Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. ESPON Seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. ESPON Seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. ESPON Seniorrådgiver Odd Godal

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” ESPON Utgangspunktet for ESPON var ESDP (European Spatial Development Perspective) Programmet omfatter EU 28 pluss Island, Liechtenstein, Norge og Sveits Programmet har fokus på tema og problemstillinger av relevans for regional utviklingsdynamikk og regionale utviklingsmuligheter, inklusive regionale effekter av sektor- og strukturpolitikk 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Norge i lys av ESPON 3 Island og Skottland som Norge; Finland og Sverige har noe lavere andel områder med dette befolkningsmønsteret Fjellområdene mest utbredte særpreg i dagens EU (29% av arealet, 17% av innbyggerne) Tynt befolkede områder dekker i EU 17% av arealet, snaut 1% av innb. Når hele ”ESPON-space” tas med øker arealandelen fjell til 41%, befolknings- andelen til 25% (tynt befolket øker til hhv. 24% og 4%) Norge: Både fjelllendt og tynt befolket (overlappende)

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Norge - i lys av ESPON 4 Befolkning innenfor 45- minutters pendlingsavstand langs vei i Norden og deler av Nord-Europa (for 5x5 km rutenett). Norge skiller seg ut med en høy andel områder med ekstremt lavt befolknings- potensial (sammen med Island og Skottland og en mindre andel av Sverige og Finland ) Befolkningspotensial

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Norge - i lys ESPON 5 Demografi

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Norge - i lys av ESPON 6 Teknologisk avanserte regioner i Europa

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Smart, bærekraftig og inkluderende vekst 7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Regionale utviklingstrekk i Europa – Det er en konsentrasjon av mennesker og økonomisk aktivitet spesielt til byer og urbane områder – Sentrale deler av Europa og Nord-Europa skiller seg ut og gjør det bedre enn resten av Europa – I de østlige delene hadde en god økonomisk vekst fram til krisen, men den var konsentrert om hovedsteder og større urbane områder. Det er en fare for at skille by- land kan bli stort – Forskjellene mellom regioner i land som Hellas, Portugal, Spania og Sør-Italia og sentrale deler av Europa og Nord Europa er i ferd med å øke 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Hjelpemidler for politikkutvikling Utvikling av ”redskaper” for politikkutvikling er en del av ESPON programmets formål Konsekvensutredninger av regionale effekter av EU- direktiver Faktaark for de grenseregionale og transnasjonale programmene PURR(Potentials for Rural Regions) og Notodden kommune System for å følge den regionale og territorielle utviklingen i Østersjøen 9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Regional overvåkning i Østersjøen – BNP og arbeidsledighet 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” ESPON 2020 – European Territorial Observation Network Mål med den nye programmet er – større bruk og anvendelse av resultatene, – levere raskere – og en forenkling av de administrative rutinene Målgruppe – ”Policymakers” på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som arbeider regionale og territoriell utvikling – De som ansvar for å gjennomføre strukturfondsprogrammer – Forskere 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” ESPON 2020 - prioriteter Vil gjennomføres innenfor rammen av en EGTC Rent konkret 2 prioriter i programmet – Prioritet 1 Anvendt forskning om regional og territoriell utvikling Målrettede analyser basert på brukeretterspørsel Videreutvikle ESPON ”verktøykasse” Informasjonsarbeide inkludert ESPON kontaktpunkt – Prioritet 2 Teknisk assistanse Teknisk assistanse 12


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. ESPON Seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google