Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Treindustriens Brannkontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Treindustriens Brannkontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.Brannkontrollen.no Treindustriens Brannkontroll

2 Treindustriens Brannkontroll Bakgrunnen Økte forsikringskostnader for norsk trebearbeidende industri Ønske om økt fokus hos industrien om viktigheten av forebyggende adferd

3 Treindustriens Brannkontroll Bakgrunnen Prosjekt Treindustriens Brannkontroll Prosjektgruppe: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og IF forsikringsselskap, Bergene Holm og InnTre Utarbeide retningslinjer for ordningen. Hvordan den skal jobbe, hvordan den skal organiseres, hva skal den være opptatt av etc.

4 Treindustriens Brannkontroll Mål Redusere sannsynligheten for at brann skal oppstå Bidra til at omfanget av en eventuell brann reduseres Fokus på holdninger og adferd Redusere forsikringskostnader

5 Treindustriens Brannkontroll Metode Skal forsikringskostnadene reduseres, må det kunne dokumenteres en lavere risiko for at brann skal oppstå. ► Brannkontrollen Økende kunnskap og fokus på brannforebyggende tiltak hos de trebearbeidende bedriftene. ► Håndbok

6 Treindustriens Brannkontroll Ordningen Ordningens overordnede myndighet ligger hos styret Etablert 20. september 2005 En representant fra tilsluttede bedrifter Reidar Bergene Holm fram til ordningens første årsmøte En representant fra forsikring Tore Aarnes (If) En representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Lars Haugrud

7 Treindustriens Brannkontroll Ordningen Treteknisk er sekretariat og kontrollorgan Gjennomgang av bedriften én gang per år Årsmøte for tilsluttede bedrifter

8 Treindustriens Brannkontroll Ordningen Inspeksjons- og kontrollperm er sekretariatets verktøy for å administrere ordningen Vedtekter Prosedyrer for gjennomføring av kontroller Standardiserte sjekklister Mal for rapportering

9 Treindustriens Brannkontroll Bedriftsgjennomgang Organisatoriske og andre overordnede forhold Interne rutiner, serviceavtaler, HMS-arbeid / internkontroll, industribrannvern, tegningsunderlag, vanntilførsel etc. En del av dette arbeidet gjøres før besøket Bedriftens enheter Elektriske installasjoner og utstyr, friksjon og varmgang, orden og ryddighet, brannfarlig vare, brannceller, håndslukkeutstyr, rømningsveier, sprinkleranlegg etc. Rullende materiell Elektrisk og dieseltrucker. Ladestasjoner, oljelekkasjer, parkering etc.

10 Treindustriens Brannkontroll Bedriftsgjennomgang Sjekklister som veiledning ved bedriftsgjennomgang Rating 1-10 Forsikring har vært aktivt med på å bestemme hvilken tilstand som skal gi hvilken rating

11 Treindustriens Brannkontroll Rapportering Skrevet rapport som spesielt beskriver de områder hvor bedriften gjør det dårlig og de områder hvor de gjør det bra

12 Treindustriens Brannkontroll Rapportering Oppsummering av resultat i skjemaform

13 Treindustriens Brannkontroll Stor interesse fra industri, forsikring og offentlige myndigheter 13 bedrifter tilsluttet ordningen Første bedriftsbesøk før nyttårsskiftet

14 Treindustriens Brannkontroll Ingen innmeldingsavgift Årlig tilknytningsavgift kr. 25.000

15 www.Brannkontrollen.no


Laste ned ppt "Treindustriens Brannkontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google