Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrerende direktør Jon H. Stordrange. NHO Transports holdning:  Aksepterer bompenger som virkemiddel for å finansiere en raskere og mer omfattende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrerende direktør Jon H. Stordrange. NHO Transports holdning:  Aksepterer bompenger som virkemiddel for å finansiere en raskere og mer omfattende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrerende direktør Jon H. Stordrange

2 NHO Transports holdning:  Aksepterer bompenger som virkemiddel for å finansiere en raskere og mer omfattende veiutbygging eller et bedre kollektivtilbud  Kan også benyttes til å regulere trafikken i form av omfang, tid og retning Men:  Innkrevingen må skje på en kostnadseffektiv måte  Fordelingen av "byrdene" må oppfattes som rettferdige  Alle må betale – ingen gratispassasjerer 2

3 Kostnadseffektiv måte:  Antall bomselskaper på rundt 60 må reduseres - støtter dermed hovedtrekkene i bompengereformen  Felles, samordnet rabattstruktur  Obligatoriske bombrikker for alle kjøretøy – også under 3,5 tonn  Bombrikker som betalingsmiddel på ferjer 3

4 Rettferdig fordeling av byrdene:  Tunge kjøretøy har tydeligvis større nytte av enkelte veistrekninger enn andre: Svinesund: 20 – 100 Laksevegen:67 - 335 Hardangerbroen:150 – 600 Finnøytunnelen:150 – 590 Oslo:32 – 96 --- 16 – 48 Ryaforbindelsen:100 – 100  Høyest ved ferjeavløsningsprosjekt, men burde vært en felles takst- struktur – gjerne dobbel sats for tunge kjøretøy 4

5 Alle må betale: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemelding 10.10.14: "Nesten to tredeler av utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge".  Svært vanskelig å inndrive fra transportører utenfor Skandinavia – dyrt og må dermed avskrives  Unnlatelse av å betale bompenger gir utenlandske transportører ekstra kostnadsfordeler utover bruk av hjemlandets lønns- og arbeidsvilkår  Lojale norske transportører og bileiere må ta regningen i form av høyere takster eller lengre nedbetalingstid 5

6 Obligatoriske bombrikker:  Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport har jobbet for obligatoriske bombrikker i mange år  Ble i februar 2011 lovet at obligatoriske bombrikker kunne innføres per 01.07.12 – kom 01.01.15  Kontrolleres av Statens Vegvesen, Politiet og Tollmyndighetene  Sanksjoner i form av bøter, men bør kunne holde kjøretøy tilbake ved manglende betaling - veitrafikklovens §36 b  Lønner seg å ikke betale for transportører med sporadiske oppdrag i Norge 6

7 Løsningen på hovedutfordringen:  NHO Transport sendte brev til samtlige bomselskaper 31.10.14, men fikk ingen svar. Påpekte at i følge forskriften om bruk av elektroniske bom- brikker § 2: "norsk utsteder av betalingseneheter fastsetter generelle betingelser i avtalevilkårene om avtaleforholdet, avtaleperiode, endring av avtalen og oppsigelse og bestemmelser om brukerens ansvar knyttet til bruken av betalingsenheten, betaling av depositum for betalingsenheten og betalingsvilkår".  Kan ikke forskjellsbehandle utenlandske og norske aktører på forskriftsnivå, men bomselskapene kan fastsette ulike betalingsvilkår for forskjellige kundegrupper  Dermed mulig å forlange depositum, forhåndsbetaling, garanti eller kredittkorttrekk fra utenlandske transportører 7

8 Så - våre krav til løsninger:  Effektivisering – færre bomselskaper og mer utstrakt bruk av bombrikker  En mer homogen og allmenngyldig takstsstruktur for hele landet  Forhåndsbetaling, depositum eller kredittkorttrekk for utenlandske transportører 8


Laste ned ppt "Administrerende direktør Jon H. Stordrange. NHO Transports holdning:  Aksepterer bompenger som virkemiddel for å finansiere en raskere og mer omfattende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google