Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHOs kompetansebarometer 2016 Regionale tall fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Pål Børing Espen Solberg Tilleggsleveranse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHOs kompetansebarometer 2016 Regionale tall fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Pål Børing Espen Solberg Tilleggsleveranse."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHOs kompetansebarometer 2016 Regionale tall fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Pål Børing Espen Solberg Tilleggsleveranse til NHO 5. februar 2016 05.02.2016

2 Kort om NHOs kompetansebarometer 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20162 Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i november 2015 til januar 2016 Bruttoutvalget består av 20231 bedrifter og nettoutvalget består av 5183 bedrifter (svarprosent 26%) Svarprosenten er relativt stabil mht. region, viser en del variasjon mht. landsforening, og øker med bedriftsstørrelse Representativ for NHOs medlemsmasse, men ikke for hele norsk nærings- og arbeidsliv Bedriftsstørrelse har stor betydning på flere områder

3 Hva har vi spurt om? 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20163 Udekket kompetansebehov: Omfang, konsekvenser og strategier Kompetansebehov etter utdanningsnivå og yrkesfaglige utdanningstyper Behov for type fagskoleutdanning og ingeniørutdanninger Behov for samfunnsvitenskapelig kompetanse og typer av slik kompetanse for å utføre oppgaver i bedriftene Faktorer av betydning ved ansettelser blant likt kvalifiserte jobbsøkere Kompetanser av betydning ved eventuelle nyansettelser i bedriftene Om bedrifter er godkjente lærebedrifter og hvor fornøyd godkjente lærebedrifter er med lærlinger

4 «I hvilken grad har bedriften i dag et udekket kompetansebehov?» Andel NHO-bedrifter etter grad av behov per region (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20164

5 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har tapt kunder eller markedsandeler…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=2742) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20165

6 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har tapt kunder eller markedsandeler…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20166

7 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=2742) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20167

8 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20168

9 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har redusert virksomheten…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=2742) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20169

10 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har redusert virksomheten…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201610

11 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for følgende fagkompetanse de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201611

12 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen håndverksfag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201612

13 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen ingeniør- og tekniske fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201613

14 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og adm. fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201614

15 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen matematikk/naturvitenskapelige fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201615

16 «I hvilken grad antar du bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201616

17 «I hvilken grad antar du bedriften vil ha behov for å rekruttere personale som har fullført videregående opplæring yrkesfag de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201617

18 «I hvilken grad antar du bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201618

19 «I hvilken grad antar du bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med bachelorgrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201619

20 «I hvilken grad antar du bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med mastergrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor eller noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201620

21 «I hvilken grad antar du bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med doktorgrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer i stor og noen grad (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201621

22 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201622 «Hvilke typer av yrkesfaglig utdanning antar du bedriften vil ha behov for de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5183)

23 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen bygg- og anleggsteknikk de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201623

24 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen teknikk og industriell produksjon de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201624

25 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen elektrofag de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201625

26 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen service- og samferdselsfag de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201626

27 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen restaurant- og matfag de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201627

28 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen design- og håndverksfag de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201628

29 «Hvilke ingeniørutdanninger antar du bedriften vil ha behov for de neste fem årene?». Andel av alle bedrifter (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201629

30 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere byggingeniører de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201630

31 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere elektroingeniører de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201631

32 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere maskiningeniører de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201632

33 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere prosessingeniører de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201633

34 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere dataingeniører de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201634

35 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere HMS- ingeniører de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201635

36 Andel NHO-bedrifter per region som vil ha behov for å rekruttere kjemiingeniører de neste fem årene (N=5183) 03.02.2016Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201636

37 Andel NHO-bedrifter per region som er godkjente lærebedrifter (N=5183) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201537

38 Andel NHO-bedrifter per region som har lærlinger i 2015/2016. Andel av godkjente lærebedrifter (N=2901) 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 201538

39 «Hvor fornøyd er du med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til…?». Andel av godkjente lærebedrifter (N=2901) 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 201539

40 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til evne til å lære (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201540

41 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til samarbeidsevne (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201541

42 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til IKT-ferdigheter (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201542

43 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til evne til omstilling (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201543

44 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til teoretiske kunnskaper (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201544

45 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til gjennomføringsevne (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201545

46 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til evne til problemløsning (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201546

47 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til praktiske ferdigheter (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201547

48 Andel godkjente NHO-lærebedrifter per region som er meget eller ganske fornøyd med lærlingenes kompetanse generelt når de starter sin læretid med hensyn til selvstendighet (N=2901) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201548

49 www.nifu.no Resultater fra NIFUs undersøkelse om kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter


Laste ned ppt "NHOs kompetansebarometer 2016 Regionale tall fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Pål Børing Espen Solberg Tilleggsleveranse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google