Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjellandbruk i Meråker. Utgangspunkt for Fjellandbruket i Meråker  Bonden lav status – Meråker industrikommune  Nedgang i antall bønder  Få heltidsbønder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjellandbruk i Meråker. Utgangspunkt for Fjellandbruket i Meråker  Bonden lav status – Meråker industrikommune  Nedgang i antall bønder  Få heltidsbønder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjellandbruk i Meråker

2

3

4

5 Utgangspunkt for Fjellandbruket i Meråker  Bonden lav status – Meråker industrikommune  Nedgang i antall bønder  Få heltidsbønder  Mangler en sosial eller faglig arena for dem i landbruksnæringa.

6 Høsten 2013: Skal Meråker bli en del av «Fjellandbruksprosjektet i Nord-Trøndelag?  November 2013 – Kirsten Indgjerd Verdal informerte om status for prosjektet i Nord-Trøndelag så langt.  Desember 2013 – Representanter fra Fylkesmannen, politikere, næringsetat, jordbrukssjef og landbruksnæringen i Meråker møttes for å se på veien videre.  Februar 2014 leverer inn søknad om midler.

7 Organisering  Styringsgruppe  Meråker landbrukslag, styret  Meråker Beitelag, styret  Fylkesmannens landbruksavdeling  Prosjektledelse  Meråker landbrukslag  Landbrukskontoret Meråker kommune

8 Fjellandbruket i Meråker 2014 Hovedsatsing er grovfôr:  Øke avlingen i Meråker med 20 % innen 2020.  Bedre kunnskapsnivået om grovfôrproduksjon.  Øke lønnsomheten for bøndene i kommunen ved bedre bruk av lokale grovfôrressurser og økt utnytting av grovfôrarealene.

9 Fjellandbruket i Meråker 2014 Hva ble gjennomført?  Nok fôr metoder, jordkultur og frøblandinger  Hvordan øke grovfôrproduksjonen?, effektive og avlingsfremmende tiltak og gjødsling  Feltdag med fokus på innmarksbeite, omgjøring av skogsmark til beite og gjenlegg  Grovfôrøkonomi og grøfting

10 Fjellandbruket i Meråker 2015  Målsetting for 2015:  Følge opp satsingen på grovfôr, ta utgangspunkt i grovfôranalyser. Vi vil ha påmelding, det stilles krav om å ta grovfôranalyser fra egen avling. Med utgangspunkt i antall påmeldte har en samlinger i grupper hvor en sammen med rådgiver går gjennom prøvene. Diskusjon; optimal grovfôrkvalitet til de ulike dyreslagene og rasene deltagerne har i sin produksjon.  Grøfting var tema i mobiliseringsprosjektet og blir fulgt opp med en feltdag.  Motivere til økt fjøsbygging. Dette vil innebære alt fra nybygg til utvidelse/renovering av eksisterende bygg. Arrangere møte med gjennomgang av planlegging og utarbeidelse av kalkyler i denne prosessen.  Mentorordning der en følger opp den enkelte som ønsker å bygge/renovere. Her vil vi koble oss på det som gjøres innen Fjellandbruk i resten av Nord-Trøndelag. Mentorordningen synliggjøres ikke gjennom vedlagt budsjett da det finnes midler i eksisterende prosjekt.  Ekskursjon med hovedfokus på driftsbygninger for sau og ammeku. Dette kombineres med å møte representanter fra Fjellandbruket i Lierne, Røyrvik og Namsskogan.

11 Fjellandbruket i Meråker 2015  Målsetting for 2015, fortsettelse:  Driftsplanlegging o For dem som går med tanker om utvidelse og eller nybygg. o Generell planlegging og økonomisk rådgiving. o Mentorordningen kan komme inn som en del av dette arbeidet.  Meråker er blant de fem største kommunene i Nord-Trøndelag i antall søyer. Vi vil derfor legge til rette for å øke produksjonen på sau. Gjennom å utnytte beiteressursen bedre.  Vi vil arbeide for å kunne bli en del av erfaringsgruppene i prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030». Dette kommer ikke frem i vedlagte budsjett, da vi regner med at det blir finansiert gjennom eksisterende midler i dette prosjektet.  Det vil rettes fokus mot miljø, miljøproblemer og miljøtiltak, dette vil være underliggende emne i de fagtema som tas opp.

12 Fjellandbruket i Meråker 2015 Hva ble gjennomført?  Grovfôranalyse og ensilering  Gjennomgang av grovfôrprøver  Økonomi og driftsplanlegging  Grøfting  Markadag  Fagtur, sau- og ammekufjøs  Informasjon om Fjellandbruket i Namdalen  Bruksutbygging

13 Fjellandbruket i Meråker 2016 og veien videre  Beiteprosjekt, fôring av ammeku  Driftsutbygging  Bonden som bedriftsleder  Kartlegging, Meråkerlandbruket 2030

14 Hva har vi oppnådd?  Økt grovfôrproduksjon?  Samarbeid og samhold  Rekrutering  Driftsutbygging  Stor oppslutting om prosjektet


Laste ned ppt "Fjellandbruk i Meråker. Utgangspunkt for Fjellandbruket i Meråker  Bonden lav status – Meråker industrikommune  Nedgang i antall bønder  Få heltidsbønder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google