Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukeratferd i norske storbybibliotek. Bakgrunn for undersøkelsen Undersøkelsen i 2007 Biblioteket som læringsarena og uformelt sosialt møtested Problemstillinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukeratferd i norske storbybibliotek. Bakgrunn for undersøkelsen Undersøkelsen i 2007 Biblioteket som læringsarena og uformelt sosialt møtested Problemstillinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukeratferd i norske storbybibliotek

2 Bakgrunn for undersøkelsen Undersøkelsen i 2007 Biblioteket som læringsarena og uformelt sosialt møtested Problemstillinger Hvem er bibliotekbrukerne? Hva gjør bibliotekbrukerne på biblioteket utover det å låne bøker og annet materiell? Hvor lenge er brukeren opptatt med de ulike gjøremålene? Hvilke av bibliotekets soner oppholder brukerne seg i? Når i uka og når på dagen finner besøket sted? Kommer den enkelte til biblioteket alene eller sammen med andre? Hva er de viktigste utviklingstrekkene siden 2007? Hva er de største forskjellene mellom filialene og hovedbibliotekene? Hva skiller bruk av meråpent bibliotek fra besøk i betjent åpningstid?

3 Metode og gjennomføring Observasjon som metode Gjennomføring og utfordringer Observasjonsskjema og sammenligning over tid

4 Utvalget Kjønn Aldersgrupper Språkgrupper Norsk språkbakgrunn: Brukere som snakker norsk hjemme, og ikke oppgir andre språk i tillegg. Vestlig språkbakgrunn: Brukere som snakker et annet vestlig språk hjemme enn norsk. Omfatter også de som snakker et vestlig språk hjemme i tillegg til norsk. Ikke- vestlig språkbakgrunn: Brukere som snakker et ikke-vestlig språk hjemme, enten som eneste språk eller i tillegg til norsk eller andre vestlige språk. Besøkshyppighet Storbrukere: Denne kategorien omfatter besøkende som hadde sitt forrige besøk på et folkebibliotek for en uke eller kortere tid siden. Ikke-storbrukere: Brukere som ikke har vært på et folkebibliotek på minst én uke.

5 Utvalget – kjønn Kjønnsfordeling hovedbibliotek. N=3639 Kjønnsfordeling filialer. N = 3531

6 Utvalget – alder Aldersfordeling hovedbibliotek (N=3650) og filialer (N=3509). Prosenter.

7 Utvalget – språk Språkbakgrunn hovedbibliotek. Prosenter. N = 3567 Språkbakgrunn filialer. Prosenter. N=3433

8 Utvalget – besøkshyppighet Besøkshyppighet hovedbibliotek. N=3414 Besøkshyppighet filialer. N=3266

9 Bruksmønster Dager og tidspunkt for besøk Hovedbibliotek: Besøkstopp ca kl. 13.30 Filialer: Besøkstopp ca kl. 14:00 Besøkslengde Hovedbibliotek: 51 minutter i snitt Filialer: 37 minutter i snitt Alene eller sammen med andre?

10 Sentrale endringer over tid i bruk av hovedbibliote kene Brukersammensetning i 2015 kontra 2007 Aldersfordeling i 2015 sammenlignet med i 2007. Prosenter.

11 Sentrale endringer over tid i bruk av hovedbibliote kene Bruksmønster og brukeratferd i 2015 kontra 2007 Gjennomsnittlig besøkstid på alle hovedbibliotek i 2015 sammenlignet med i 2007. Minutter.

12 Sentrale endringer over tid i bruk av hovedbibliote kene Hva gjør bibliotekbrukerne i 2015, og hva gjorde de i 2007? Nøkkeltall for hovedbibliotek i 2015 uten Tromsø sammenlignet med hovedbibliotek i 2007. Prosenter.

13 Hva gjør bibliotekbrukerne i dag, og hva gjorde de i 2007? Nøkkeltall for hovedbibliotek i 2015 uten Tromsø sammenlignet med hovedbibliotek i 2007. Prosenter.

14 Brukerprofiler Brukerprofiler. Prosenter.

15 Brukerprofiler - nøkkeltall Hva gjør brukerne på hovedbiblioteket? Nøkkeltall. Prosenter.

16 Brukergrupper – kjønn Hva gjør brukerne på hovedbiblioteket? Nøkkeltall brutt ned på kjønn. Prosenter.

17 Brukergrupper – alder Hva gjør brukerne på hovedbiblioteket? Nøkkeltall brutt ned på alder. Prosenter.

18

19 Brukergrupper – språk Hva gjør brukerne på hovedbiblioteket? Nøkkeltall brutt ned på språkgrupper. Prosenter.

20 Brukergrupper - besøkshyppighet Hva gjør brukerne på hovedbiblioteket? Nøkkeltall brutt ned på besøkshyppighet. Prosenter.

21 Sonebruk Brukerandeler på ulike soner. Prosenter.

22 Hovedbibliotekene Hva gjør brukerne på hovedbiblioteket? Nøkkeltall brutt ned på de ulike bibliotekene. Prosenter.

23

24 Hovedbibliotekene Brukersammensetning Kjønn Alder Språk Besøkshyppighet

25 Likheter og forskjeller mellom filialer og hovedbibliotek Hva gjør brukerne på biblioteket? Nøkkeltall brutt ned på hovedbibliotek og filialer i Oslo kommune. Prosenter.

26 Likheter og forskjeller mellom filialer og hovedbibliotek Hva gjør brukerne på biblioteket? Nøkkeltall brutt ned på hovedbibliotek og filialer i Bergen kommune. Prosenter.

27 Likheter og forskjeller mellom filialer og hovedbibliotek Hva gjør brukerne på biblioteket? Nøkkeltall brutt ned på hovedbibliotek og filial i Stavanger kommune. Prosenter.

28 Likheter og forskjeller mellom filialer og hovedbibliotek Hva gjør brukerne på biblioteket? Nøkkeltall brutt ned på hovedbibliotek og filial i Trondheim kommune. Prosenter.

29 Meråpent bibliotek Hva gjør brukerne på biblioteket? Nøkkeltall brutt ned på filialene Majorstuen og Lambertseter i betjent og meråpen åpningstid. Prosenter.

30 Oppsummering Brukersammensetning på biblioteket Bruksmønster på biblioteket Brukeratferd på biblioteket Biblioteket som læringsarena Biblioteket som uformell sosial møteplass Endringer over tid i bibliotekbruk


Laste ned ppt "Brukeratferd i norske storbybibliotek. Bakgrunn for undersøkelsen Undersøkelsen i 2007 Biblioteket som læringsarena og uformelt sosialt møtested Problemstillinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google