre internrevisjoner i NTNUI Basket. Følgende blir blant annet kontrollert i internrevisjonene: -Dokumentasjon av utgifter og inntekter -Føring av inntekter og utgifter på ulike regnskapskontoer. -Føring av inntekter mot innvilget budsjett for HS-støtte. -Lister over gruppens materiell og lister med medlemmer med bindingstid i NTNUI. -Kontroll av medlemskap. De tre internrevisjonene ble utført 10. april, 13. september 2015 og 10. Januar 2016 ble årsrevisjonen sendt inn til godkjenning av NTNUI HS. Internrevisjonene blir ledet av kasserer. Leder og materialansvarlig deltar også på internrevisjonen.

8 Noter til NTNUI Baskets årsregnskap for året 2015 Balanserapport 1595 Utestående egenandel Gjensidige cup for én spiller (Shakers). Resultatrapport 3152 Egenandel medlemmer for bl.a. Gjensidige cup. 3810 Utbetalt støtte fra HS. 3820 Ekstrabevilgning: reisestøtte nasjonalt sluttspill. 3920 Treningsavgift fra alle medlemmer. 3980 Dugnadsinntekter fra bl.a. mosjonstimer og lagerrydding. Lavere enn forventet. 4010 Seriekontingent 8 lag, lagavgift og egenandel Gjensidige cup. 4031 Reiseutgifter 2 lag 1M. 4312 Innkjøp av draktsett til Noobs og Priests. Fikk innvilget ombudsjettering (opprinnelig søkt om støtte til draktsett Noobs og Benchwarmers). 4420 Egenandel dommersamling høst 2015. Søkte om ekstrabevilgning, men ikke innvilget.

9 Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker Ingen innkomne forslag eller saker.

10 Sak 7: Fastsette spillerkontingent Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen vedtar de foreslåtte spillerkontingentene for NTNUI Basket. SalgsstedKontingentgruppeSpillerkontingent NTNUI Basket (Heltår/halvtår) NTNUI Basket kasserer v/lagkontakter Alle som deltar i seriespill på et av NTNUIs basketballag. * Kr 400/200 Denne kontingenten er gyldig fra og med august 2016. *Spillerkontingenten er til for å dekke utgiftene gruppa har i forbindelse med seriespill (startkontingent, dommerutgifter m.m.).

11 Sak 8: Vedta gruppas budsjett Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen vedtar det foreslåtte budsjettet for kommende års virksomhet.

12 Sak 8: Budsjett

13

14

15 Budsjett: HS-del

16 Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen vedtar foreslått organisasjonsplan for gruppa. NTNUI Basket Organisasjonsplan

17 Stillingsbeskrivelser 2015-styret Leder – Josefine Caroline Stokke Haugom basket-leder@ntnui.nobasket-leder@ntnui.no Lederen har hovedansvaret for gruppa. Holder oversikt over det som skjer og har kommunikasjon opp mot hovedstyret i NTNUI, forbundet (NBBF) og regionen. To ganger i året holder også NTNUIs hovedstyre (HS) gruppeledersamlinger hvor du blir kjent med HS og resten av gruppelederne. Leder setter opp sekretariat/hallvakter, og løser eventuelle uforutsette problemer. Lederen må signere overganger, dispensasjoner og andre viktige dokumenter. En av lederens viktige oppgaver er også å ha regelmessig kontakt med andre i styret, samt arrangere styremøter. Arbeidsmengden varierer med ambisjonene til stryet/leder. Lederen kan gjerne være en person som har vært i styret før, men det er ikke et krav. Etter endt verv får alle gruppeledere får attest fra hovedstyret, noe som tar seg bra ut på CV. Som leder av grupper i NTNUI får du også tilgang til et ledelsesemne på NTNU, IØ1000 Ledelse i praksis som gir deg 15 studiepoeng og går over to semestre. Du vil få god ledererfaring og du kan tjene studiepoeng på dette vervet om du ønsker det. Nestleder – Ingvild Kvarstein basket-nestleder@ntnui.nobasket-nestleder@ntnui.no Stillingen er til for å assistere leder og kasserer, samt resten av styret i sitt arbeid. De spesifikke ansvarsområdene skal fastsettes av styret for å gjøre arbeidsfordelingen rettferdig for medlemmene i styret. Vervet skal lette arbeidsmengden til resten av styret uten å være et veldig omfattende verv. En viktig oppgave er å fungere som en kontaktperson for gruppa og besvare epost som ikke trenger å besvares av leder. I praksis vil det i stor grad si å besvare henvendelser fra folk som vil bli med i gruppa, og også spørsmål fra andre i styret og gruppa. Kasserer – Johna Bognæs basket-kasserer@ntnui.nobasket-kasserer@ntnui.no Kasserer har ansvaret for gruppas bankkonto og betalinger som må gjøres. Stillingens viktigste oppgave er arbeidet med regnskap og budsjett, samt å opprettholde kontakten med hovedstyret for økonomisk støtte. Det trengs ingen forkunnskaper, da det blir kursing fra hovedstyret og opplæring fra avtroppende kasserer i startfasen. Tidligere kasserer lager også informasjonsskriv, slik at lite uventet skal dukke opp i løpet av regnskapsåret. Alle gruppekasserere får attest fra hovedstyret, noe som ser bra ut på CV.

18 Stillingsbeskrivelser 2015-styret Dugnadsansvarlig – Fredrik I. Forså basket-dugnad@ntnui.nobasket-dugnad@ntnui.no Dugnadsansvarlig har ansvaret for organisering og delegering av dugnadsarbeid, etablere nye relasjoner med bedrifter som kan bidra til inntektsgivende arbeid for basketgruppa, samt vedlikeholde gamle. En viktig del av oppgaven er å være aktiv med å finne nye dugnader, ved facebookgrupper, telefon og epost. Dugnadsansvarlig sammen med kasserer bidrar til å holde et godt økonomisk grunnlag for gruppa. Materialansvarlig – Maria N. Foshaug basket-material@ntnui.nobasket-material@ntnui.no Materialansvarlig har hovedansvaret for gruppas utstyr. Dette gjelder drakter, vester, skuddklokkene, førstehjelpsutstyr, baller og diverse andre småting. Foretar også opptellinger, vedlikehold og bestillinger av nytt utstyr når det trengs. Materialopptelling gjøres ved internrevisjonene hvert kvartal, dette skal inn til kasserer. Webansvarlig/serketær – Kristine Bertheussen basket-web@ntnui.nobasket-web@ntnui.no Sekretæren har som oppgave å skriver referat på styremøtene. Sekretæren har også overordnet ansvar for mailinglistene (med hjelp fra lagkontaktene). I tillegg har webansvarlig ansvaret for å oppdatere websiden (org.ntnu.no/ntnuibasket) og Facebook-siden (NTNUI Basket). Disse bør oppdateres jevnlig med informasjon om tryouts, kamper (resultater), arrangementer o.l. til våre egne spillere og publikum.org.ntnu.no/ntnuibasket Arrangementansvarlig – Heidi P. Svenkerud basket-arrangement@ntnui.nobasket-arrangement@ntnui.no Er en stilling som er til for å bedre gruppas sosiale samhold. Denne personen, sammen med en liten komité på 3-4 stk., arrangerer diverse interne turneringer, felles sammenkomster og fester for basketlagene. Målene de siste årene har vært å arrangere mist en mix-turnering etter tryouts i starten av sesongen og ca. tre fester per sesong. Resten av styret skal være behjelpelig både med planlegging og selve gjennomføringen av arrangementene.

19 Sak 10: Foreta følgende valg a. Basketstyret: Leder, nestleder, kasserer, fire styremedlemmer Forslagsstiller:Lagkontaktene og basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen velger de innstilte til Basketstyret for kommende års virksomhet. Der det mangler forslag til innstilling ønskes det at det melder seg kandidater fra generalforsamlingen som det stemmes over. Leder:Karoline SkjelsvikKittens Nestleder:Josefine Caroline Stokke HaugomShakers Kasserer:Semyon BuldakovPriests Webansvarlig:Emil Orvik KollstrømPriests Materialansvarlig: Astri Bakke BøKittens Arrangementansvarlig: Pia Susann Hofstad JensenNoobs Dugnadsansvarlig:

20 Sak 10: Foreta følgende valg b. Arrangementskomité med fire medlemmer Forslagsstiller:Lagkontaktene og basketstyret Forslag til vedtak : Generalforsamlingen velger de innstilte til arrangementskomitéen for kommende års virksomhet. Arrangementansvarlig /Leder arr.kom.: Pia Susann Hofstad JensenNoobs Medlem:Heidi Pernille M. SvenkerudChickens Medlem:Ina Osdal SaureNoobs Medlem:Ella Birgit Dundas Brandt Noobs Medlem:Thea Selmer MyhrvoldKittens

21 Sak 10: Foreta følgende valg c. Lagkontakter Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte lagkontaktene. NTNUI NerdsNiklas Skåra NTNUI GeezezBohan Zhang NTNUI PriestsEirik Søreide Hansen NTNUI BenchwarmersEirik H. Skjærseth NTNUI ShakersCathrine Kristoffersen Sannes NTNUI ChickensJohna Kristine Bognæs NTNUI Killer KittensVilde Aamodt Kveim NTNUI NoobsPia-Kristina Heigrestad

22 Sak 10: Foreta følgende valg d. Trenerkontakt Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen utpeker en ny trenerkontakt for kommende år. Trenerkontakt: Kristine Barstad Lindholm e. Dommerkontakt Forslagsstiller:Basketstyret Forslag til vedtak:Generalforsamlingen godkjenner basketstyrets foreslåtte dommerkontakt. Dommerkontakt:Uyen Dan Nguyen

23 Sak 11: Eventuelt a. NBBF Midt styrevalg – Regionstinget 18. mars 2016 b. Betaling av dommere Dommerkvittering Dommerkvittering c. Resultattavla -Styreleder - 1 år -Nestleder - 1 år -Styremedlem - 1 år -Styremedlem - 2 år -Varamedlem - 1 år -Varamedlem - 2 år -Revisor - 1 år -Revisor - 2 år -Valgkomite - 1 år -Valgkomite - 2 år

24 Sak 12: Avslutning på Lyche


Laste ned ppt "10. Februar 2016 GENERALFORSAMLING. Saksliste 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3.Velge dirigent,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google