Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan vil vi ha det? Trygt og robust oppvekstmiljø! HVEM ER TJØME KOMMUNALE FORELDREUTVALG? MÅ KOMMUNEN OG HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR FORHOLDE SEG TIL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan vil vi ha det? Trygt og robust oppvekstmiljø! HVEM ER TJØME KOMMUNALE FORELDREUTVALG? MÅ KOMMUNEN OG HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR FORHOLDE SEG TIL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan vil vi ha det? Trygt og robust oppvekstmiljø! HVEM ER TJØME KOMMUNALE FORELDREUTVALG? MÅ KOMMUNEN OG HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR FORHOLDE SEG TIL OSS? HVORDAN?

2 EKSEMPLER PÅ ET KOMMUNALT UTVALGS OPPGAVER fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skole og barnehageadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom barnehagene og skolene i kommunen arbeide for at tillitsvalgte foreldre i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole/barnehage på en best mulig måte ca 180 kommunale utvalg

3  Vi representerer de som kommunen ønsker flere av  Barne- og ungdomsfamilier som  bor her  flytter hit – nye mennesker og ”gamle” som flytter tilbake  flytter vekk  Vi har viktige erfaringer  Hvorfor flytter noen tilbake? Hvorfor flytter noen vekk? Hva er viktig for at vi ønsker å bo i Tjøme kommune?  Vi ønsker å dele erfaringene! TJØME KOMMUNALE FORELDREUTVALG

4 HVA ER VIKTIG? Trygt og robust oppvekstmiljø for alle 0 – 100 år Trygge og robuste barn/ungdom. De skal bli et helt menneske! i stand til å fullføre skolegang bedre rustet - bedre læringsresultater

5  Vi må bli bedre kjent (alle generasjoner)  Må ta vare på og videreutvikle viktige møteplasser.  Må sørge for at vi treffer hverandre (barnehage, skole, fritidsaktiviteter, andre møteplasser)  Større grad av foreldremedvirkning og foreldreinvolvering  Barnehagene  Skolene  kommuneadministrasjonen og lokalpolitikerne  Fokus på overgangene- ønske om trekantsamtaler  Foreldreskole i alle trinn (barne- og ungdomsskole) NOEN TANKER OM HVORDAN VI SKAL FÅ TIL DET SOM ER VIKTIG

6 Tjøme kommunes størrelse gir oss store muligheter for å få til gode dialoger – hvis vi vil  Foreldreutvalget ønsker å bli holdt løpende informert  Sett oss på kopiliste så vi ser agendaer og referater  Annet? NOEN ØNSKER TIL HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR

7 Tjøme kommunes størrelse gir oss store muligheter for å få til gode dialoger - hvis vi vil!  Foreldreutvalget ønsker dialog  Høringsuttalelser er ikke tilstrekkelig dialog  Informasjon på nettsider er ikke tilstrekkelig dialog  Å følge med på lokalaviser gir ikke tilstrekkelig informasjon NOEN ØNSKER TIL HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR

8 Tjøme kommunes størrelse gir oss store muligheter for å få til gode dialoger – hvis vi vil  Foreldreutvalget ønsker å dele sine erfaringer  Inviter oss inn til møtene i hovedutvalgene  Hva med  Dialogmøter  Etisk prosess med vekt på viktige felles verdier NOEN ØNSKER TIL HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR

9 Vi er få mennesker her på øya - Tjøme kommunes størrelse må være vår styrke for å få til gode dialoger  Foreldreutvalget er opptatt av å videreutvikle god kultur  Skape gode dialoger  Det bør tilrettelegges bedre for å gi reell mulighet for å gi innspill og dele erfaringer for de som ønsker det – (dialogfora eller etisk prosess?)  Alle voksne er viktige rollemodeller.  Lokalpolitikerne er synlige i lokalsamfunnet. De har et ekstra ansvar for å skape god kultur med sin væremåte! NOEN ØNSKER TIL HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR

10 No child left behind! DET KREVER EN LANDSBY FOR Å OPPDRA ET BARN


Laste ned ppt "Hvordan vil vi ha det? Trygt og robust oppvekstmiljø! HVEM ER TJØME KOMMUNALE FORELDREUTVALG? MÅ KOMMUNEN OG HOVEDUTVALGET FOR LEVEKÅR FORHOLDE SEG TIL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google