Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Utfordringer skoleåret 2014/2015 - Flere elever enn tidligere allerede i systemet (BUP, psykisk helsesøster, UPA ) - Økende tendens med selvskading –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Utfordringer skoleåret 2014/2015 - Flere elever enn tidligere allerede i systemet (BUP, psykisk helsesøster, UPA ) - Økende tendens med selvskading –"— Utskrift av presentasjonen:

1  Utfordringer skoleåret 2014/2015 - Flere elever enn tidligere allerede i systemet (BUP, psykisk helsesøster, UPA ) - Økende tendens med selvskading – intrapsykiske funksjoner - Flere som sliter med selvbildet, økende press - Sosiale medier (nettvett/nettpress/mobbing)  Tendensene bekreftes gjennom : - Ungdata (2014) - Skolevegring (pga. sosial angst, selvbildet ) - Helsesøsters samtaler - Kontaktlærernes erfaringer den siste tiden

2 Har vi tydelige prosedyrer på oppfølgning ? Opplever vi at det er tilstrekkelig ? Hva må til for å kunne møte disse utfordringene med Psykisk helse ? Har vi god nok kompetanse i skolen til å mestre dette ? Har vi ressursene ? Hvilke samarbeidspartnere kan vi bruke ? Hvordan ser vi for oss at de ulike instansene kan hjelpe oss ? Hva gjør vi med disse utfordringene ? (Spørsmål vi stilte oss selv)

3 1. Generell behov for økt kompetanse og forebygging i forhold til Psykisk Helse. (alle elever) 2. Elever som sliter med dårlig selvbilde, selvhevdelse og problemer med å takle presset de føler. 3. Elever som driver med selvskading, skolevegring, sosial angst, utilstrekkelig oppfølgning fra hjemmet. 4. Bruk av sosiale medier (nettvett, nettmobbing,nettpress)

4  Barneskolen – Zippys venner  Ungdomsskolen – ALLE HAR EN PSYKISK HELSE (www.psykiskhelseiskolen.no)www.psykiskhelseiskolen.no

5

6  Forebyggende arbeid Psykisk Helse : Ressursteamet/grunnskoleteamet: - Et komprimert og en revidert utgave av Psykisk Helse i skolen programmet for 8.trinn. (2015/2016) også for 9.trinn. - 6. timer i hver klasse – fordelt over 3 dager.  Mestringsgruppe : - Ungdomsveilederne starter med en gruppe i uke 11. ( 9 uker framover – 2 timer pr. uke )  Sosiale medier (forebyggende arbeid): - Politiet har hatt temakveld med foresatte og opplæringskurs med alle trinn.

7 Hva trenger vi i skolene for å møte utfordringene med Psykisk Helse ?  Et godt forebyggende arbeid med Psykisk Helse som kan : - Ufarliggjøre,gi økt kunnskap til elevene (og lærere), skape forståelse, hindre ”smitteeffekt” gjennom økt forståelse og empati.  En enda tydeligere ”prosedyre” på hvordan vi kan hjelpe elevene som har utfordringer med Psykisk Helse ?  Tettere og kanskje enda tydeligere retningslinjer for samarbeid med instanser vi arbeider med ?  God og tydelig opplæring i forhold til bruk av sosiale medier ( Mobiltelefon, PC osv..)

8  Antall timer virket veldig passende i forhold til det «pensumet» en hadde lagt opp til.  3* 2 timer i hver klasse (6timer)  God blanding av undervisning (tavle, film osv.) og oppgaver / aktiviteter.  Forståelsen i elevgruppene (empati) og støtten sosialt utgjorde en enorm forskjell.  Normaliseringseffekten opplevdes som veldig god.  Kan diskuteres om foresatte skal innblandes i større grad for å oppnå større effekt ? (vi delte kun ut et info skriv i forkant)  I 2015/2016 hadde grunnskoleteamet et informasjons/opplæringsmøte for foresatte, 8. og 9.trinn. Ca.50 deltakere.

9

10

11

12

13

14  Veldig godt og viktig å få muligheten til å observere fra siden, ser «nye sider» ved elevene og lærer mye  Følte det som en lettelse i forhold til kompetansen at det kom inn fagfolk utenfra.  Elevene var nysgjerrige og så fram til timene.(«Psykisk helse» stod det på timeplanen)  «Endelig noen som kunne jobbe med permen, har hatt dårlig samvittighet i årevis ! »

15  I skoleåret 2015/2016 har grunnskoleteamet gjennomført på 8. og 9.trinn forebyggende arbeid med Psykisk Helse.  Grunnskoleteamet har utviklet enda mer kompetanse og erfaring (flere skoler).  Det jobbes med en plan om å legge til rette for et slikt arbeid på 8.trinnet for alle ungdomsskolene i Ålesund.  Vi må selv lage til et nyansert og tilpasset opplegg for 10.trinnet. (9.trinnet ?)  Psykiskhelseiskolen.no – revideres ?  Ludvigsen utvalget : 5. Styrket opplæring i psykisk helse (PPT sin rolle ? )  Mobilstyrt skole – ikke mobilfri ! (fra høsten av 2016 ?)

16 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Skolen-er-en-viktig- arena-for-forebygging-av-psykiske-vansker/id761082/

17 Noen vil ha oss så friske at vi blir syke av det ……… Nils- Fredrik Nielsen


Laste ned ppt " Utfordringer skoleåret 2014/2015 - Flere elever enn tidligere allerede i systemet (BUP, psykisk helsesøster, UPA ) - Økende tendens med selvskading –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google