Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FROKOSTMØTE 25. AUGUST 2011 Mandal kommune. Hva skjer i prosjektet?  Hva skjer med søknaden til arbeidsdepartementet om forlengelse av mulighet til å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FROKOSTMØTE 25. AUGUST 2011 Mandal kommune. Hva skjer i prosjektet?  Hva skjer med søknaden til arbeidsdepartementet om forlengelse av mulighet til å."— Utskrift av presentasjonen:

1 FROKOSTMØTE 25. AUGUST 2011 Mandal kommune

2 Hva skjer i prosjektet?  Hva skjer med søknaden til arbeidsdepartementet om forlengelse av mulighet til å likestille egenmelding og legemelding?  Søknaden sendt departementet 28.2.2011  VI HAR FÅTT JA TIL Å FORTSETTE UT 2012!!!  Sund og Bergen kommuner har søkt. Steinkjer, Trondheim og Kragerø har sendt brev om interesse for utprøving.  Ordfører sendt brev 06.07.2011 til dep. v/Hanne Bjurstrøm.  KS Agder m.fl. har gitt innspill om etablering av ressursmiljø for oppfølging av kommuner som ønsker å prøve forsøk med utvidet egenmelding.  Departementet tenker seg et større forsøk…

3 Hva skjer i prosjektet?  Forskningen:  Agderforskning og UiA er i gang med sluttrapport  Rapport innen 31.12.2011  Medarb.us for 2011 blir med i rapporten  Inngått avtale med Institutt for økonomi v/UiB  Professorene: Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik og Kjell Vaage skal forske på ”evaluering av effekter av tiltak for redusert sykefravær og overgang til uføretrygd som følge av Tillitsprosjektet i Mandal kommune”. Mandal kommune skal ikke faktureres for forskningen.  Tilbake til 2007. Rapportering i 2012. Nasjonale tall, SSB, NAV og KS

4 Underprosjektene Frikjøp av jordmor i 10% stilling. –Få bruker ordningen, den bortfaller fra 30.9.2011 Fokusere på ansatte med hyppigst fravær, over 3 fravær, melding til lederen Handlingsplaner – varsel fra Fasett. Jobbes med dette. Sunnere – slankere – sterkere –Livsstil, kosthold, treningskurs

5 Underprosjektene/tiltakene ”En jobb å leve med” sone Vestnes og Sentrum (fagarbeiderne). –Sluttrapport. Formidling av erfaringer og resultater til aktuelle arbeidssteder Fokus på lærlingers fravær – sluttrapport utarbeidet. –Flere forslag til endring i rutiner, maler etc. –Opprettelse av lærlingeforum?

6

7 Tiltak forts. Informasjonsrundene fortsetter, sender mail til de som må ”booke” seg inn.. Frokostmøter fortsetter Onsdagstrimmen ?? Gågjengen, har dette noe for seg? Egenandel. Quick Care fortsetter ut februar 2012. –Vær litt ”tøffere” med å tilby Quick Care. –Ikke spør om de vil delta på Quick care, men ” Jeg tenker å innkalle QC til vår neste oppfølgingssamtale slik at vi kan høre hva de kan tilby, ok? ”.

8 Tiltak forts. Quick Care - trim i sal –Et tilbud til ansatte med muskel-/skjellettlidelser. –I stedet for mandagstrimmen med BHT (går ut) –Saltrening med 2 fysioterapeuter i 1 time + en time for spesifikke ”vondter” ute i apparatene. –Påmelding til personal, må oppgi ”vondter”, slik at QC kan legge opp trening i forhold til hva som er ”problemet” –Max. 30, første mann til mølla. –500,- i egenandel for 14 treninger (36 kr. pr. gang) –Dette er et sponset tilbud – derfor krav om ”vondter”

9 Sammen om en bedre kommune… En slags videreføring av kvalitetskommuneprogrammet i ”ny drakt”. –Kommunal- og regionaldept. har prosjektledelsen, samarb.prosjekt mellom partene –Økonomiske ressurser i prosjektet –Dele erfaringer, prosjekthjelp, samarbeid m.m. –Avgjør hvem som blir med omkring 1. september. Tillitsprosjektet og ”jobb i 100”. –Felles styringsgruppe –Egne prosjektgrupper –Prosjektleder, en i hvert prosjekt –”jobb i 100” søkt prosjektmidler fra VOX.


Laste ned ppt "FROKOSTMØTE 25. AUGUST 2011 Mandal kommune. Hva skjer i prosjektet?  Hva skjer med søknaden til arbeidsdepartementet om forlengelse av mulighet til å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google