Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPORTSPLAN BJARG HÅNDBALL. INNHOLD 1. INNLEDNING 2. MÅLSETTING FOR KLUBBEN 3. SPORTSLIG UTVALG 4. ORGANISASJON 5. BJARG SINE HÅNDBALLSVERDIER 6. ORGANISERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPORTSPLAN BJARG HÅNDBALL. INNHOLD 1. INNLEDNING 2. MÅLSETTING FOR KLUBBEN 3. SPORTSLIG UTVALG 4. ORGANISASJON 5. BJARG SINE HÅNDBALLSVERDIER 6. ORGANISERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPORTSPLAN BJARG HÅNDBALL

2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. MÅLSETTING FOR KLUBBEN 3. SPORTSLIG UTVALG 4. ORGANISASJON 5. BJARG SINE HÅNDBALLSVERDIER 6. ORGANISERING AV LAGENE 7. GENERELT FOR TRENERE OG LAGLEDERE

3 INNLEDNING Denne sportsplanen er ment å være en rettledning for trenere, lagledere, spillere og ledere på de ulike alderstrinn i Bjarg Håndball. Målet med sportsplanen er å få alle i Bjarg håndball til å jobbe mot de samme sportslige og sosiale verdier og etter hvert få en felles oppfatning av det grunnleggende i håndball og sammen se en rød tråd fra de yngste til de eldste. Spillerne skal hele tiden stå i fokus, etter de forskjellige ønsker om fremgang. Alle skal ha et godt tilbud, både sportslig og sosialt. Dette uavhengig av ferdigheter, alder, kjønn og ambisjoner. Det er viktig med en revidering av sportsplanen etter hver sesong.

4 MÅLSETTING FOR KLUBBEN Det sportslige målet for Bjarg håndball må være å skape egne A-lagspillere som kan være forbilder for de yngste. Dette gjøres gjennom å skape ”et hjerte for Bjarg”. Klubbfølelse må skapes fra de yngste klassene og videreføres oppover. Der må opprettes lag i alle aldersgrupper, som etter hvert når inn på et senior lag som bør ha et mål å etablere seg i 3 div. Trenerrekruttering/ utdanning og dugnadsånd må til for å opprettholde dette. Det forplikter å drive håndballklubb og det må forplikte og være medlem. Sosiale mål må bygges på at Bjarg håndball er en breddeklubb og at mangfold og glede er sentrale verdier i planen. Føler barn mestring og blir sett, skaper det trivsel som smitter videre på alle som er med rundt laget både i styret, trenerapparat og dugnadsånd.

5 SPORTSLIG UTVALG Sportslig utvalg (s.u.) består av trenerkoordinator, A-lagstrenere, leder ungdom/barneutvalg og representanter fra styret. Hovedoppgaven for sportslig utvalg, er å følge opp, evaluere og revidere sportsplan, samt engasjere og motivere trenere etter Bjarg sin filosofi. Trenerkoordinator sine hovedoppgaver blir å følge opp trenere og bistå lagene med kompetanse. Skaffe trenerkandidater til lagene, lede trenerforum minst 2 ganger i året, og informere og oppmuntre trenere/ledere til videre kursing. Håndballformann/ styret tar seg av økonomi, kontrakter og overganger.

6 ORGANISASJON Organisasjonskart (dette tar styret seg av å forfatte)

7 BJARG SINE HÅNDBALLSVERDIER Bjarg sin parole må være : Håndball for alle som vil med ”GLIMT” i øyet! G lede L ojalitet I nnsatsvilje M angfold T ålmodighet

8 Bjarg håndball skal være en klubb for alle som vil spille håndball i nærmiljøet rundt Bjarghallen. Klubben må være flink til å tilrettelegge både sportslig og sosialt, etter utøvernes ferdighetsnivå og behov. Slik at alle kan føle mestring og utvikling. Det skal være mye GLEDE på treningene og lite ”kjefting”. Stor INNSATSVILJE er viktig som håndballspiller. Der skal være MANGFOLD og takhøyde i klubben, hvor LOJALITET til hverandre settes høyt. Trenere, foreldre og tillitsvalgte må være TÅLMODIGE i arbeidet med barne og ungdoms spillere.

9 ORGANISERING AV LAGENE Støtteapparatet for det enkelte lag skal minst bestå av: Trener Lagleder/hjelpetrener Oppmann/foreldrekontakt Bjarg håndball må tilstrebe seg å ha et tilbud til alle som ønsker det. De enkelte syver lagene som rekrutteres kan være i et antall opp til max 16 spillere. Kommer antallet over dette må der vurderes å øke antallet og melde på 2 lag. Da kan det bli nødvendig med ekstra lagleder. Det er og mulig å sette opp venelister til apparatet rundt er på plass. Utfordringen blir da å mixe lagene riktig etter sportslig nivå og miljømessige hensyn. Enten med 2 jevne lag eller med 1 a-lag og 1 b-lag. Regelverket tillater at 3 spillere kan gå i mellom lagene (spille på begge lag). Dersom det lages 2 lag skal de utgjøre en treningsgruppe som trener sammen. Her er det viktig å rådføre seg med s.u. og foreldregruppe for å fatte en beslutning sammen som tar de nødvendige hensyn til spillernes behov og miljø.

10 Det er ønskelig at spillere i lavere aldersgrupper holdes i sitt eget lagmiljø Lengst mulig. Noen unntak må gjøres dersom enkelte spillere trenger større utfordringer for å kunne utvikle seg. Hospitering til både trening og kamper med årsklassen over må legges tilrett for, slik at spillerne ikke kommer i konflikt med sitt eget lag. Slik differensiering av spillere kan være nødvendig for å opprettholde et nivå som skaper seniorspillere som de yngste kan se opp til. Her må en passe på å rådføre seg med s.u. og foreldregruppe. Vi spiller håndball for å ha det kjekt sammen og for å lære oss og konkurrere sammen i et lag. Det å vinne kamper er gøy og det skaper samhold. Bjarg håndball vil prøve å skape en sunn vinnerkultur hvor verdiene er i førersete og ikke blir glemt i jakten etter” heder og ære”. Spillerne skal ha respekt for både med og motspillere, trenere, ledere og dommere. Riktige holdninger og innstilling må dyrkes fra de yngste til de eldste, hvor foreldre er viktige forbilder og rollemodeller. Håndballen som spilles må bygges på at grunnteknikker er på plass før en begynner med systemer/trekk. Vi må kunne ”krype før vi skal gå”. Pasninger og skudd må sitte, bevegelse med og ute ball. Samspill mellom to og to, enkle skuddfinter og pasningsfinter el. h/v finter.(se kap.6)

11 ALDERSBESTEMTE LAG MÅLSETTING 7-9 år: Trener: Foreldre, helst med håndball eller relevant idrettserfaring. Treninger: Min. 1 i uken + kamp i sesongen Kamper: Minihåndball, spill 4 mot 4, bane 20x12 meter, mini håndballmål. Alle skal ha lik spilletid, spille på alle plasser. Mål: Masse lek, med og uten ball. Etter hvert lære grunnleggende teknikk og pasningsferdighet. Forståelse for lagspill og spilleregler. Holdninger og innstilling.

12 10-12 år: Trener: Foreldre helst med håndballerfaring eller relevant idrettserfaring. Treninger: Min. 2 i uken + kamp i sesongen. Kamper: 6er og 7er håndball 20x40 meter bane. Alle skal ha tilnærmet lik spilletid, spille på flere plasser. Ta hensyn til balanse i laget slik at alle får en god opplevelse og føler mestring etter sitt nivå. Mål: Gode basisferdigheter innen pasninger, skudd og forsvar. Lære enkle finter og grunnstilling for målvakt. Forståelse for lagspill og spilleregler. Holdninger og innstilling.

13 12-13 år: Trener: Helst Trener 1 kurs. Eller høyere. Treninger: Min. 2 i uken + kamp i sesongen. Hospitering for enkelte spillere til lag i aldersgruppen over. Kamper: Bestrebe at alle får tilnærmet lik spilletid, spille på flere plasser om spillerne ønsker og behersker det. Hospitering Ta hensyn til balanse i laget så alle kan få en god opplevelse og føle mestring etter sitt nivå. Viktig å vurdere rett nivå på seriespillet eventuelt A eller B pulje. Eventuelt lag i begge puljer om gruppen er stor nok. Mål: Gode basisferdigheter innen teknikk, pasninger, skudd og forsvar. Lære enkle finter og grunnstilling for målvakt. Forståelse for lagspill og spilleregler. Holdninger og innstilling.

14 14-16 år: Trener: Min. Trener 1 kurs. Treninger: Min. 2-3 i uken + kamp i sesongen. Hospitering. Kamp: Kamper: Bestrebe at alle får tilnærmet lik spilletid, spille på flere plasser om spillerne ønsker og behersker det. Hospitering. Ta hensyn til balanse i laget så alle kan få en god opplevelse og føle mestring etter sitt nivå. Viktig å vurdere rett nivå på seriespillet eventuelt A eller B pulje. Eventuelt lag i begge puljer om gruppen er stor nok. Mål: I tillegg til over, jobbe med enkle formasjoner og legge mer vekt på samhandling. Gode taktiske og tekniske ferdigheter og spilleforståelse. Kjenne til alle spillets faser.

15 16-senior: Trener: Helst Trener 2 Treninger: 2-4 treninger i uken. Hospitering opp mot A- lag. Kamp: Trener står fritt å bruke trenergruppen, men tidligere oppfordringer om mestring og balanse så alle kan få en god følese må alltid ligge i bunn. Mål: Utvikle A-lagspillere, med de rette ferdigheter, holdninger og innstillinger. OBS! Spillere som faller fra etter hvert: vi må prøve å ta vare på dem som har vært i systemet. Prøve å ha dem med videre, som dommere, trenere, styremedlemmer etc.

16 GENERELT FOR TRENERE OG LAGLEDERE · Gjennomføre mål i henhold til sportsplan for de respektive målgrupper. · Spillerne står i fokus, deretter klubben, laget og treneren. · Alle hovedtrenere bør ha en evaluering sammen med lagledere og s.u. etter endt sesong. · Ferdighetsmerke/teknikkmerke anbefales for de yngste lagene · Trenere må søke sammen og utveksle erfaring. Det er viktig vi kjenner til hverandres spillere og ledere. · Trenere og ledere må oppmunter utøverne til å trene alternativt. f. eks basistrening o. l


Laste ned ppt "SPORTSPLAN BJARG HÅNDBALL. INNHOLD 1. INNLEDNING 2. MÅLSETTING FOR KLUBBEN 3. SPORTSLIG UTVALG 4. ORGANISASJON 5. BJARG SINE HÅNDBALLSVERDIER 6. ORGANISERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google