Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse Tromsø, 01.07.15 Sjø. TFT. Konkurranseform - tidsperspektiv En god anbudsprosess: Gi tilbyderne god tid til å utarbeide tilbudet (ikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse Tromsø, 01.07.15 Sjø. TFT. Konkurranseform - tidsperspektiv En god anbudsprosess: Gi tilbyderne god tid til å utarbeide tilbudet (ikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse Tromsø, 01.07.15 Sjø. TFT

2 Konkurranseform - tidsperspektiv En god anbudsprosess: Gi tilbyderne god tid til å utarbeide tilbudet (ikke planlegg at dette skal skje i sommerferien). Tilstrekkelig tid mellom kontraktstildeling og oppstart Vær tydelig på hvilke kriterier som er viktig for oppdragsgiver Kjør gjerne to-trinns prosess med forhandlinger 2

3 Konkurranseform - kontraktstype Kontraktsperioden må ses i sammenheng med investeringer Korte kontrakter  ingen investering i sambandet Lange kontrakter  gir mulighet til å investering i sambandet Bruttokontrakter  flere reisende er en kostnad for operatør Korte bruttokontrakter  kortsiktighet og ingen markeds tenking Nettokontrakter  fokus på marked og passasjer fra operatør Anbefalt kontraktsperiode  10+2+2 år Ensidig opsjon  usikkerhet Ensidig opsjon  økte kostnader Benyttes opsjon, bør den være gjensidig Vær tidlig ute med og utløse eventuelle opsjoner 3

4 Tildelingskriterier Kvalitet bør være en del av tildelingskriteriene Vær tydelig på hvilke tildelingskriterier tilbyder blir evaluert på: Kvalitet/miljø/sikkerhet/pris Dette sikrer et tydelig og presist tilbud Vil sikre riktig kvalitet i produktet Sikkerhet burde tas med og bli vektlagt i tildelingskriteriene 4

5 Incitamentsordninger Forståelige og forutsigbare måleparameter Sett måleparameter som kan påvirkes av operatør Unngå dobbelstraff – bøter og malus Bonus for økning i antall reisende, gjerne et beløp per pax. Unngå at malus går ut over sikkerheten, rutetider på sjø. 5 Godtgjørelse Endringspriser må ta høyde for endret mannskapsbehov Nærsjøindeksen (mer riktig enn kpi) Riktig del-indeks tilpasset sambandet

6 Materiell Hvordan få god kvalitet til en forsvarlig kostnad –Unngå detaljerte krav. –Øk operatørenes fleksibilitet og mulighet til å finne effektive løsninger. –Funksjonskrav må gi operatør et klart bilde av hva som er viktig for oppdragsgiver –Funksjonskravene må stå i forhold til målsetning og budsjett. –Usikkerhet: Krav knyttet til forhold som operatør ikke har kontroll over, f.eks. kaier, begrenser mulighet til å kalkulere og er kostnadsdrivende –Kapasitet: Optimaliser rutestruktur fremfor krav om store fartøy Optimaliser logistikken ved å unytte kapasiteten i flere samband 6

7 Materiell Nyere ferger er driftsmessig og miljømessig mere effektive Nyere ferger betyr mye for rekruttering til bransjen Krav om nytt materiell i kontrakter kombinert med korte kontraktsperioder vil påvirke avskrivningstiden for ferger hos operatør og være fordyrende for oppdragsgiver Tips: Tenk fartøyutnyttelse ved utlysning av anbud Universell utforming Universell utforming må også gjelde infrastruktur (kai og landgang) Tenk: Om bord- og ilandstigning stigning 7

8 Materiell og miljø Miljø som tildelings kriterie Miljøstyringssystem, f.eks ISO 14001, bør være minimumskrav Drivstofforbruk og CO2 utslipp er relevante evalueringskriterium Etterprøving og sanksjoner er helt nødvendig Unngå å bruke minimumskrav, det begrenser antall tilbydere Hele bransjen må tenke miljø 8

9 9 Kaiforhold Tenk infrastruktur som en del av serviceproduksjon slik at planlegging av kaier kommer inn tidlig in prosessen Skal operatørene bygge kai eller er det dette kaieiers ansvar? Her må vi finne en god rytme mellom oppdragsgiver/operatør/kai eier.

10 10 Kaiforhold - Engenes

11 11 Kaiforhold -Brøstadboten


Laste ned ppt "Dialogkonferanse Tromsø, 01.07.15 Sjø. TFT. Konkurranseform - tidsperspektiv En god anbudsprosess: Gi tilbyderne god tid til å utarbeide tilbudet (ikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google