Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon balansen Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Knut Tanem Registrert revisor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon balansen Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Knut Tanem Registrert revisor."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon balansen Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Knut Tanem Registrert revisor 1

2 KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon av balanse Det skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige bokføringsloven §11 Det skal foreligge kontrollspor mellom balansen, og dokumentasjon av balansen. Bokføringsloven § 4 og 6 Krav om 5 års oppbevaring av dokumentasjon jfr bokføringslovens § 13 annet ledd Dokumentasjon fortrinnsvis fra ekstern, eks bankutskrift, kopi av originalbilag ved periodisering. Leverandør og kundereskontro dokumenteres med utskrift fra reskontro. Pr 31.12 bør verdsettelse kundefordringer vurderes. Temadager 2015 2

3 KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon av balanse Til orientering : Bokføringslovens §15 «Den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig overtrer denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Foreligger det særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil seks år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.» Temadager 2015 3

4 KomRev Trøndelag IKS Kontrollspor Temadager 2015 4

5 KomRev Trøndelag IKS Kontantkasser Kontantkasser: Kassetelling og avstemming mot dokumentert omsetning Kassediff Signeres av to personer Temadager 2015 5

6 KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon bank Temadager 2015 6

7 KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon kortsiktig fordring Temadager 2015 7

8 KomRev Trøndelag IKS Driftsmidler Ansk årAnnsk kostIBTilgangAvgangÅrets avskrAkk avskrNedskrivUB 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Tomter Temadager 2015 8

9 KomRev Trøndelag IKS Avstemming/dok aga og skattetrekk Kopi av terminoppgave 6. termin fra Altinn som dokumentasjon av saldo. Avstemming av A-melding mot regnskap Avstemming skattetrekk RF-1022, og evt andre avstemminger lønn Temadager 2015 9

10 KomRev Trøndelag IKS Mva og mva komp Kopi av komp/omsetningsoppgave 6. termin for å dokumentere saldo Avstemming av mva og mva komp Temadager 2015 10

11 KomRev Trøndelag IKS Andre balanseposter Pensjonsmidler, premieavvik, aga premieavvik, egenkapitalinnskudd: oppgaver fra KLP og SPK Aksjer som anleggsmiddel: note med dokumentasjon av eventuelle endringer Påløpte feriepenger og aga på påløpt feriepenger: feriepengelista med beregning aga (kan beregnes manuelt) Fond, dokumenter saldo. Vurdering av realitet/verdsettelse Startlån o.l dokumenteres med oppgave fra Lindorf Sykepenger, eksterne bekreftelser? Temadager 2015 11


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon balansen Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Knut Tanem Registrert revisor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google