Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.11.01 Informasjonsferdigheter 1 Biblioteksentralen November 2001 Jan-Arve Overland prosjektleder i LiNK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.11.01 Informasjonsferdigheter 1 Biblioteksentralen November 2001 Jan-Arve Overland prosjektleder i LiNK"— Utskrift av presentasjonen:

1 22.11.01 Informasjonsferdigheter 1 Biblioteksentralen November 2001 Jan-Arve Overland prosjektleder i LiNK jaoverla@online.no

2 22.11.01 Informasjonsferdigheter 2 Utfordring Informasjonssamfunnets malstrøm kverner raskere og raskere og alle involverte streber med å holde tritt med den informasjons-eksplosjon som Internett er uttrykk for. Samtidig skjerpes også kravene til et aktivt forhold til kildekritikk i en tid hvor "alle" kan publisere på nettet. Hvordan overleve dette?

3 22.11.01 Informasjonsferdigheter 3 Skriveoppgave 1 Vi utsettes stadig for en økende informasjonsflom. Hvilke utfordringer står vi overfor i den forbindelse?

4 22.11.01 Informasjonsferdigheter 4 Den fjerde kulturelle ferdighet: – Vite når man har behov for informasjon og hva slags informasjon man trenger – Kunne stille spørsmål innen et problemområde – Kunne identifisere informasjon som er relevant for problemstillingen – Vite hvordan man skal søke relevant informasjon – Kunne vurdere og sammenligne informasjonen – Kunne velge ut, strukturere og bearbeide informasjon – Kunne presentere informasjon Kan Internett brukes her?

5 22.11.01 Informasjonsferdigheter 5 De 7 fasene Planleggingsfasen Inspirasjonsfasen Problemformuleringsfasen Informasjonsinnhentingsfasen Bearbeidingsfasen Presentasjonsfasen Oppfølgingsfasen

6 22.11.01 Informasjonsferdigheter 6 Pedagogiske forutsetninger Læring skjer alltid i en sosial sammenheng Kunnskap kommuniseres via språket Kunnskap sees som en prosess Læreren som veileder Vi konstruerer selv vår kunnskap Veilederne må selv beherske arbeidsmetodikken Motivasjon, refleksjon og skriftliggjøring Den tredje pedagogen – arbeidsmiljøet Ny innsikt integreres med tidligere erfaringer

7 22.11.01 Informasjonsferdigheter 7 Skriveoppgave 2 Hvilke av de pedagogiske forutsetningene er du enig i? Begrunn svaret.

8 22.11.01 Informasjonsferdigheter 8 Planleggingsfasen Under planleggingsfasen er det viktig at man først klargjør hvilke mål man vil oppnå og deretter spørre seg hvilke arbeidsformer – de synlige fysiske aktivitetene som forelesning, gruppearbeid, pararbeid, rollespill etc.- som best fremmer de arbeidssett – refleksjon, problemløsing, reproduksjon, eksperimenter - som etterstreves.

9 22.11.01 Informasjonsferdigheter 9 Inspirasjonsfasen Det er viktig at vi tar oss tid til denne fasen La elevene lytte, skrive, lese etc. Dagbok som verktøy for refleksjon Kategoriseringsøvinger ut fra tankekart – http://www.mindjet.com/index.htm http://www.mindjet.com/index.htm Skrive for å lære Stimulere den kommunikative kompetansen ved at elevene arbeider med noe de er nysgjerrig på Bruke oppslagsverk for overblikk og begrepsforklaringer

10 22.11.01 Informasjonsferdigheter 10 Problemformuleringsfasen ” Vi må formulere oss for å vite hva vi selv tenker.” ( Forfatteren Aidan Chambers) Betydningen av denne fasen kan sammenlignes med viktigheten av satsplanken for en lengdehopper. Hvis lengdehopperen treffer planken presist, blir sluttresultatet mye bedre enn om han bommer på planken. La elevene skaffe seg forkunnskaper Øve elevene i tankeprosesser Ideskisse Problemformuleringstrappen Veileders oppgave

11 22.11.01 Informasjonsferdigheter 11 Veileders oppgave I denne fasen er veileders oppgave å hjelpe eleven til å bearbeide ideen og gjøre problemstillingen klar og avgrenset. Det skjer ved at du ber eleven fortelle om ideen. Du stiller spørsmål som hjelper eleven til å tenke videre og motivere dem til å finne svar på spørsmålet. Gode spørsmål i veiledningsfasen: – Hva kan jeg hjelpe deg med? – Hva ønsker du å snakke om? – Hva handler oppgava om? – Hva er det du vil fokusere på? – Hvem skal lese dette? – Hva skal du skrive om? – Hva er det viktigste? – Hvem er mottakeren? Se også: http://skolenettet.ls.no/html/veil/skolebibl/

12 22.11.01 Informasjonsferdigheter 12 Skriveoppgave 3 I læreplanen i norsk står det at elevene skal kunne bruke biblioteket til å finne det stoffet de trenger. Diskuter med en kollega hva dette krever av læreren, bibliotekaren og eleven.

13 22.11.01 Informasjonsferdigheter 13 Informasjonsinnhentingsfasen Kildeuniverset Egenskaper ved trykte medier Egenskaper ved Internett Særtrekk ved Internett Informasjonssøkingsstrategi

14 22.11.01 Informasjonsferdigheter 14 Kildeuniverset Paratviten – Den kunnskapen vi har – starte her Muntlige kilder Skriftlige kilder – Papirbaserte – elektroniske

15 22.11.01 Informasjonsferdigheter 15 Egenskaper ved trykte medier Varig kilde Varig medium Klar bibliografisk beskrivelse Ofte evaluert av en forlegger Kostbart å publisere og markedsføre

16 22.11.01 Informasjonsferdigheter 16 Egenskaper ved Internett Midlertidig kilde Uklare og mangelfulle bibliografiske data Informasjon ofte ikke evaluert Meget rimelig å publisere og markedsføre Fritt fram for alle – de mest fanatiske er de mest aktive

17 22.11.01 Informasjonsferdigheter 17 Særtrekk ved Internett Toveis – kommunikasjonskanal Interaktivt Massemedium/individuelt medium Leseren kontrollerer informasjonstrømmen Øker informasjonsflommen Informasjonen kan hentes inn raskt Man kan spre informasjon raskt og billig Få utført tjenester

18 22.11.01 Informasjonsferdigheter 18 Skriveoppgave 4 Hvilke erfaringer har du selv med Internett som kilde?

19 22.11.01 Informasjonsferdigheter 19 Informasjonssøkingsstrategi 1. Gå til generelle kilder – Håndbøker: http://www.hihm.no/bibliotek/lnb/OPPSLAGSVERK- mappe/ny_index.htm Håndbøker – Ordbøker: http://www.hihm.no/bibliotek/lnb/OPPSLAGSVERK- mappe/ny_generell.htm Ordbøker http://www.yourdictionary.com/ – Leksika Leksika http://www.britannica.com/ http://www.storenorskeleksikon.no/ http://www.online.bonnier.se/ http://www.caplex.net/ – Tips: http://www.babylon.com

20 22.11.01 Informasjonsferdigheter 20 Informasjonssøkingsstrategi 2. Bruk databaser: http://www.nb.no/baser/ Bruk databaser – http://www.nb.no/gallerinor/ http://www.nb.no/gallerinor/ – http://www.nb.no/baser/krigstrykk/ http://www.nb.no/baser/krigstrykk/ – http://www.nb.no/emigrasjon/ http://www.nb.no/emigrasjon/

21 22.11.01 Informasjonsferdigheter 21 Informasjonssøkingsstrategi 3. Kommersielle baser og tjenester: http://www.startsiden.no/oppslagsverk/betalingstjenester/ Kommersielle baser og tjenester – http://webatekst.aftenposten.no/ http://webatekst.aftenposten.no/ – http://www.link.no/IPS/nor/intro.html http://www.link.no/IPS/nor/intro.html – http://www.infotorg.no/scanpix/spsearch.mpl?skje ma=sp http://www.infotorg.no/scanpix/spsearch.mpl?skje ma=sp

22 22.11.01 Informasjonsferdigheter 22 Informasjonssøkingsstrategi 4. Sjekk organisasjoner på nettet: http://www.sv.no/eksternt/ Sjekk organisasjoner på nettet Søk i nyhetsarkiv : http://www.startsiden.no/nyheter/sok/ Søk i nyhetsarkiv Søk i offentlig informasjon: http://www.startsiden.no/samfunn/offentlig/ Søk i offentlig informasjon – http://www.norge.no/ http://www.norge.no/ – http://odin.dep.no/odin/norsk/index-b-n-a.html http://odin.dep.no/odin/norsk/index-b-n-a.html Søk i guider:http://www.startsiden.no/oppslagsverk/guider/ Søk i guider Søk i kataloger:http://www.startsiden.no/oppslagsverk/kataloger/ Søk i kataloger Søk ved hjelp av søkemotorer: http://www.startsiden.no/oppslagsverk/sokemotorer/ Søk ved hjelp av søkemotorer – http://www.google.com/ - http://toolbar.google.com/ http://www.google.com/http://toolbar.google.com/

23 22.11.01 Informasjonsferdigheter 23 Skriveopppgave Hva nytt lærte du den første dagen? Hva kan du bruke dette til?

24 22.11.01 Informasjonsferdigheter 24 Kildekritikk http://www.tass.net/ Vær alltid kritisk Ha fokus hva du er på jakt etter Sjekk andre kilder Hvem er senderen? – http://www.whitehouse.net/ http://www.whitehouse.net/ – http://www.whitehouse.gov/ http://www.whitehouse.gov/ Autoritet Aktualitet Hva slags nettsted? Hva er budskapet? Hvem er mottakeren? Finnes det alternativ informasjon?

25 22.11.01 Informasjonsferdigheter 25 Presentasjon Reisebrev: http://reisebrev.numedal.net/Default.asp?Id=526 Reisebrev Skoleavis: http://www.skoleavisa.no/skoleveven/ Skoleavis Ungdomsavisa: http://ungdomsavisa.ls.no/ Ungdomsavisa Prosjektarbeid: http://home.online.no/~anlun/gram-po.htm Prosjektarbeid – http://home.online.no/~anlun/1000/prosjekt.htm http://home.online.no/~anlun/1000/prosjekt.htm – http://www.multimedia.skolverket.se/ http://www.multimedia.skolverket.se/ Mzoon: http://212.45.170.200/kursweb/login?marketplaceId=6

26 22.11.01 Informasjonsferdigheter 26 Kurssider Se ellers: http://www.kongsberg.vgs.no/default.asp?uid=30 Da avslutter vi her: http://home.att.net/~cecw/lastpage.htm


Laste ned ppt "22.11.01 Informasjonsferdigheter 1 Biblioteksentralen November 2001 Jan-Arve Overland prosjektleder i LiNK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google