Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om skolehelsetjenestetilbudet på 3. trinn Veiing og måling Helseopplysning med tema helse, vennskap, trøbbel og vonde hemmeligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om skolehelsetjenestetilbudet på 3. trinn Veiing og måling Helseopplysning med tema helse, vennskap, trøbbel og vonde hemmeligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om skolehelsetjenestetilbudet på 3. trinn Veiing og måling Helseopplysning med tema helse, vennskap, trøbbel og vonde hemmeligheter

2 STAVANGER KOMMUNE Veiing og måling ■ Vekt og høydeutvikling gir en pekepinn på barns vekst og trivsel. Da barnet ble fulgt opp på helsestasjonen var det hyppige målinger. I skolehelsetjenesten har Helsedirektoratet anbefalt rutinemessig måling av alle på 3. og på 8.trinn. ■ Vi ønsker både å sikre god oppfølging av den enkelte, og vi ønsker å følge med i utviklingen i barne- og ungdomspopulasjonene. Små endringer i hverdagslivet kan gi store endringer for barn i vekst. Målingene kan gi oss en pekepinn på om dette påvirker barnets vekt og lengdeutvikling. Overvekt og fedme hos barn er et betydelig helseproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psykiske og fysiske funksjon og kan føre til sykdom i voksen alder. Det kan også være et symptom på bakenforliggende sykdom dersom vekst og vekt avtar og barnet ikke legger på seg/har lengdevekst som forventet.

3 STAVANGER KOMMUNE Veiing og måling ■ Gjennomføring, tilbakemelding og videre oppfølging Målingen er frivillig, og eleven må ha med melding fra dere dersom dere ikke ønsker dette. Elevene kommer inn en og en og veies i lett påkledning (bukse og T- skjorte). Etter målingen blir tallene satt inn i elevens vekstkurve for å sammenligne med tidligere målinger. Alle får brev med barnets høyde og vekt sendt hjem som ranselpost. Jeg ringer hjem til dere i de påfølgende ukene etter målingen dersom jeg har spørsmål knyttet til vekstutviklingen. Det er viktig å snakke med dere for å få et helhetsbilde. Målingen sier ikke noe om kroppsbygning, muskelmasse eller fettprosent og er kun en indikator. ■ Ta kontakt Dere kan kontakte meg i forkant eller i etterkant av målingene dersom dere har spørsmål, er bekymret for vekstutviklingen eller ønsker å følge barnet til målingene.

4 STAVANGER KOMMUNE Helseopplysning med tema helse, vennskap, trøbbel og vonde hemmeligheter ■ Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og spesielt om en ser det i et helse- og oppvekstperspektiv. Stavanger kommune har vedtatt en handlingsplanen «TRYGG – FRI FRA VOLD!» for å bidra til en styrking av arbeidet mot vold i nære relasjoner og bedre forholdene for voldsutsatte. I kommunens handlingsplan heter det bla at; ■ Skolehelsetjenesten skal drive informasjon om vold i nære relasjoner, og om hvor elever kan henvende seg hvis de selv eller andre utsettes for vold. ■ Skolehelsetjenesten skal identifisere flere barn som har vært utsatte for, eller vitne til vold.

5 STAVANGER KOMMUNE Helseopplysning med tema helse, vennskap, trøbbel og vonde hemmeligheter ■ Skolehelsetjenesten har spesielt fokus på dette på 3. og på 8.trinn. Vi tenker at det er naturlig å legge opp til en samtale med elevene om hva vold og seksuelle overgrep er, og hva kan de kan gjøre/hvem de kan snakke med, samtidig som vi snakker med dem om helse, vennskap, mobbing, trøbbel, hemmeligheter osv. Jeg avklarer med klasselærer når det passer at undervisningen finner sted, samt informerer om innhold og undervisningsmetode (fortelling, film, lysark m.m.). Foresatte får informasjon hjem i forbindelse med at elevene gjennomgår disse temaene. ■ Har dere spørsmål eller ønsker å snakke med meg, er det bare å ta kontakt.

6 STAVANGER KOMMUNE Litteraturliste: ■ http://intranett/Global/Oppvekst%20og%20levek%c3%a5r/Barn%2 0og%20unge/Helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenesten/Veiledere%20og%20retningslinjer/I S-1736_veiing%20og%20m%c3%a5ling.PDF http://intranett/Global/Oppvekst%20og%20levek%c3%a5r/Barn%2 0og%20unge/Helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenesten/Veiledere%20og%20retningslinjer/I S-1736_veiing%20og%20m%c3%a5ling.PDF ■ http://intranett/Global/Oppvekst%20og%20levek%c3%a5r/Barn%2 0og%20unge/Helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenesten/Veiledere%20og%20retningslinjer/I S-1734_Forebygging_overvekt325109a.PDF http://intranett/Global/Oppvekst%20og%20levek%c3%a5r/Barn%2 0og%20unge/Helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenesten/Veiledere%20og%20retningslinjer/I S-1734_Forebygging_overvekt325109a.PDF ■ http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og- skjema/Barn-og-familie/Helsestasjon/Gruppetilbud1/Livsstilskolen/ http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og- skjema/Barn-og-familie/Helsestasjon/Gruppetilbud1/Livsstilskolen/ ■ http://www.stavanger.kommune.no/Documents/140000129953_19 10875.pdf http://www.stavanger.kommune.no/Documents/140000129953_19 10875.pdf

7 STAVANGER KOMMUNE Skolehelsetjenesten på HUNDVÅG skole ■ Helsesøster: Gerd Katrin Kro og Åse Tomine Berge ■ Tilstede på skolen: Mand, tirsd og onsd 08.30-13.30 ■ Telefonnummer: 51508150 ■ Mailadr: gerd.katrin.kro@stavanger.kommune.no elgerd.katrin.kro@stavanger.kommune.no aase.tomine.berge@stavanger.kommune.no (NB! Unngå sensitive opplysninger i mailer) Informasjon ligger også på skolens hjemmeside


Laste ned ppt "Informasjon om skolehelsetjenestetilbudet på 3. trinn Veiing og måling Helseopplysning med tema helse, vennskap, trøbbel og vonde hemmeligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google