Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til «plan- og byggesakscafe»! KS Agenda, Oslo den 31. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til «plan- og byggesakscafe»! KS Agenda, Oslo den 31. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til «plan- og byggesakscafe»! KS Agenda, Oslo den 31. mars 2016

2 Program før lunsj Kl 09.00 Kaffe og mingling Kl 09.30 Velkommen ved leder av KPR, Kristin Barvik Kl 09.40 Orientering om KS sitt digitaliseringsarbeid etter KommIT-programmet ved Line Richardsen Kl 10.00 Satsning på digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet, ved Morten Lie – ByggLett-demonstratoren ved Hilde Grevskott Larsen – Altinn som åpen plattform for IKT næringen ved Morten Græsby – Fellestjenester BYGG ved Tor Kjetil Nilsen – Spørsmål og kommentarer i plenum Kl 10.45 eByggeSøknad – hva kan kommunene forvente seg av markedet? ved Michael Pande-Rolfsen Kl 11.00 Et innblikk i de erfaringene som Trondheim har opparbeidet gjennom sitt digitaliseringsprosjekt ved Steinulf Hoel og Trond Utne – Skille sak/arkiv og anskaffelse av egen arkivløsning – Anskaffelse av saksstøtte for byggesaksbehandling basert på kravene i eByggeSak – Spørsmål og diskusjon i plenum

3 Program, resten av dagen Kl 12.00 Lunsj Kl 12.45 Workshop og diskusjon rundt cafebordene – Workshop og diskusjon rundt cafebordene, se oppgaver under – Noen «smakbiter» fra diskusjonene i plenum Kl 13.30 Presentasjon av Oslo kommune sitt arbeid med digitalisering av tjenester på byggesaksområdet ved Kari Opheim – Spørsmål og diskusjon i plenum Kl 14.00 Gebyrkalkulator i Bergen kommune – en kommunal felleskomponent? ved Arne Magne Håvardstun Kl 14.15 Digitalisering på planområdet ved Hilde Johansen Bakken – Spørsmål og diskusjon i plenum Kl 14.45 Planlagte aktiviteter i 2016 ved Michael (tilsendt foreløpig plan) – Innspill og kommentarer Kl 15.00 Slutt for dagen

4 Workshop og diskusjon rundt cafebordene A.Økt kvalitet på tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv samt en mer effektiv forvaltning har vært retningsgivende for digitaliseringsarbeidet i regi av DiBK og KS/KommIT. Hva mener deltakerne om dette? 1.Er det arbeidet som KS og DiBK samarbeider om nyttig for kommunene? 2.Er dette en mal for hvordan KS også kan jobbe med digitalisering innenfor andre sektorer? 3.Noe vi bør gjøre annerledes/fokusere mer eller mindre på fremover? B.Hva er kritiske suksesskriterier for at kommunene skal ta i bruk KS sin verktøykasse og greie det omfattende omstillingsarbeidet? C.Andre synspunkt på det utførte digitaliseringsarbeidet – ris og ros? Dere har 25 min til diskusjon. Fra kl 13.10 deler vi noe av diskusjonen fra de ulike bordene i plenum!

5 Blant landets største med ca. 350 000 ansatte En omsetning på 650 milliarder kroner årlig Bygningsverdi på 6000 milliarder som skal forvaltes Kommunene benytter 1,5 mrd på saksbehandling av 100- 120’ søknader Satsning på digitalisering er viktig for innovasjon og fornying av næringen og vil ha betydning for norsk samfunnsutvikling og økonomi! Eksempelvis utfordringer knyttet til klima, miljø, energi og helse! Hensynet til næringen - bygg, anlegg og eiendom - veier tungt når kommunene skal digitalisere

6 …men også interne saksprosesser, for eksempel føring av matrikkelen - nedslående resultater…

7 PROSJEKT eKOSTRA PROSJEKT eByggesøknadPROSJEKT eByggesak PROSJEKT eDialog og Noark 5 Representanter fra utvalgte kommuner Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket og SSB Involverer Arbeidstilsynet, Riksantikvaren og Statens vegvesen Løpende dialog med leverandørindustrien Nasjonale prosjekt

8 Standardiserte krav til leverandørindustrien – vi ønsker langsiktige leverandører som kan tilby «hyllevare» Nasjonale og kommunale felleskomponenter/-løsninger som systemleverandørene kan forholde seg til – Tjenesteorientert arkitektur – Godt dokumenterte tjenestegrensesnitt – Forutsigbarhet (SLA) –,, Prosjektene har fokus på to typer leveranser…

9 Brukerhistorier, prosesskart og informasjonsmodell Konkurransegrunnlaget, kravspesifikasjon, kravtabell og standardavtaler K ommunale felleskomponenter KS SvarUt Gebyrkalkulator … GevinstplanerVerktøy for støtte i lokale prosesser KS tilrettelegger leveransene fra prosjektene i en «verktøykasse»

10 PROSJEKT eByggesak Pilotering Utrulling Forvaltning Pilotering er avgjørende for at vi skal lykkes PROSJEKT eByggesøknad

11 eByggeSøknad – hva kan kommunene forvente seg av markedet? KS Agenda, Oslo den 31. mars 2016 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

12 eByggeSøknad

13 Eksempel fra Bergen - konstruksjon av mulighetsrommet – pr.etasje / iht. bestemmelser

14 Tilgang til megleropplysninger i Bergen kommune

15 Tilgang til megleropplysninger i Bærum kommune

16 Kommunal hjemmeside Kommunal hjemmeside Fagsystem Boligprodusent Søknadsportal IdentifisereSe eiendom Innhente informasjon Utforme tiltaket Varsle naboer Varsle myndighet BetaleSøkeOppfølging ID-portenPBL og TEK17Matrikkel Sentral godkjenning Noark5PlandataDOK Lokale data Digital innsending Fellestjenester BYGG og nasjonale komponenter Private tjenesteplattformer Vi kan forvente oss private tjenesteplattformer…

17 Strategier for å sikre tilgang til flere private tjenesteytere (konkurranse) som ivaretar kravene i eByggeSøknad Kommunene må ta stilling til om de vil åpne opp for flere søknadsløsninger og i hvilken grad de ønsker å bestille skreddersøm tilpasset egne hjemmesider Dersom kommunen ønsker å promotere kun en løsning i kommunens hjemmeside, er det mest korrekte å gjennomføre en anskaffelse (samme rådet som vi gir i forhold til meglerløsninger) Søker velger løsning på grunnlag av funksjonalitet, pris og kvalitet – kommunene må ta imot alle søknader, men saksgebyret bør tilpasses kvaliteten på søknaden (økt saksgebyr for dårlig tilrettelagte søknader og analogt grunnlag) Søker betaler for tilrettelagt/verdiøkt tilgang til informasjon, hjelp til å utforme og sende inn søknaden samt for saksbehandlingen – Forventer at den totale prisen for søker på sikt vil falle

18 Aktivitetsplan 2016 KS Agenda, Oslo den 31. mars 2016 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

19 Følgende delprosjekt er under planlegging A.Virksomhetsarkitektur – GI-standarden, skille sak/arkiv, samspillet mellom FIKS og «Fellestjenester BYGG», tilgang til DOK, informasjonsmodell,,, B.Byggesaksprosessen (eByggesak og eByggesøknad) og krav til hyllevare – bygge videre på erfaringene fra igangsatte piloter, samordne kommunene C.Matrikkel og FKB – se på arbeidsprosesser og dataflyt for oppdatering av matrikkelen og FKB som integrert del av byggesaksbehandlingen D.BIM i kommunal saksbehandling - implementere ER (exchange requirments) og «testbed» for å innhente mer kunnskap i forhold til kommunal saksbehandling E.Planprossesen (ePlanSak og Plandialog) – tilsvarende prosess som for eByggeSak – bidra til at det etableres hyllevare i markedet F.Digital samhandling med Arbeidstilsynet G.Forvaltningsmodell for KS verktøykasse, plan- og byggesak H.Pilotering og spredning av resultatene i kommunene


Laste ned ppt "Velkommen til «plan- og byggesakscafe»! KS Agenda, Oslo den 31. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google