Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Bruk av nøkkeltall i Trondheim kommune Nina Nilsen, rådgiver i rådmannens fagstab ASSS eiendomsforvaltning, 29. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Bruk av nøkkeltall i Trondheim kommune Nina Nilsen, rådgiver i rådmannens fagstab ASSS eiendomsforvaltning, 29. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Bruk av nøkkeltall i Trondheim kommune Nina Nilsen, rådgiver i rådmannens fagstab ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

2 Hva ønsker vi å bruke KOSTRA-tall til?  Sammenligninger med sikte på å få effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet  Finne hvilke områder Trondheim skiller seg ut på  Gjennomsnittet blir norm?  Vi må selv vurdere om eventuelle avvik er i tråd med ønskede politiske prioriteringer  Identifisering av økonomisk handlingsrom ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

3 Advarsel!  ”Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts” Albert Einstein  Kvaliteten på analysene blir ikke bedre enn kvaliteten på:  Data (ASSS-kommunene/SSB)  Nettverkene må bruke tid på å kvalitetssikre data ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

4

5 Signaler fra regjeringen ”På lengre sikt er det ventet at den demografiske utviklingen og avtagende inntekter fra petroleumsvirksomheten vil redusere handlingsrommet i offentlig finanser. Det gjør at det er viktig at staten gir realistiske signaler om hva kommunesektoren kan forvente av framtidige inntekter. Samtidig er det grunnleggende at kommunene gjennom god økonomistyring planlegger for framtiden og tar høyde for at de økonomiske forutsetningene kan endre seg.” ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

6 Oppstartsmøte for arbeidet med handlings- og økonomiplanen 2016-2019  Analyser av KOSTRA-tall  Hvilke tiltak ville tjenesteområdene gjennomført dersom de fikk a) en rammereduksjon på tre prosent b) en rammeøkning på et prosent ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

7 Hvor mye bruker Trondheim på ulike tjenester sammenlignet med ASSS? Avvik fra ASSS-snittet i kroner per innbygger ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

8 Hvorfor har Trondheim høy ressursbruk på skole?  Høy lærertetthet  Høy ressursbruk på skolelokaler  Høy dekningsgrad på SFO  Høy ressursbruk på voksenopplæring ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

9 Hvorfor har vi høy ressursbruk på sosialtjenesten?  Høy andel sosialhjelpsmottakere  Høy andel mottakere på kvalifiseringsstønad  Høy utbetaling per stønadsmåned ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

10 Hvorfor har vi lav ressursbruk på pleie og omsorg?  Lave enhetskostnader  Lav dekningsgrad på hjemmebaserte tjenester (med høy sykehjemsdekning) ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

11 Vi prioriterer eiendomstjenester ASSS eiendomsforvaltning, 29. april

12 Har vi god arealeffektivitet? ASSS eiendomsforvaltning, 29. april Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern Fredrikstad4,2 Bærum4,5 Oslo3,9 Drammen4,1 Kristiansand4,7 Sandnes3,8 Stavanger4,0 Bergen3,2 Trondheim3,8 Tromsø4,1 ASSS3,9

13 Arealeffektiv? ASSS eiendomsforvaltning, 29. april Areal per 0-5 åring med plass i kommunal barnehage Areal per elev i kommunal grunnskole Areal per kommunal institusjons- plass 0106 Fredrikstad7,318,194 0219 Bærum12,017,573 0301 Oslo kommune13,116,4219 0602 Drammen10,616,064 1001 Kristiansand10,616,1107 1102 Sandnes11,315,1128 1103 Stavanger12,716,984 1201 Bergen8,914,988 1601 Trondheim12,117,8103 1902 Tromsø11,519,695 ASSS10,916,489

14 Takk for oppmerksomheten! ASSS eiendomsforvaltning, 29. april


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Bruk av nøkkeltall i Trondheim kommune Nina Nilsen, rådgiver i rådmannens fagstab ASSS eiendomsforvaltning, 29. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google