Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn Mestring og trivsel blant hjelpepleiere i norske kommuner Analyser basert på informasjon fra nesten 10 000 hjelpepleiere SINTEF Teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn Mestring og trivsel blant hjelpepleiere i norske kommuner Analyser basert på informasjon fra nesten 10 000 hjelpepleiere SINTEF Teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn Mestring og trivsel blant hjelpepleiere i norske kommuner Analyser basert på informasjon fra nesten 10 000 hjelpepleiere SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Gruppe for arbeid og helse Dr.polit / seniorforsker Solveig Osborg Ose (prosjektleder) 1

2 Teknologi og samfunn Bakgrunn for prosjektet Utlysning Forskningsrådet – fysisk aktivitet Foreslo stor datainnsamling for å analysere forholdet mellom ulike arbeidsbetingelser (særlig arbeidstid) og livsstil Fikk 2 mill for å samle inn og skrive artikler om dette emnet Har gjennom dette prosjektet sendt ut spørreskjema til 20 000 hjelpepleiere ansatt i kommunene Omfattende spørreskjema – 87 spørsmål og mange underspørsmål Svar fra 10 000 2

3 Teknologi og samfunn Fakta: 118 000 sysselsatte med helse-og sosialfaglig utdanning i kommunale helse- og sosialtjenester Tilsvarer nesten 5 prosent av alle sysselsatte i Norge 40 % er hjelpepleiere 27 % er sykepleiere 10 % er omsorgsarbeidere 3

4 Teknologi og samfunn Antall sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk ekskl. lange fravær Årsverk per syssesatt Fraværsprosent (lange fravær) 200040 57928 92925 1490.71 13.1 200140 75528 82524 8960.71 13.6 200240 80729 93225 7930.73 13.8 200341 53130 33926 0010.73 14.3 200442 07930 74027 3300.73 11.1 200543 13931 27027 5580.72 11.9 200643 99133 10529 1540.75 11.9 200745 46534 49430 3420.76 12.0 200846 22135 41331 2240.77 11.8 4

5 Teknologi og samfunn ”Hva kjennetegner hjelpepleiere som trives og mestrer arbeidet og hva kjennetegner dem som sliter?” 5

6 Teknologi og samfunn Teori og tidligere forskning viser: 6 Trives og mestrer arbeid Arbeidsmiljø -Sosial støtte blant kollegaer, kontroll over egen arbeidssituasjon, belastningsgrad, jobbstress, rutinearbeid, kontroll - muligheter over egen arbeidssituasjon, erkjennelse Interaksjoner -Forhold til kollegaer, leder og pasienter/brukere Kompensasjonsgrad - Lønnsnivå, rettferdig lønnsnivå, sykelønnsordning, sykefraværsrutiner, andre økonomiske fordeler, som forsikring og lignende, husholdningens økonomi Individegenskaper -Generell helsetilstand, motivasjon, alder, personlig stress, antall års erfaring, ulike sykdomstilstander, identifisering og lojalitet, enighet om felles mål Lederstil og organisasjonsegenskaper - Type arbeidsenhet, størrelse på arbeidsenhet, turn - over rate, sykefraværsnivå, kompetansenivå, ledelsens kunnskap om arbeidssituasjon. Arbeidsbetingelser -Arbeidstidsordning (turnus/skift eller vanlig dagtidsordning), full-/deltidsarbeid, forutsigbar arbeidstid, opplæring, balansert arbeidsmengde Muligheter -Mulighet til å få seg ny jobb, selvutvikling/mulighet for forfremmelse

7 Teknologi og samfunn Trivsels – og mestringsvariabler Påstand: Jeg er fornøyd med jobben min Svaralternativ: 5-punkts skala fra Stemmer meget godt til Stemmer ikke Er du generelt fornøyd med arbeidstiden din? Svaralternativ: Ja/Nei Er du generelt fornøyd med stillingsandelen din? Svaralternativ: Ja/Nei Har du hatt sykefravær det siste halve året? Svaralternativ: 7 svaralternativ antall og varighet Påstand: Jeg er utslitt når jeg kommer hjem fra jobb Svaralternativ: 5-punkts skala fra Stemmer meget godt til Stemmer ikke Påstand: Jeg er fornøyd med egen evne til å løse problemer som dukker opp i arbeidet Svaralternativ: 5-punkts skala fra Stemmer meget godt til Stemmer ikke Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben? Svaralternativ: 5-punkts skala fra Meget god til Meget dårlig Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben? Svaralternativ: 5-punkts skala fra Meget god til Meget dårlig 7

8 Teknologi og samfunn Svært mange fornøyde hjelpepleiere: 79 % er fornøyd med jobben sin! 80 % er fornøyd med arbeidstiden sin! 75 % er fornøyd med stillingsandelen sin! 32 % har ikke hatt fravær det siste halve året 10 % er ikke utslitt når de kommer hjem fra jobb 79 % er fornøyd med egen evne til å løse problemer som dukker opp i arbeidet 87 % har god arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben 90 % har god arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben 8

9 Teknologi og samfunn De som er fornøyd med jobben generelt: IndikatorOddsrateP>z Fornøyd med arbeidstid 4.19 0.000 Fornøyd med stillingsandel 1.09 0.194 Ikke fravær siste halve år 1.65 0.000 Ikke utslitt når de kommer hjem 2.17 0.000 Fornøyd med egen evne til å løse problemer 2.54 0.000 God arbeidsevne i forhold til fysiske krav 1.55 0.000 God arbeidsevne i forhold til psykiske krav 1.880.000 9

10 Teknologi og samfunn 10 RELATIVT SMÅ FORSKJELLER

11 Teknologi og samfunn 11

12 Teknologi og samfunn 12

13 Teknologi og samfunn 13

14 Teknologi og samfunn 14

15 Teknologi og samfunn Andel som er fornøyd med stillingsandel fordelt etter faktisk stillingsandel. 2008. Andel fornøydAntall Mindre enn 104025 10-19 prosent20128 20-2927138 30-4953398 50-79674 368 80-99801 550 100962 236 Mer enn 10084151 Totalt758 994 15

16 Teknologi og samfunn Ikke et typisk storbyproblem Andel mindre enn 50 % Andel full stilling Andel som er fornøyd med stillingsandel en Antall svar Oslo25786394 Bergen43281220 Trondheim72976224 Stavanger5429373 Bærum4559492 Kristiansand103175134 Fredrikstad132778136 Tromsø2598766 Resten824747565 16

17 Teknologi og samfunn Stillingsandel og fornøyd med stilling, storby. 2008 Andel mindre enn 50 % Andel full stilling Andel som er fornøyd med stillingsandelen Antall svar Oslo25786394 Bergen43281220 Trondheim72976224 Stavanger5429373 Bærum4559492 Kristiansand103175134 Fredrikstad132778136 Tromsø2598766 Resten824747565 17

18 Teknologi og samfunn Beregnet antall som ønsker annen stillingsandel basert på populasjonstall, storby. 2008 Prosent fornøyd Antall med- lemmer Antall medlemmer som er fornøyd Antall ikke fornøyd Oslo862 0001 716284 Bergen811 050847203 Trondheim761 100840260 Stavanger9335032723 Bærum9452048634 Kristiansand75560419141 Fredrikstad78570446124 Tromsø8735030347 Resten av landet7426 50019 5346 966 Totalt7533 00024 7868 214 18

19 Teknologi og samfunn Hva forklarer forskjellene i trivsel og mestring? Trekk ved arbeidsplassen og arbeidsmiljøet: Arbeidsmiljømessige forhold Arbeidssted Arbeidstidsordninger og tilsetningsforhold Stillingsandel Tilsettingsforhold Abeidstidsordning Individuelle forutsetninger: Kjønn og alder Helse Livsstil Familieforhold Personlig økonomi 19

20 Teknologi og samfunn 20

21 Teknologi og samfunn Faktoranalyse – hvilke arbeidsmiljøvariabler hører sammen? Ledelse Jeg får ofte skryt og ros av min leder Mine arbeidsresultater blir verdsatt av min nærmeste leder Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å delta i viktige avgjørelser Jeg få støtte og hjelp i arbeidet fra min nærmeste leder når jeg trenger det Min nærmeste leder gjør en god jobb Fleksibilitet Jeg kan selv bestemme når jeg skal ta pauser Jeg kan selv bestemme mitt arbeidstempo Jeg kan selv bestemme lengden på pausene mine Jeg kan påvirke mengden av arbeid som blir tildelt meg Det finnes flere forskjellige måter å utføre arbeidet mitt på, og jeg kan selv velge fremgangsmåte Arbeidsbelastning Jeg arbeider under risikofylte forhold (vold) Kravene på jobben går ut over familielivet Jobben min kjennes stressende Jeg opplever ofte brukere som truende Jeg må ofte forlate brukerne uten å få tid til å gjøre alt jeg skulle 21

22 Teknologi og samfunn Hovedfunn Hvilke av disse variablene som påvirker trivsel og mestring mest, vil avgjøre hva som er gode virkemidler: Trekk ved arbeidsplassen og arbeidsmiljøet Arbeidstidsordninger og tilsetningsforhold Individuelle forutsetninger Arbeidsmiljø er de aller viktigste variablene for å være fornøyd med jobben 53 % av forskjellene forklares av ”ledelse” 8 % av forskjellene forklares av fleksibilitet 16 % forklares av arbeidsbelastning Positivt funn? 22

23 Teknologi og samfunn Hovedfunn God støtte fra leder gir: Mer fornøyd med jobben Mer fornøyd med stillingsandel Mer fornøyd med arbeidstid Bedre arbeidsevne i forhold til fysiske krav. Bedre arbeidsevne I forhold til psykisk krav Bedre evne til å løse problemer Færre som er utslitt etter jobb Redusert sannsynlighet for langtidsfravær, men mer korttidsfravær Tilnærmet samme effekt for de andre arbeidsmiljøvariablene, men noe svakere forklaringskraft 23

24 Teknologi og samfunn De som arbeider kun natt er mest fornøyd med jobben sin (kontrollert for alder, kjønn, arbeidsmiljø osv) De som arbeider todelt turnus og ønsketurnus er også mer fornøyd enn de som arbeider kun dag De som arbeider kun dag er derfor de som er minst fornøyd med jobben sin generelt (nb, tatt bort helseeffekter osv) De som arbeider dag er likevel mest fornøyd med arbeidstiden sin Minst fornøyd med arbeidstid er de som arbeider tredelt turnus De som arbeider natt er særlig fornøyd med stillingsandel De som arbeider tredelt turnus er særlig misfornøyd med stillingsandelen sin 24

25 Teknologi og samfunn Forts hovedfunn Helse har ikke entydig effekt på trivsel – og mestring, men finner: sterk gradient i arbeidsevne i forhold til fysiske og psykiske jobbkrav Sterk gradient på sannsynlighet for fravær og da typisk langtidsfravær Famileforhold. Å ha barn under 6 år påvirker få av trivsels – og mestringsindikatorene, kun om de er fornøyd med jobben. De uten små barn er mer fornøyd (kontrollert for alder) Skilte og ugifte er mindre fornøyd med stillingsandel Skilte har dårligere arbeidsevne enn de som er gift/samboer/partner Skilte har høyere sannsynlighet for å ha fravær 25

26 Teknologi og samfunn Mestring øker med alder Erfaringsbasert mestring Seleksjon ut fra yrket blant de som i mindre grad trives og mestrer jobben Menn mestrer og trives i mindre grad enn kvinner: Mindre fornøyd med jobben Mindre fornøyd med arbeidstid Mindre fornøyd med egen evne i forhold til psykiske krav i jobben Ingen forskjell mellom kvinner og menn i forhold til sannsynligheten for å ha sykefravær Lavere sannsynlighet for langtidsfravær Hvorfor? Arbeidsplassen utvikler seg på kvinners premisser? ”Mannlige pleiere yter mer omsorg en kvinnelige pleiere”. - Kvinner tar med husarbeidsvanene inn i jobben? 26

27 Teknologi og samfunn 38 % røyker Røykerne er mer fornøyd med jobben, med arbeidstiden, med arbeidsevnen i forhold til fysiske og psykiske jobbkrav og med egen evne til å løse problemer som oppstår Likevel ikke sunt: Høyere sannsynlighet for fravær De som ikke drikker alkohol så ofte som en gang i uka er mer fornøyd med jobben sin, med arbeidstid og har mindre sannsynlighet for fravær De som mener de er nok fysisk aktiv trives og mestrer jobben i større grad og har lavere sannsynlighet for fravær Kosthold har ikke så stor betydning, men påvirker sannsynlighet for fravær, særlig langtidsfravær 27

28 Teknologi og samfunn De som har uønsket deltid har økonomiske utfordringer og svarer systematisk i større grad at ”husstanden ofte i løpet av det siste året har hatt vansker med å klare løpende utgifter til mat, transport, bolig og lignende.” Prioriter å få økt stillingsandel til disse! Arbeidsmiljøet er viktig, da stort potensial for utvikling av sektoren! Lederutvikling! Også viktig å se hverandre –35 % svarer at de får ofte skryt og ros av sine kolleger – mer skryt og ros! 28


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn Mestring og trivsel blant hjelpepleiere i norske kommuner Analyser basert på informasjon fra nesten 10 000 hjelpepleiere SINTEF Teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google