Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende prinsipper i læringsfremmende vurdering 21. September 2011 Egil Weider Hartberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende prinsipper i læringsfremmende vurdering 21. September 2011 Egil Weider Hartberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende prinsipper i læringsfremmende vurdering 21. September 2011 Egil Weider Hartberg

2 Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negativeFeedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative (Hattie and Timperley, 2007)

3 Alle elever har behov for: Mestringsfølelse Å komme videre Å medvirke Å bli satt krav til Å bli trodd på

4 §3.2: Formålet med vurdering Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i faget Sluttvurdering (standpunkt og eksamen) skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget = VEKST = RETTFERDIGHET

5 Tre prinsippområder Roller Tidspunkt Innhold

6 Tre prinsippområder Roller Tidspunkt NÅR skal vi vurdere? Innhold

7 3 ulike tidsspenn Det korte (hver dag: detaljer) Det mellomlange (noen uker: emner) Det lange (år: den lange kompetansereisen)

8 Tradisjon?? Emne 1 Prøve Vurdering Emne 2 Prøve Vurdering Emne 3 Prøve Vurdering Emne 4 Prøve Vurdering Aug sept okt nov des jan

9 LK06 - hovedintensjon Å sette elever/lærlinger/lærekandidater i stand til å kunne møte og løse komplekse utfordringer og oppgaver på en rekke områder i - videre utdanning - yrkesliv - samfunnsliv - på det personlige plan Klarer vi å holde fokus på dette i det daglige vurderingsarbeidet?

10 Hva er det aller viktigste i faget engelsk?

11 Å kunne skrive Å kunne snakke (samhandling og produksjon) Å kunne forstå (lese og lytte) Har vi dette i sikte når enkelttimen planlegges?

12 Læringskurver i mellomlangt og langt perspektiv Enkeltemner Ferdigheter/kompetanse

13 Underveisvurdering i emner Enkeltemner Ferdigheter/kompetanse

14 Underveisvurdering i det lange løp Enkeltemner Ferdigheter/kompetanse

15 Halvårlig vurdering og samtale Enkeltemner Ferdigheter/kompetanse

16 Hvordan oppfatter elevene lærerens rolle i vurderingsarbeidet?

17 Læreren som dommer Enkeltemner Ferdigheter/kompetanse

18 Læreren som trener og dommer Enkeltemner Ferdigheter/kompetanse

19 Læreren som trener Enkeltemner Ferdigheter/kompetanse og dommer

20 Tre prinsippområder Roller Tidspunkt Innhold HVA skal vi vurdere?

21 Den største forglemmelsen i skolen: Å fortelle elevene hvor de skal

22 En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjelden komme for nær. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil ogås bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig rolig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse (Brandsford & Johnson 1972.s. 722)

23 Å lage og fly en drage En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjelden komme for nær. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig rolig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse (Brandsford & Johnson 1972.s. 722)

24 Mål - Aktivt - Formulert som tilstand når du er i mål - Gjerne 1.person - Informasjon om hvordan det skal måles Eks: Jeg kan forklare prinsippene for lys som virkemiddel i visuell kommunikasjon Trengs det videre spesifiseringer? Kriterier Kjennetegn Modeller og eksempler Viktig hvis målet i seg selv ikke er tydelig nok

25 Ros og råd For å fremme læring må vurderingen: Ha fokus på positive elementer ved prestasjonen (ROS) Ha fokus på hva som kreves av forbedringer i fremtidige prestasjoner (RÅD) (men ikke for mange samtidig!) Feedback is useless unless the students are able to do something with it (Black & Wiliam, 2006)Ha fokus på hvordan man kan sette forbedringene ut i livet (Feedback is useless unless the students are able to do something with it (Black & Wiliam, 2006)

26 Hva var bra?Hvorfor? - - - - - - Hva kan bli bedre?Hvordan? - -

27 Konkrete og gangbare skritt Vurderingen skal gi elevene hjelp til å redusere gapet fram mot full måloppnåelse. ”Gapet må mates”!

28 Vygotskij Utnytte elevens nærmeste utviklingssone: Det han kan oppnå alene ZPD Det han kan oppnå under voksen veiledning eller sammen med medelever

29 Etter feedback skal elevene vite: 1)Hvor skal jeg? 2) Hvor er jeg? 3) Hva er neste skritt? 4) Hvordan skal jeg komme dit?

30 Tre prinsippområder Roller (HVEM skal vurdere?) Tidspunkt Innhold

31 Elevmedvirkning Samtale om læringsmål Samtale om vurderingskriterier (kjennetegn på måloppnåelse) Samtale om hvilke arbeidsformer som fører til målet Egenvurdering Black&William (1998 – metaanalyse ut fra 250 forskningsartikler)

32 Egenvurdering fører til: Veiledningen blir rettet mot kompetansemål Metaperspektiv og refleksjon rundt egen læring og læringsprosess Større innflytelse på egen læring

33 Tell me and I will forget Show me and I will remember Involve me and I will understand Step back and I will act Chinese proverb cited in Korthagen et al. Linking Practice and Theory, The Pedagogy of Realistic Teacher Education, 2001, p 32


Laste ned ppt "Grunnleggende prinsipper i læringsfremmende vurdering 21. September 2011 Egil Weider Hartberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google