Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med skolen som arena – hvordan forebygge mer systematisk? Kristin Andreassen Eide Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø Vestby kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med skolen som arena – hvordan forebygge mer systematisk? Kristin Andreassen Eide Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø Vestby kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Med skolen som arena – hvordan forebygge mer systematisk? Kristin Andreassen Eide Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø Vestby kommune kristin.andreassen@vestbyskolen.no

2 Rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø Politisk vedtatt prosjektstilling Mål: Å redusere mobbing Organisert under skolesjefen- på linje med rektorene og pp-leder Forankret i Opplæringslovens §9a NOU 2015:2 «Å høre til»

3 Kommunal strategiplan Skolene utvikler lokale virksomhetsplaner basert på strategiplanen

4 Forebygging i skolen Den unike arenaen -Rett -Plikt NPF: Psykisk helse på timeplanen SkoleProffene: «Tid til livet»

5 God psykisk helse som forutsetning for læring. Opplevelse av mestring En del av et fellesskap Selvfølgeligheter? Livet Trenger mer enn gode intensjoner Forståelse for barns atferd Forståelse av egne følelsesmessige reaksjoner

6 Universelle tiltak: -Holde oppll.§ 9a oppe kontinuerlig- førende for arbeidet -Overordnet planarbeid, strategipapirer, handlingsplaner, årshjul.. Enten med innspill eller mer aktiv rolle i revidering, endring, utføring -Langsiktig systematisk arbeid som aktivt inkluderer skoleeier, skoleleder, pedagogisk personale, assistenter og elever -Planer skal møte virkelighet – IMPLEMENTERING -Elevmedvirkning -Nettverksbygging -SFO skal gjennom et løft

7 Så hvordan? Hva er systemarbeid?

8 Selektive tiltak: -Grupper/klasser som fungerer uhensiktsmessig uten åpenbar identifisert årsak -Barn og elever som befinner seg i sårbare situasjoner, for eksempel overgang bhg- skole, bsk- u.sk trivsel som utgangspunkt (ikke skilsmissegrupper, sinnemestringsgrupper o.l, da dette allerede dekkes av helsesøster eller barnevernspedagog i kommunen) -Observasjon og oppfølging -Opplæring/psykoedukasjon

9 Som regel ikke involvert på individnivå: -Skolen gir tilbakemelding på at de selv håndterer «individsakene», ofte i samarbeid med PPT eller andre instanser. -Mobbeombud -Utgangspunktet kan likevel være en «individsak» meldt til meg, men tiltakene gjennomføres via skolen med støtte og veiledning i enkelte tilfeller

10 Avslutningsvis Langsiktig systematisk arbeid -Forutsetning: posisjon til påvirkning -PP-tjenester med potensiale Psykologer som ønsker en slik posisjon må også «lete» etter stillinger som ikke nødvendigvis har Psykolog i tittelen Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Med skolen som arena – hvordan forebygge mer systematisk? Kristin Andreassen Eide Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø Vestby kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google