Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MINI-METODEVURDERING - NÅR OG FOR HVEM? Anund Rannestad Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MINI-METODEVURDERING - NÅR OG FOR HVEM? Anund Rannestad Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 MINI-METODEVURDERING - NÅR OG FOR HVEM? Anund Rannestad Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen HF anund.rannestad@helse-bergen.no

2 BAKTEPPE Mini-metodevurdering er et verktøy for å fremskaffe et faglig og organisatorisk robust og transparent beslutningsgrunnlag ved spørsmål om innføring av nye metoder

3 NÅR? «Mini-metodevurdering utføres når det foreligger klinisk relevant usikkerhet eller faglig uenighet vedrørende effekt eller sikkerhet ved en ny metode eller når innføring av metoden reiser etiske spørsmål.»

4 OG FOR HVEM? Beslutningstakere! Forslagsstillere?

5 NÅR ANVENDES MINI-METODEVURDERING IKKE A. Mini-metodevurdering er ikke nødvendig – Metoden er etablert og velkjent – Man trenger kun vurdering av spm vedr økonomi og organisasjon B. Mini-metodevurdering er ikke egnet – Åpenbart manglende kunnskapsgrunnlag – I så fall forskning?

6 NÅR ANVENDES MINI-METODEVURDERING IKKE C. Problemstillingen skal løftes til nasjonalt nivå – Metoden innebærer screening – Metoden innebærer høyspesialisert helsehjelp, og bør etableres nasjonalt (kun ved ett helseforetak i landet) eller flerregionalt (kun ved to helseforetak i landet) – Metoden involverer legemidler – Når det ønskes mer omfattende samfunnsøkonomisk eller helseøkonomisk evaluering av metoden.

7 HVORDAN BRUKE RESULTATENE? Inngår i de eksisterende beslutningsprosessene Beslutninger tas innenfor eksisterende økonomiske og organisatoriske rammer Ikke entydig svar – videre vurderinger regionalt eller nasjonalt? – Fortsatt usikkerhet eller faglig uenighet vedrørende effekt/ sikkerhet – Kan ikke innføres innen økonomiske/ organisatoriske rammer – Metoden innebærer behov for etiske vurderinger av allmenn interesse i samfunnet.

8 I PRAKSIS – GASTRISK PACEMAKER Initiativ Indikasjon: Gastrisk dystoni pga autonom nevropati Gastrokirurgisk avd ønsket å ta i bruk pacemaker Grunnlag Mini-metodevurdering Konklusjon: Klinisk effekt, sikker, etisk forsvarlig Men også: Usikre økonomiske konsekvenser Beslutning Foretaksledelsen Metode vedtatt innført – helhetlig vurdering

9 VIL DETTE HA NOE FOR SEG?? Avhenger av opplevd nytteverdi for beslutningstakerne Kvalitet og relevans i vurderingene Metodekunnskap og tilgang til bibliotekartjenester og økonomisk kompetanse

10 Takk for meg!


Laste ned ppt "MINI-METODEVURDERING - NÅR OG FOR HVEM? Anund Rannestad Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google