Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per-Christian Døhl Oslo, 15.08.2016 Telefonitjenester i SSB - Dialogkonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per-Christian Døhl Oslo, 15.08.2016 Telefonitjenester i SSB - Dialogkonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per-Christian Døhl Oslo, 15.08.2016 Telefonitjenester i SSB - Dialogkonferanse

2 Agenda 10:00-10:30 Velkommen – registering og kaffe 10:30-11:00Dagens telefoni løsninger i SSB fremtidig behov for telefonitjenester i SSB 11:00-11:15Veien videre 11:15-11:45Spørsmål

3 Hva er en dialogkonferanse Adresse er koblingsnøkkel Formålet med å ha dialog mellom markedet og fagmiljøer er å få bedre informasjon om hva som finnes i markedet, hva som påvirker konkurransen og hva slags mulige løsninger som kan utvikles.

4 Målsetting med dialogkonferansen Adresse er koblingsnøkkel Kvalitetssikre innhold i kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag Økt kunnskap om markedet Trender og fremtidige mulige løsninger

5 SSB Infrastruktur Statistisk sentralbyrå

6 SSB infrastruktur Heltrukken linje:Gjelder hele soneklassen Stiplet linje: Gjelder enkelt soner Ingen linje: Ingen kommunikasjon tillatt

7 SSB Telefoni infrastruktur 2 datarom fysisk adskilt og lokalisert til SSB på Kongsvinger Inn mot disse to lokasjonene er det i dag to fysiske separerte fiberdatalinjer SSB bruker i dag Cisco nettverksutstyr for svitsjer i datarom og ute i klientnettverket, trådløst nettverk og brannvegger. WEBSENSE brukes som Proxy for klienter/Laptops. Telefonsentral på kongsvinger bestående av: Nortel Communication Server / Avaya CS 1000E HA SW 7,5. 2 noder, inntil 1000 brukere. Avaya Session Manager. Avaya Session Boarder Controller. 2 noder, virtuelle servere. Inn mot sentralen er det 2 SIP linker med totalt 50 kanaler. Fasttelefonene som brukes mot sentralen er både analoge apparater, «digitale» apparater og IP telefoner.

8 SSB Telefoni infrastruktur Statistisk sentralbyrå SSB sitt sentralbord er plassert i Kongsvinger, 6 agenter. Dagens sentralbordløsning består av;  Trio 6.1(inntil 1000 brukere)  1 linjeserver(virtuell server, ikke redundant)  1 applikasjonsserver(virtuell server, ikke redundant) Svartjeneste: Svartjenesten bruker i dag Avaya Symposium Ekspress versjon 3. Vi er i ferd med å ta i bruk Call senter funksjonaliteten i Trio (15 samtidige brukere) I tillegg drifter SSB en rekke interne svartjenester knyttet til konkrete deler av SSB virksomhet (datafangst, opplysningstjenester o.l.).

9 Alle ansatte i SSB vil i løpet av 2016 ha tatt i bruk mobiltelefon som primært verktøy. Medio Mai 2016 er det totalt ca. 650 av 877 ansatte i SSB som har mobiltelefon. I løpet av høsten 2016 vil det bli anskaffet mobiltelefoner for resterende ansatte som ikke har dette i dag. Unntak: personell som har spesialiserte oppgaver som for eksempel svarsenter, intervjuere og resepsjon. Office 365: SSB har valgt å standardisere på Skype for Business og Office 365 levert fra Microsoft (E3 lisensierings modell). SSB vil ha dette implementert i løpet av 2016. SSB Telefoni infrastruktur

10 SSB Telefoni infrastruktur - Intervjuere Intervjuere er satt opp med egen mobilløsning basert på IP VPN for de som er lokalisert utenfor SSB sine kontorer. De lokale intervjuerne bruker mobilt bredbånd, dvs en dongle med et datakort i som settes i usb-porten på bærbare pc. Intervjuere med dårlig mobildekning benytter mobil ruter med ekstern antenne. Lokale intervjuere bruker mobiltelefoner (med tvilling-sim) ved utring. Dagens leverandør har utplassert en ruter for hver av linjene hos oss. Hver av linjene er terminert i to forskjellige rutere (CPE) i leverandøren sitt IP-nett. Mellom CPE-ruterne benyttes HSRP. Begge linjene kommer via samme fysiske føringsvei inn til SSB i Kongsvinger.

11 SSB telefoniløsning - Mål Adresse er koblingsnøkkel Intervju Datavask via telefonkatalog SMS gateway Masse utsending av SMS Sikker kommunikasjon IP VPN eller tilsvarende Annet BesøksregisteringSMS applikasjon Basis telefoni tjenester Sentralbord IVR funksjonalitet - tastevalg og ringe tilbake Kø håndtering Arbeidsflyt Kalender og tistedeværelses informasjon Ventetid og Kø informasjon Kontakt senter Samme funksjonalitet som sentralbord med tillegg for Avansert kø håndtering CTI integrasjon IVR funksjonalitet Kø Statistikk på display Mobiltelefoni AbonnementAdministrasjonRapporteringFaktureringTale via WIFI/4G Integrasjoner Skype for Business PBX PSTN Outlook/ExchangeMobiltelefoniActive Directory Blaise applikasjon - Click to Call funksjonalitet

12 Veien videre – Besvarelse fra leverandører Adresse er koblingsnøkkel Konkret overordnet beskrivelse av leverandørs løsninger sett opp mot våre behov (SSB sitt målbilde)? Hvilke elementer i SSB sitt målbilde kan leverandør levere som tjenester driftet og vedlikeholdt 100 % av leverandør? SSB har en omfattende portefølje av integrasjoner som del av sitt målbilde. SSB ønsker konkrete tilbakemeldinger på kompleksitet, erfaringer og evt. potensielle tekniske utfordringer leverandør ser med disse integrasjonene? Hvilke leverandør forutsetninger ligger til grunn for en SfB integrasjon med telefoni? (On premise løsning, Private /public Cloud? Lisensiering? Tjenestemodell?) Hvordan priser leverandør sine tjenester? Enhets pris per bruker? Andre pris modeller? Hvilke planer/strategi har leverandør i et 1 til 3 års perspektiv? Nye produkt/tjenester? Vekst områder? SSB har i dag Trio 6.1. hvordan tenker leverandør at Trio 6.1 vil passe inn i et evt. løsningsforslag?

13 Veien videre - Tidsplan Adresse er koblingsnøkkel

14 Statistisk sentralbyrå Adresse er koblingsnøkkel


Laste ned ppt "Per-Christian Døhl Oslo, 15.08.2016 Telefonitjenester i SSB - Dialogkonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google