Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorer som frivillighetsressurs Innlegg på KulturBizkonferansen 1. september 2015 Gunnar Thuve, kulturkontoret i Porsgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorer som frivillighetsressurs Innlegg på KulturBizkonferansen 1. september 2015 Gunnar Thuve, kulturkontoret i Porsgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorer som frivillighetsressurs Innlegg på KulturBizkonferansen 1. september 2015 Gunnar Thuve, kulturkontoret i Porsgrunn

2 The Times They Are A-Changin‘ Bob Dylan Født: 24. mai 1941 Vi står ovenfor en av de største utfordringene i den vestlige verden i forhold til veksten i antall eldre over 60+, og det er viktigere enn noen gang å prioritere forebyggende tiltak for 60+ i seniorressursens ånd. Fram til 2020 vil vi i Telemark få 5000 flere over 60 og i 2030 øker antallet til 12700. Befolkningstallet i Telemark 2014 var 171 469

3 Folkehelserapport - Aktive eldre 60+ fremlagt i Telemark fylkesutvalg 27.08. 2015 Resultater/hovedfunn: Det er stor aktivitet og det skjer mye bra for eldre i kommunene i Telemark Svarene viser likevel at kommunene ikke har gjort vesentlige grep tilpasset en ny generasjon eldre og bærer preg av tradisjonell tenking I de fleste kommuner finnes ikke noen samlet oversikt over tilbudene som finnes for gruppa 60+ Kommunene har fokus på differensiert boligtilbud, inkl. framtidig bruk av velferdsteknologi, men mangler foreløpig de «interessante tilbudene» til yngre eldre Mange kommuner synes å ha god kontakt med frivillig sektor, men oftest ikke formalisert eller koordinert Konklusjon: Kartleggingen avdekker behov for nye grep for å møte en stor generasjon eldre, på beste måte både for dem selv og for samfunnsregnskapet….»

4 Den tredje alderen - seniorressursen

5 Folkehelserapport - Aktive eldre 60+ I 2014 hadde eksempelvis Porsgrunn 8504 personer over 60 år. Av disse anslår en at 2/3 – dvs. 5613 har god helse. Dersom bare 10 % av disse «friske» eldre i Porsgrunn blir motivert til en mindre dugnadsinnsats (eks 2 t pr.uke) for utvikling og drift av lystbetonte aktiviteter innen kultur og fritidssektoren, vil det utløse over 24 årsverk (2 timer i uka for 560 personer, 42 uker i året til mulig frivillig innsats). I dag er om lag 90 personer fra gruppa engasjert innen kultursektoren i Porsgrunn som leseombud, kunstverter, Ælvespeilets venner, seniorteater og mentorer for kulturbedrifter. Gitt at 2/3 av gruppa er friske vil antallet friske eldre i Porsgrunn øke fra 5613 til 8164 i 2040 og potensialet øker i takt med det.

6 Seniorressursen i Porsgrunn Det er viktig å skape et nytt syn på den store ”eldrebølgen” som kommer – ikke en tsunami av omsorgsbehov, men en seniorressurs utløst av livslyst i en kulturkontekst. Identitet skapes i offentlige relasjoner. Ved pensjonsalder opphører identitetspendlingen mellom offentlig og privat arena. «Hjemme alene»-tilværelsen kan bli tøff. Møter og aktiviteter kun sammen med andre eldre på eldreinstitusjoner av ulike slag gir lett en identitetspeiling som forsterker møtet med alderdommen, og fremmer fokus på alder og behov for omsorg – en såridentitet bygges Det er viktig å ha fokuset på interesser, evner, engasjement og muligheter innen kultur og de åpne kulturarenaer. Skaffe seg yngre nettverk via felles kulturopplevelser Vi fokuserer på seniorene som lystsøkende aktører og mulighetsskapere for andre.

7 Nye og yngre nettverk gjennom felles kulturinteresser/-opplevelser

8 Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur.

9 MÅL Seniorressursen skal, basert på lyst, livserfaring og kompetanse, sette i gang/medvirke i ulike tiltak som fremmer økt livskvalitet. Måla for den enkelte deltaker skal være at det føles meningsfylt å delta – gir deg ”noe” en føler seg inkludert i den eller de aktiviteter en blir med på en føler seg myndiggjort/har innflytelse på det en involveres i. Seniorressursen skal være en ressurs for å aktivisere andre, og kan fungere som mentorer og medvirkere i en kunst og kulturkontekst innen Frivillige lag Arrangementer Kulturbedrifter Offentlig kulturvirksomhet

10 «Teater er så bra! Du kan bare ta på deg en annen jakka ikke sant – og så er du ikke sjuk mer»

11

12 Mentorer for kulturbedrifter Prosjektet Mentorer for kultur- bedrifter startet opp i januar 2011. Porsgrunn kommune har vært prosjekteier og utviklet konseptet med fylkeskommunale tilskudd de siste fire årene på totalt 1,5mill Fase 2 avsluttes i desember 2015. Ca ett års varighet med minimum 6 møter med mentor. 4-6 i kullet. 4 nettverksmøter for mentorene 4 nettverksmøter for kulturbedriftene Grenland (6), Midt-Telemark (2) og Larvik KOMPETANSE NETTVERK OPPFØLGING

13 - Kompetanse - Oppfølging - Nettverk

14 KulturBiz 2015 Mentoringprogram; strukturert kobling og oppfølging av mentorer og kulturbedrifter, tilbys nasjonalt Cafe ; hver tirsdag kl 11-13 – møt næringskompetanse over matpakka Nett ; webbasert e-veiledning og webinarer Kompetanseprogram; Bygg Bedrift og 1-1 møtedag Konferanse ; 1. sept. Morgendagens ressurser – løsninger på tvers av kultur, generasjon og næring Akademia ; trepartssamarbeid student-kulturbedrift- mentor Forskning ; rapporter fra Telemarksforskning m.m.

15 BJØRG KARIN GJERVIK, MENTOR I KULTURBIZ MIN MENTORROLLE


Laste ned ppt "Seniorer som frivillighetsressurs Innlegg på KulturBizkonferansen 1. september 2015 Gunnar Thuve, kulturkontoret i Porsgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google