Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samferdselsutvalet 21/1 2016 Ordførar Oddvar Grøthe Rv 52 Hemsedalsfjellet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samferdselsutvalet 21/1 2016 Ordførar Oddvar Grøthe Rv 52 Hemsedalsfjellet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samferdselsutvalet 21/1 2016 Ordførar Oddvar Grøthe Rv 52 Hemsedalsfjellet

2 Interesseselskapet Rv 52 / Rv 5 Kommunane Gol, Hemsedal, Lærdal, Sogndal, Jølster, Førde, Gloppen og Eid. Fylkeskommunane Buskerud og Sogn og Fjordane Fleire bedrifter frå næringslivet.

3 Rv 52 Hemsedalsfjellet

4 Rv 52 Hemsedalsfjellet Tunge bilar 2005 - 2013

5 Rv 52 Hemsedalsfjellet Som det nordlege øst – vest alternativet er Rv 52 ca 4 mil kortare enn E 16. Trafikken vel den ruta som er mest økonomisk og mest hensiktsmessig frå ein stad til ein annan. ( Dei les ikkje Stortingsvedtak ) Derfor har Rv 52 hatt den svært kraftige veksten etter at Lærdalstunnelen kom i 2001.

6 Rv 52 Hemsedalsfjellet Korridoren Rv 7 – 52 – 5 – E16 vil betene: Hallingdal som landets største reiselivsregion og Sogn og Sunnmøre som store på sommarreiseliv, og med eit stort næringsliv elles.. Trafikk øst – vest: Både Oslo-området – Bergen og Oslo-området – Sogn og Sunnmøre Viktig korridor for kollektivtrafikk og tungtransport, ingen jernbane nord for Bergen

7 Famnar det meste

8 Er vestlandet berre Bergen?

9 Rv 52 Hemsedalsfjellet

10 På Rv52 må fylgjande tiltak gjennomførast: Tunnel Bjøberg - Borlaug, ny veg utanom sentruma i Hemsedal og ny vegparsell Robru – Gol.

11 Rv 52 Hemsedalsfjellet Samfunnsnytte må være avgjerande ved val av hovudvegar øst – vest. Alternativa over Haukeli og Hemsedalsfjellet kjem desidert best ut ved beregning av samfunsnytte.

12 Rv 52 Hemsedalsfjellet Beregning av regional nytte for alle 4 alternativa vil neppe endre på konklusjonen- Haukeli og Hemsedal er dei klart to beste når det gjeld samfunsnytte

13 Rv 52 Hemsedalsfjellet Sortere ulike tema: Viktig å ikkje blande saman val av hovudvegar øst – vest og--- villreinproblematikk og bedra vinterregularitet på Hardangervidda.

14 Rv 52 Hemsedalsfjellet Øst - vest rapporten og høyringsrunden. Høyringsrunden styrka den faglig sterke rapporten til Statens Vegvesen i valet av dei to hovudvegane, E 134 og Rv 52.

15 Rv 52 Hemsedalsfjellet Både persontrafikk og godstransport på denne aksen har ingen moglegheit for å kunne nytte jernbane. På litt lengere sikt vil bru mellom Mannheller og Fodnes på Rv5 vera nødvendig for å få eit attraktivt fergefritt samband mellom Sogn og Nordvestlandet og austlandet

16 Rv 52 Hemsedalsfjellet Kollektivtrafikk og miljøeffekter: Oslo – Bergen: Bergensbanen skal styrkas på både gods og persontrafikk. ( 2024) Ålesund – Sogn og Fjordane - Oslo: Kollektivknutepunkt for ekspressbussar i Skei, Lærdal og Gol Kombinere buss og bane

17 Rv 52 Hemsedalsfjellet Kamp om samferdselsmidlane: På kort sikt kan en hovudveg over Hemsedalsfjellet forbedras vesentleg med små midler. På lengre sikt vil ein Bjøbergtunnel med perfekt stigningsforhold ( under 3 %), og ei Mannhellerbru skape ein svært god vegforbindelse både til Bergen, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

18 Rv 52 Hemsedalsfjellet 4 viktige grunnar for å velje R 52/R 5 1. Sterk fagleg rapport fra SVV som er styrka etter høyringa. 2. Samfunsnytte må vega tyngst, E 134 og Rv 52 klart sterkere her enn dei to andre alternativa. 3. To regionar på Vestlandet som treng styrka samferdsel med Østlandet. Stavanger - Bergen og Bergen -Ålesund. 4. Kollektivtransport/miljø, buss der det ikke er bane.

19 Rv 52 Hemsedalsfjellet Gjer som trafikkanten ---- Vel Rv 52 Hemsedalsfjellet- Takk for meg


Laste ned ppt "Samferdselsutvalet 21/1 2016 Ordførar Oddvar Grøthe Rv 52 Hemsedalsfjellet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google